گلشیفته در خدمت سازمان سیا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jan-2012
 

بدلیل دشمنی و وحشیگری نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره و عمله های ظلم آن با هنر و هنرمندان ایرانزمین؛ در باره هنرپیشه و هنرمند سرشناس، گلشیفته فراهانی، چندین بار مطالبی تقدیم شده است. ١؛ ٢؛ ٣ و ٤

بخش هایی از مصاحبه اخیر گلشیفته با اشپیگل:

بازی در فيلم هاليودی «مجموعه دروغ ها» از سوی دادگاه به مثابه همکاری با سازمان سیا تلقی شد .زمانی که اين فيلم بر پرده سينماها می نشيند، گلشیفته متهم می شود که برای مخدوش کردن وجه اسلام به خدمت سازمان سيا درآمده است.

در بازجويی های متعدد در وزارت اطلاعات، بازجوی او گفته است:

"خواست ما این است که شما ایران را ترک کنید چرا که کشور نیازی به هنرمند ندارد."

گلشیفته میگوید:

"وزارت اطلاعات ایران جای وحشتناکی است. من در آنجا چیزهایی گفتم که حتی درباره آنها از من سوال نشد. خیلی ترسیده بودم."

به عبارت دیگر؛ ایران ملک طلق حضرات نظام پربرکت مسلمین است و هرکه خلاف میل آنان رفتار کند یا شکنجه و اسیر میکنند یا میکشند یا از کشور میرانند. سرنوشت آنکه گفت هر کی دوست ندارد پاسپورت بگیرد و برود هم برای این مسلمین عبرت نشده!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

به عبارت دیگَه

Tavana


امام «باطل» هم عبارات «به عبارت دیگَه» و «در واقع» را بکَرات و با «وقاحت» تمام و بدون «خجالَت» بکارمیبرد و مثلا میگفت:
«ما وقتی میگیم از مردم تشکر میکنیم «در واقع» داریم از خدا تشکر میکنیم.»
کسی هم نبود بهش بگوید که آخه ای امام «جاهل» خوب صاف و پوست کنده  بگو که از خدا تشکر میکنیم اگر شیله پیله ای در قلبت نداری و نمی خواهی که مردم را بگولی (گول بزنی)!

پ.ن. همانطور که بارها وبارها عرض شده «خودشیفتگی» یکی از نشانه های مشخص ماایرانهاست و این خانم «گلشیفته» دقیقأ در جهت همان بادی حرکت میکند که خانم عبادی در آن جهت میوزد. محسن مخملباف فرش مخملی زیر پاشان پهن میکند و شجریان هم در راه برایشان آواز میخواند. «فردی» هم در سایت ایرانیان خوشکام  برایشان بلاگهای دلسوزناک مینویسد !  ولی متاسفانه این راه همانا که دارد سریع السیر به قهقرا میرود!

تسلیت


Maryam Hojjat

IRR/IRI thinks IRAN is his inharitance

by Maryam Hojjat on

From their  SOB Fathers.