خودکشی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Oct-2011
 

بنا بر آمار خود نظام پربرکت؛ با اینکه بدلایل دینی و اجتماعی همۀ موارد گزارش نمیشوند، در سی و سه سال گذشته تعداد خودکشی ایرانیان رشد عجیب و غریب، خصوصاً در بین دختران و بانوان، داشته و به "مرحله هشدار رسیده است."

بنابر این؛ خبر انتحار یک ایرانی دیگر، نهال سحابی، میتواند تنها یکی از هزاران مورد خودکشی سالیانه باشد. ولیکن، رابطه دوستی نهال با فعالان سیاسی/اجتماعی منجمله بهنام گنجی و کوهیار گودرزی و اصرار خانوادۀ او در تکذیب این روابط، تراژدی مرگ یک دختر جوان دیگر ایرانی را پیچیده تر کرده است.

آنچه مسلم است؛ بهنام گنجی خیبری پس از تجربۀ رأفت مشهور اسلامیستها و رهایی از زندان آنها، خود کشی میکند و از کوهیار گودرزی که در اسارت است نیز خبری در دست نیست گرچه خوشبختانه مادر او، بانو پروین مخترع ، بتازگی از اسارت رهایی یافت.

البته فشار از سوی نظام پربرکت بر خانوادۀ ایرانیان داغدیده برای ابراز بیاناتی کذب هم رسم سی و سه ساله ای است.

خاک یأس و مرگ بر ایران پاشیده شده؛ جز تلاش بی امان برای سرنگونی مسببین این بلا، نظام پربرکت، "اصلاح طلبان " و هواداران شارلاتان علی شریعتی و غیره، هیچ چاره ای باقی نمانده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

آخه رحم کن، بابات خوب...

پندارنیک


 

 

 

بابا این شریعتی‌ بیچاره، چه ربطی‌ به خودکشی جوونا داره؟ بیا تا دیر نشده، عوضش کن؛ بنویس صادق هدایت...شارلاتانم خودتی....