نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را برای تو ای بوم بر دوست دارم


Share/Save/Bookmark

Kaveh Parsa
by Kaveh Parsa
23-Sep-2009
 

آقای خامنه ای تاریخ نشان داده است که پیروان یک رهبریت، همیشه سعی بر این دارند که از نظر روحی ، فکری ، اخلاقی و عقیدتی، دنباله رو و مقلّد رهبر خود باشند و با اوهمراه و همگام شوند. آقای خامنه ای، پیروان شما ثبت را با سند برابر نموده اند تک تک پیروان شما در این مهم ، ماهرانه عمل کرده اند و ثبت را با سند برابر نموده اند.

پیروان شما با تقلید و کپی از افکار و رفتار شما، همه مفت خور، گردن کلفت ،گدا صفت و انگل اجتماع شده اند. پیروان شما، همه خود فروش و خائن به ایران و ایرانی هستند ، حلال و حرام را نمی شناسند، و درست و غلط برایشان معنی ندارد و در تقیه و دروغ استادند.

پیروان شما ، اکثراً معتاد به مواد مخدر، بخصوص تریاکند و خلاقیتی از خود ندارند، هنرشان در تخریب است و نه سازندگی؛ درآمدشان از آزار و شکنجه ایرانیان است و گریاندن آنها برای مرگ اجداد تازیشان .

پیروان شما حقوق ایرانیان را زیر پا می گذارند ولی نگران حقوق مردم فلسطین هستند. نان را از سفره ملت ایران بیرون می کشند و در دهان مردم فلسطین می گذارند. هوای ایران را استنشاق می کنند، حواسشان در رفاه مردم فلسطین است.

آقای خامنه ای، پیروان شما همه، پیرو اسلام عزیزند. پاسداران و نیروهای دیگر مسلح شما به کشتار گرانی طماع و متجاوزینی شهوت پرست و قدرت طلبانی بی رحم تبدیل شده اند و از گفتار و کردار آنها، بوی لجن به مشامها می رسد.

نیروهای شما خاطره خالد بن ولید و عمر و عثمان و علی را در اذهان زنده می کنند.

آقای خامنه ای، شما یک جانی هستید راهپیمائیهای ملت ایران بعد از انتخابات نه در مخالفت با الله بود و نه در رَد قرآن و نه در ضدیّت با اسلام .

ایرانیان با ریاست جمهوری مجدد تحفه شاه ولایت ( بقول خودش هاله نور ) مخالف بودند و شما تقلب کردید و انتخابات را به نفع او تمام کردید. مردم هم بعنوان اعتراض به تقلب شما ، راهپیمایی کردند و شما دستور گشودن آتش بروی مردم را صادر نمودید و انسانهای زیادی را کشتید ولی این کشتار نه بدلیل اسلام عزیز بلکه فقط به این دلیل بود که مردم شخص مورد نظر شما را انتخاب نکردند. شما یک جانی هستید.

خمینی هم مانند شما بود. و محمد وعلی وعمر وعثمان هم مانند شما عمل می کردند.

. آقای خامنه ای، شما کشور ایران را به ماتمکده تبدیل نموده اید یک روز که لول لول تشریف دارید، سری به شاهنامه بزنید و بخوانید و ببینید که ایرانیان، قبل از اشغال ایران بدست عُمَربن خطاب و زور چپان اسلام ناب محمدی بوسیله شمشیر خالد بن ولید، حتی بقیمت از دست دادن جانشان هم (دروغ ) نمی گفتند ؛ گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک داشتند و هرهفته ای از سال را فقط به این بدلیل که زنده اند و به پاکی زندگی میکنند جشن می گرفتند، شادی و شکر گذاری می کردند.

شما تخم تازیان، با ورود نحستان به ایران ، مردم ایران را عزا دار کرده اید و کشور ایران را به ماتمکده ای بزرگ تبدیل نموده اید....... آقای خامنه ای، تقویم الله تازی ، هجری شمسی است و یا هجری قمری؟ امروز تفریح ایرانیان رفتن به نماز جمعه است و دادن شعارهایی تو خالی برای اسلام پوشالی و تظاهر به گریه و زاری برای حسین مظلوم به طمع رفتن به بهشت و شرکت در بزمی که الله تازی برای سر بران و قاتلین و شکنجه گرانی که در خدمت اسلام عزیزهستند در بهشت فراهم کرده است. دستغیب در یکی از سخنرانیهایش می گفت:

نکیر (خواجه دربار الله)، هر کس که برای حسین بگرید و یا بگریاند و یا تظاهر به گریه کند را، بدون سؤال و جواب و بدون گذشتن از پل صراط ( پلی که از مو باریکتر و از شمشیر تیز تر است) به بهشت خواهد فرستاد، جائیکه بقول این عالم بزرگ اسلام هر بار جماع با حوریانش چهل سال طول می کشد! البته آقای دستغیب نفرموند که تقویم الله تازی ، هجری شمسی است و یا هجری قمری؟

آقای خامنه ای، شما با دست خود اسلام را در ایران اعدام کردید آقای خامنه ای، هر بازی، برد و باخت دارد . در مورد انتخاب هاله نور به ریاست جمهوری مجدد، شما قمار کردید ولی بازی را باختید. شما برای اینکه به جهانیان نشان دهید که انتخاب مجدد هاله نور خواست ملت ایران است ، مجبور بودید با نوعی شیطنت و موذیگری، ایرانیان را بپای صندوقهای رأی بکشانید . برای این منظور، شما سه کاندیدای دیگر را در کنار هاله نور قرار دادید تا بازار انتخابات را در ایران داغ کنید.

تجربه نشان داده است که هر خلاف کاری با یک اشتباه گور خودش را می کَنَد. اشتباهی که شما مرتکب آن شدید این بود که در مورد انتخاب مجدد هاله نور با سه کاندیدای دیگر از قبل هماهنگی نکردید . این کار شما نشان داد که اگر ضرورتی پیش آید، شما نزدیکان خود راهم ببازی می گیرید. شما باید قبل از مراسم انتخابات به سه کاندیدای دیگر می گفتید که آنها هر چقدر رأی بیاورند، این ، هاله نور است که از صندوقها سر بیرون خواهد آورد.

مردم ایران در انتخابات شرکت کردند، ولی شرکت کردند تا به موسوی رأی بدهند آنهم به این دلیل که هاله نور، مجدداً انتخاب نشود . چرا که در زمان ریاست جمهوری هاله نور، نه تنها پول نفت بر سر سفره ها نیامد، بلکه مردم نان سفره هایشان را بطور آشکار در شکم فلسطینیان و دیگر تروریست های جهان اسلام می دیدند. البته ، خواسته مقام رهبری هم همین بود که مردم در انتخابات شرکت کنند، و احمدی نژاد که بوسیله مقام معظم رهبری انتخاب شده بود سر از صندوقها بیرون آورد. بعد از انتخابات بود که مردم و سه کاندیدای دگر در انتخابات دریافتند که به بازی گرفته شده اند، مردم به آنچه از صندوقهای رأی بیرون آمده بود به اعتراض برخاستند و رأی خود را پس خواستند تا جهان آزاد آن را بشمارد و قضاوت کند.

رهبر تروریست های جهان اسلام، یعنی شما آقای خامنه ای در حالیکه مست از باده نیرنگ موفقیت آمیز خود بودید روح اسلامی خود را به معرض نمایش گذاشتید و ملت معترض را به گلوله بستید . ایکاش همه را می کشتید که در تاریخ ثبت می شد که خامنه ای دیکتاتور، در آخر عمرش بیماری جنون گرفت ولی شما عده زیادی را هم بزندان افکندید و دُبَر آنان را بدست لواط کاران حرفه ای (ایرانی و لبنانی ) که در استخدام خود دارید سپردید .

بعد در مقعد مجروح اصلاح طلبان ایران بطری فرو کردید و بطریها را در همانجا شکستید و خونی که از محل سرازیر شده بود را با اسید شستید و پیکر بی روح جوانانی که در زیر شکنجه های شنیع شما جان بجان آفرین تسلیم کرده بودند را آتش زدید. آقای خامنه ای، جام زهر را سر بکشید که شما دیگر سَری برای بلند کردن در مقابل ملت ایران و جهان متمدن ندارید .

شما در مدتی کمتر از 14 روز، کاری که ایرانیان 1400 سال نتوانستند انجام دهند را به انجام رساندید. شما با حماقت خود اسلام را در ایران اعدام کردید. کجاست رئیس تشخیص مصلحت نظام تا برای زنده نگه داشتن شما ، دیوانگی شما را ثابت کند و یا بخاطر زنده نگه داشتن اسلام ، سر شما را به جوخه اعدام بسپارد؟

source: //peiknet.net/09-september/news.asp?id=41261&...


Share/Save/Bookmark

more from Kaveh Parsa
 
Red Wine

...

by Red Wine on

You said very well,thx Kaveh jan .


Islam goes to Hell .

Dear Persian lovers hi

by Islam goes to Hell . on

Dear Persian lovers hi ...   Despite the facts that what has been said so many times by so many people about Iran's regime , still no one is trying to creat a democratic party and trying to creat the platform and the party's code of conduct and principles on which it would operate , we must have a National Democratic party already in Place , so to avoid any future mistakes of repeating the same mistakes of not having a Poltical party already in place and ready to serve the country , the establishment of the National Democratic Republic Party is a MUST NOW and writting it's principles and creating other offices in other continents of the world to recruite members is a must as well , and Iranian in Iran must as well be aware of this party's existance and they must be told of it's presence and we need the Iranian support inside Iran to join this Party on a web site .   There must be no more of Political vaccum in case of a new up coming regime in Iran , other political parties would flourish after wards to create their own parties platform ,such as Liberals ,socialiste, and so on .....   People such as Mousavi and his alike are no better than the rest of this Fuked up regime , Islam MUST GO FOR GOOD from Iran and it's Politic , we hope Iranian people are waking up in greater numbers to see the dangers and disasters caused by Islam in our mother Land which has been raped so many time by so many different invaders of Iran for the last (once more !) 1400. years .   One main thing which remains to be seen is the problem of some Ethnic groupes in Iran , we need to know what do they want from a Democratic Iran , the major Ethnic groupes in Iran are i guess from the Turkish side who are in greater numbers and i believe they all have or for most of them have DEEP Islamic believes , in this case we need to know what is it they are after in Iran's political system , they can voice out clearly what they want from a Democratic future Iran .   Who are in solidarity for a democratic Iran ? The differences in different Ethnic groupes is huge in Iran , i hope Iran would be a kind of United States(Republic) ,of course under the Persian National Ideologic Umberella as Iran belogns to Persian originally and will remain so for ever , therefore each state or province can manage it's internal day to days affaires by themselves under the central government's supervision of course , many things needs debate and clarification RIGHT NOW .   National Democratic Republic Of Iran . [ For Iran ]                         

SamSamIIII

Patience pilgram,True Iran will resurrect once more

by SamSamIIII on

 

 Well conveyed, from the heart. The winds of change are here. patriot's call are being heard & repeated and it will only get louder from here. The light of Cyrus & path of Kiaan will decapitate Qadesiyeh & Ommatie icons and put an end to 1400 years of shame.  The determined few  will beat an army of Ommatie bafoons.

God speed patriot

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan

//iranianidentity.blogspot.com

//www.youtube.com/user/samsamsia