علی آقا ساندیس خور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
18-Feb-2012
 

پدیدۀ "مسلمان شدن" بعضی اشخاص غربی در هنگام دیدار از "ام القرای اسلام" هم ماجرایی است.

بعد از به دین مبین مشرف شدن خواهر ناتنی همسر نخست وزیر اسبق انگلستان که پس از بازگشت به دیار کفر به کار در پرس تی وی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مشغول شده، شاپسر آلیور استون هم در هنگام دیدار از ام القرا " مسلمان" شد.

درمورد نومسلمان دومی که از چند روز پیش علی آقا شد، حاج آقا فرج الله سلحشور خودمان که از قرار در پی تهیه فیلم مشترک با علی آقا استون است، از جمله گفته:

" دو شب پیش دیداری با استون و چند ایرانی مقیم امریکا داشتیم. استون در آن دیدار از علاقه فراوان خود به اسلام برای ما حرف زد.

شان استون مسلمان ارادت ویژه ای به مولا علی (ع) داشت و همواره می گفت اسم حضرت علی به قلبم آرامش می بخشد.

عظمت تظاهرات ٢٢ بهمن و فضای باز مذهبی در ایران بر مسلمان شدن علی شان استون تاثیر فراوانی داشت."

به عبارت دیگر؛ تعداد نامعلوم ایرانیان از دین مبین خارج شده در ۳۳ سال گذشته و خاصیت آرامبخشی اسم حضرت علی بکنار، " تظاهرات ٢٢ بهمن" نه تنها برای ساندیس خوران داخلی مفید است، برای جلب ساندیس خوران وارداتی هم سودبخش میباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Islam-no-funia!

by Demo on

 

 

The issue @ the stake here is neither of 'Islam' nor of 'Ali Stone' but of the 'Ali the Moazam' and of his circus who makes a 'show case' out of the story and thus such 'act of ignorace,' like that of making the cardboard of Khomeini, opens up the can of bees to make fun of Islam by 'we know who.'

A sincere believer after all would never ever allow such publicity to go around about her/his faith unles the Hollywood Lifestyles of Rich & Famous are also part of Muslims? lives in our country! 


Anonymous8

islamophobia

by Anonymous8 on

yes Fred! son of milionare director is SANDIS KHOR!!!

what is the crime of Ali Stone?

zionist hate iran and hate islam

 

trabrik fred,

U R Xposed! AGAIN!

 

 


مآمور

dear Agah Fred

by مآمور on

I, the official agent of IRI, receive sandis on regular bases. I had the Israel version of sandis, it didnt have the same flavor and lacked natural ingridients.I cant give u any of my sandis but I can help u to improve the israeli product.

I wear an Omega watch


Demo

کنجکاوی ساندیسی

Demo


 


مسلمان یعنی چه؟ تظاهر یعنی چه؟ معظم و عظمت یعنی چه؟ مذهب یعنی چه؟ شان که علی شد آیا تعداد فقرا در مملکت مثلأ کم و یا زیاد میشود؟ اینهمه دشمنی و نفرت برای دیگران چه جای تبریک دارد؟ آنهم روزی ٢ بار!


G. Rahmanian

Not Friends. Brothers & Sisters!

by G. Rahmanian on

There is a rumor that 33 years ago a mullah came to Iran and somehow made you guys all brothers and sisters. My comment may get deleted so I won't say how he did it.


پندارنیک

Of Sandis®

by پندارنیک on

 

 

ببخش فرد نازنین، قصد خدای ناخواسته توهین ندارم........ولی از خواص و
معجزات این ساندیس زیاد می‌گویند......دوستان برای رفع عطش
مینوشند.........دشمنان برای رفع سوزش میمالندش............