حضرت قاتل


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Nov-2011
 

چهار روز پیش چند سطری در مورد رافق ناظر اوغلو تقی‌زاده، پزشک و انسان آزاده­ای که به جرم ابراز عقیده به فتوای "آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی" در اران (آذربایجان) به زور از ایران جدا شده به قتل رسید تقدیم شد.

پریروز حاج آقا شیخ محمد فاضل لنکرانی، شاپسر صادر کنندۀ دستور قتل، که ماشاءالله آیت الله هم تشریف دارند، در پیامی پس از تجلیل از مرحوم "حضرت" بابا جان منجمله گفته:

"خداوند قهّار را شکر گزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیور مردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد، به جهنم فرستاد."

سئوال:

آیا همۀ دانه درشتهای "اصلاح طلبان" نظام پربرکت که ماشاءالله اکثراً به جهان آزاد هجرت داده شده و غالباً با امدادهای غیبی امرار معاش میفرمایند در برنامه دارند که روزی روزگاری توحش صدور فتوای قتل که بنام اسلام به زعم آنان دموکراسی پذیر صورت میگیرد را علناً محکوم کنند؟

تبریک

پ.ن. هم غزه هم لبنان حجت الاسلام/آیت الله محسن کدیور صدور دستور قتل "شهروند بی ادب آذری" را محکوم کرد ولی نه نفس توحش صدور فنوای قتل در همه زمانها و توسط همه افراد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

اخوان الشیاطین

Tavana


و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى‏شوند و گواهان خواهند گفت اينان بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند. هان لعنت ‏خدا بر ستمگران باد (قرآن ۱۱:۱۸)

کسانی که بخود جرات داده و از دین دکان و حوضچه ساخته و درجات دینی اختراع کرده و عظام و معظم و ولی خدا تولید می کنند چرا که جرایم و تبهکاریهای خود را پس به خدا نسبت ندهند و همانطور که کلمه <اسلامی> را مثل راحت الحلقوم بکار می برند حالا هم یک کلمه انتقام به دست خدا نچسبانند و چون کدیور یک کلمه روح به قرآن؟ چرا که نه؟ روز حسابرسی <حرف مفت> است در دکان شیاطین.

تسلیت