خروج اسلام از ایران عین اسپانیا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Oct-2011
 

در اندلس و روم عیان قدرت ما بود

غرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود

چندی پیش راجع به ترس حضرات از خروج ایرانیان از اسلام مطلبی تقدیم و این سئوال مطرح شد:

آیا اسلام در حال خروج از ایران؛ حد اقل به عنوان پاسدار مسند قدرت است؟

---------------------------------------

حالا حرفهای اندلسی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر:

"روزگارى مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا، کشورى اسلامى به‌وجود آوردند. این کشور مهد تمدّن شد و علم در اروپا از‌‌ همان تمدّن اندلسىِ قرون اوّلیه‌ اسلام شکوفا گردید.

اروپاييها وقتى خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند، اقدامى بلند مدّت كردند. آن روز صهيونيستها نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مراكز سياسى، عليه اسلام فعّال بودند. آنها به فاسد كردن جوانان پرداختند و در اين راستا انگيزه‌هاى مختلف مسيحى، مذهبى يا سياسى داشتند. يكى از كارها اين بود كه تاكستانهايى را وقف كردند تا شراب آنها را به‌طور مجّانى در اختيار جوانان قرار دهند! "

مسمط تهاجم فرهنگی:

"تهاجم فرهنگى، مثل خودِ كار فرهنگى، اقدامِ آرام و بى سر و صدايى است. يكى از راههاى تهاجم فرهنگى، اين بوده است كه سعى كنند جوانان مؤمن را از پايبنديهاى متعصّبانه به ايمان، كه همان عواملى است كه يك تمدّن را نگه مى‏دارد، منصرف كنند. همان كارى را كه در اندلس، در قرنهاى گذشته كردند. يعنى جوانان را در عالم، به فساد و شهوترانى و ميگسارى و اين چيزها مشغول كردند. اين كار، حالا هم انجام مى‏گيرد."

این هم دلخوشکنک سوگلی از چشم افتاده:

"من از علما عذر می خواهم چون من اعتقاد ندارم که در آندلس تمدن اسلامی برپا شده است، زیرا اگر تمدن اسلامی برپا شده بود دیگر این تمدن از بین نمی رفت. مگر می شود کسی طعم واقعی تمدن اسلامی را با روح خود بچشد سپس سراغ چیزهای دیگر برود."

به عبارت دیگر؛ چشیدن "طعم واقعی " بدون شراب مجانی وقفی.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
onlyinamrica

I have heard in TV show Bizarre Food

by onlyinamrica on

That spain has the best cured pork products. This was a way of showing their hatred towards Moors and moslems. I don't know if that is true or not.


fozolie

There are two nations which stopped the spread of Islam

by fozolie on

In the West Spain and in the east Iran. They took refuge in their christinaity and eating a lot of ham in a climate unsuitable for eating pork and we invented 'shite'.  I rather eat pork!

Mr. Fozolie


Shazde Asdola Mirza

Fiesta de Moros y Cristianos (Moors and Christians)

by Shazde Asdola Mirza on

In Spain, every year in April, they celebrate their liberation from the Moors (Muslim overlords) in three days of festivities.

//www.youtube.com/watch?v=8Qn5Py88AP0&feature=related


Tavana

پاد زهر!

Tavana


<آن جماعت را روزگار به سر آمد. دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان مى ‏كرده ‏اند شما بازخواست نخواهيد شد > (قرآن ۲:۱۳۴ و ۲:۱۴۱)
بازی با دین خالص خدا چیز تازه ای نیست و توسط اقوام یهود و مسیحی و مسلمان از بدو آن در زمان ابراهیم تا به امروز ادامه داشته و دارد و خواهد داشت. از آن زمان تا کنون و صدها سال بعد از این  نیز نه ذکری از ولی فقیه بود ونه سوگلیش ونه خواهد بود. گفته ها و نوشته هایشان هم پیشکش عمه های گرامیشان همانند بلاگهای حضرتعالی غنیمت عمه شریفتان. امّا خوشبختانه پرونده اعمال هر انسانی فقط و فقط نزد خالق او بایگانی خواهد شد تا وقت مقرر رسیدگی به آن.

پاد زهر!