نود و هفت فیلم مستهجن فارسی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Oct-2011
 

پیش از این راجع به فرمایشات حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطلبی تقدیم شد.

ولیکن در مصاحبه اخیر با سایت امنیتچی­های نظام پربرکت؛ حاج فرج زده به سیم آخر.

" در سینمای ما سالی حدوداً ١۰۰ فیلم در آن سالهایی که موفق باشد تولید می شود. از این ١٠٠ تا کار، طبق آمار وزارت ارشاد و اقرار خود سینماگران، تنها ٣ تا آن هم با ارفاق سالم است و ٩٧ تای دیگر آثار سبک و مبتذل و حتی مستهجن می باشد.

عملا سینما بود که نیروهای ما را بلعید، عملا سینما بود که حتی بچه های رزمنده، بچه های طلبه، بچه های حزب اللهی و هیئتی ما را در خود منحل کرد.

فساد و انحراف سینما، شاید شش برابر نسبت به اول انقلاب بیشتر شده است و نیروهای مذهبی که وارد سینما شدند، برای سینما نتوانستند کاری بکنند.

سینما کافر است؛ الحاد ریشه سینماست، اومانیسم و ماتریالیسم و دنیاگرایی مبنای این سینمای موجود است."

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال زور زدن؛ حضرات سینماگر "سالم " ارزشی تازه دارند میفهمند که زور بیخود میزنند و علاف تشریف دارند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

جهالت طبقاتی

Tavana


بچه های رزمنده، بچه های طلبه، بچه های حزب اللهی و هیئتی ما ؟؟؟
آیا این طبقه بندی برای بچه ها است و یا برای پدرانشان ؟؟؟
سینما تصویر است و نمایش و نمی بلعد. ولی آتش زدن عمدی در سینما رکس آبادان توسط بچه های ؟؟؟ جان ۴۰۰ نفر را می بلعد. جنگ بیهوده ۸ ساله جان صدها هزار بچه های ایرانی و عراقی را می بلعد. بهتر است<کش> ندهیم که حقیقت گویی <سر> را از تن کنده و آنرا می بلعد!
در روز جزا چه <قیامت سینمایی> بر پا خواهد گشت یا رب!