فرشته در بند

Fred
by Fred
02-Jan-2012
 

یکی از خصوصیات نظام پربرکت بد رفتاری و در بسیاری از مواقع زندانی کردن اعضاء خانواده؛ خاصه، مادران زندانیان سیاسی است.

برای نمونه، چندین بار درمورد دستگیری بانو پروین مخترع، مادر زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، کوهیار گودرزی، چند سطری تقدیم شده است، آخرین در اینجا.

نمونه دیگر؛ بانو فرشته شیرازی که فعال حقوق بشر است، وقتی دخترش الهام محسنی را به جرم شرکت کردن در گردهمایی "آب بازی" گرفته بودند، او را احضار و اکنون هم حکم سه سال زندان او صادر شده.

روز ی میرسد؛ و آنروز دور نیست، که این ایراندختان جایگاه والایی در ایران خواهند داشت و چیزی جز ننگ و بدنامی بیشتر در بساط عمله­های ظلم نظام پربرکت اسلام ناب محمدی نخواهد بود.

حسن زاده، " قاضی دادگاه انقلاب شهرستان آمل" میشنوی؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

thanks God

by مآمور on

happy to see the writer of this blog is free and does a great job to keep  Iranian community in US informed.

I wear an Omega watch


Tavana

سرشته در چرند!

Tavana


 

تا روزیکه به بازی روزانه با کلماتی چون اسلامیست و ایراندخت و فرشته و اسلام ناب محمدی و غیره مشغولیم و چشم براه امام زمان اوبامایی برای نجات! هستیم این روز موعود تیدیل به ماه و سال و دهه و قرون خواهد شد و سخنان تکراری در بلاگ تبدیل خواهد شد به ناله و فغان و افسوس در گور بی نور!

تسلیت


maziar 58

........

by maziar 58 on

It could be like an early eeydi for all Iranian.

Maziar


Maryam Hojjat

the demise is near

by Maryam Hojjat on

Thanks for reminding us of these Shir zanan e IRAN.