نرگس در بند

Fred
by Fred
07-Mar-2012
 

پیشتر در نوشته ای بخشی از حکم ۲۳ صفحه‌ای نرگس محمدی؛ نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران تقدیم شد که گفته بود:

" دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید."

حالا خبر میرسد که پس از فرجام خواهی، مدت زندان او به شش سال تقلیل یافته. بتازگی حضرات در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره سوزنشان روی شش و ضریب آن گیر کرده است.

به روزنامه نگار، نازنین خسروانی، شش سال زندان دادند و به وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی، هجده سال.

تنها و تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred