ما خس و خاشاک نیستیم - هر ایرانی یک ستاد


Share/Save/Bookmark

iransource
by iransource
16-Aug-2009
 

هر ایرانی یک ستاد

ما خس و خاشاک نیستیم.

آنها اینترنت را کنترل می کنند اما بلوتوث را نمی توانند کنتر کنند. اگر نگران ارسال این پیام از طریق اینترنت هستید، فایل ویدئو را دانلود کرده از طریق بلوتوث به دوستان تان ارسال نمایید.

توهین به مردم، سرکوب اعتراضات، زندانی کردن، شکنجه، آزاد و اذیت جنسی و تجاوز به بازداشتیان و محاکمه های ساختگی همه و همه برای انحراف افکار عمومی از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و قبولاندن ا.ن. به مردم است.

شب ها با الله اکبر گفتن هایمان روی پشت بام ها و از چارچوب پنجره های مان یاد عزیزان شهید راه سبز را گرامی می داریم و صدای اعتراض خود را به تقلب کاران و جنایتکاران می رسانیم.

این ویدئو یادمان می آورد که چه کسی ما را خس و خاشاک نامید. هم اوست که امروز ده ها تن از دوستان مان به نام او و به جرم اعتراض به او محاکمه می شوند.

آن را با دیگر آشنایان تان شریک شوید و یادشان آورید که محاکمه امروز برای چه به نمایش در آمده است.

تنها راه نمی شوید اگر همه با هم باشیم پس از این راه ها یاریمان کنید.

1. ویدئو را دانلود نموده از طریق بلوتوث به دوستان تان بفرسید.

2. به وبلاگ مان سر زده و آدرس آن را برای دیگران ارسال نمایید.

3. شب ها الله اکبر را فراموش نکنید.

4. روی پول شعار سبز بنویسید.

5. فردا دوشنبه در حمایت از روزنامه اعتماد ملی و کروبی مقابل روزنامه تجمع کنید.

آنها اینترنت را کنترل می کنند اما بلوتوث را نمی توانند کنتر کنند. اگر نگران ارسال این پیام از طریق اینترنت هستید، فایل ویدئو را دانلود کرده از طریق بلوتوث به دوستان تان ارسال نمایید.


Share/Save/Bookmark

more from iransource