شجریان "ضد اسلامی" هم شد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Dec-2011
 

" محمد رضا شجریان که به دلیل سخنان ضد اسلامی اخیرش در شبکه های ضد انقلابی بی بی سی و صدای امریکا، با انتقاد و انزجار شدید برخی از اساتید و هنرمندان موسیقی و همچنین مردم مسلمان کشورمان مواجه شده، به انداختن عکس یادگاری و پخش آثار مشترکش با خوانندگان مبتذل و مرتبط با شبکه بهائیان از جمله فائقه آتشین(گوگوش) و مبتذل خوانی چون عهدیه بدیعی که بهایی زاده نیز هست، در سایت‌های ضد انقلاب روی آورده است.

این پایان مبتذل برای محمد رضا شجریان میتواند درس عبرتی باشد برای آنکه فراموش نکنیم لحظه ای غفلت از یاد خدا چگونه انسان را از "ربنا" به "ابتذال" می رساند."

مشکل نظام پربرکت در آنجاست که زور زدن در تخریب و ترور شخصیت آنانی که به دلایلی هنوز نمیتواند دخلشان را بیاورد؛ همیشه و همیشه نتیجه معکوس داده است.

همین سعی اخیر در لجن پراکنی؛ نشانگر همکاری و برابری و احترام به بانوان میباشد، به قول خواجه: بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی/ مقبول طبع مردم صاحب نظر شود؛ بیخود نیست که شجریان محبوب القلوب است. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

راستی کسی از اثر مشترک شجریان با گوگوش خبری دارد اطلاع دهد که باید همانند هم آوایی او با بانو عهدیه* بسیار گوش نواز و روح افزا باشد.

تبریک

پ.ن. وصله "ضد اسلامی " که مقدمه صدور فتوای قتل است به شجریان نمیچسبد؛ زور نزنید بی فایده است فعلاً سعی کنید ننگ قتل رافق را ماستمالی کنید قتل شجریان پیشکش.

* گلهای تازه برنامه شمارۀ ١٢٣ (یارب مباد آنکه گدا معتبر شود) بانو عهدیه و سیاووش (شجریان) با همکاری استادان؛ هوشنگ ظریف، حسن ناهید و محمد اسماعیلی در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred