فحش و فحش کاری با مسیحیان

Fred
by Fred
24-Aug-2011
 

مُباهله: همدیگر را نفرین و لعنت کردن.

به گزارش شيعه نيوز، آیت الله جعفر سبحانی، رئیس موسسه امام صادق(ع)، مفسر قرآن و مرجع تقلید گفت:

"مباهله معجزه ماندگار و باقی اسلام است و امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند می‌توانید مباهله کنید، الان هم اگر مسیحیان آماده هستند ما آماده‌ایم مباهله کنیم و این گوی و این میدان."

به عبارت دیگر؛ در راستۀ تحریک دیگران، وحوش دهان کف کردۀ اسلامیست حاکم مطلقه بر ایران و ایرانی که دارند بمب اتم هم میسازند، باورمندان به مسیحیت را به چالش میطلبند تا که روبروی آنها بنشینند و تا دل تنگشان میخواهد بار یک دیگر کنند.

آهنگ مبارز طلبی وحوش دارد سرعت میگیرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
G. Rahmanian

The Lady

by G. Rahmanian on

does have difficulty understanding texts, after all. Who knows, she may have already reached her second childhood! She seems to be enjoying her private talk!


Veiled Prophet of Khorasan

IRR smelling fall

by Veiled Prophet of Khorasan on

Right they are on their way out and know it. So do other people. That is why MKO is jockying for power now. Because they want to be there to fill the vacuum.

Maryam Hojjat

Because IRR is smelling its Fall

by Maryam Hojjat on

This my answer to:آهنگ مبارز طلبی وحوش دارد سرعت میگیرد

 


پندارنیک

مُفاهمه

پندارنیک


 

 

 

ای نازنینِ دل‌، تو که خودت ماشا الله اهل بخیه هستی‌ و بهتر
از هر کسی‌ میدانی‌ که افعالی که بر وزن "مفاعله" هستند بر دو طرفه بودن
فعل تاکید دارند، مثل "مذاکره" اتمی‌، یا "معامله" علیرغم تحریمات و یا چرا
راه دور برویم " مشاهده" اشغال سرزمین دیگران........به این ترتیب مباهله
یا هر کوفت دیگری که اسمش هست، دو طرفه هستش......راستی‌ تا یادم نرفته:

یه فعل دیگه هم هستش که بین ما ایرونیا خیلی‌ رواج داره که بهش "مخاخره"
میگن که یعنی‌ اینکه گوینده و شنونده و یا نویسنده و خواننده همدیگه رو
دور از جون "خر" فرض می‌کنن. حالا چرا این یادم اومد؟ واسه اینکه توی یه
جایی‌ خوندم که تو نازنین رو به عنوان "مستقل" به خواننده‌ها معرفی‌ کرده
بودش........

تو نازنین اگر به مفهوم واقعی‌ مستقل باشی‌، میتونی‌ جدّ و آبأ و
نوامیس من رو توی هر وزن و مصدری صرف کنی‌، ولی اون روزی که معلوم بشه که
به غیر از ایران و ایرانی گوشه چشمی و تعلق خاطری به سرزمین دیگری و قوم
دیگری داری، اون وخته که من چن تا نقطه...