ورق برگشت و ایران را گرفتند


Share/Save/Bookmark

ورق برگشت و ایران را گرفتند
by Kaveh Parsa
24-Sep-2009
 

شاعر :هادي خرسندي ****

 

قلم چرخید و فرمان را گرفتند

 

ورق برگشت و ایران را گرفتند

 

به تیتر >>شاه رفت ِ <<اطلاعات

 

توجه کرده کیهان را گرفتند

 

چپ و مذهب گره خوردند و

 

شیخان شبانه جای شاهان را گرفتند

 

همه ازحجره‌ها بیرون خزیدند

 

به سرعت سقف و ایوان را گرفتند

 

گرفتند و گرفتن کارشان شد

 

هرآنچه خواستند آن را گرفتند

 

به هر انگیزه و با هر بهانه

 

مسلمان نامسلمان را گرفتند

 

به جرم بدحجابی، بد لباسی

 

زنان را نیز، مردان را گرفتند

 

سراغ سفره ها، نفتی نیامد

 

ولیکن در عوض نان راگرفتند

 

یکی نان خواست بردندش به زندان

 

از آن بیچاره دندان را گرفتند

 

یکی آفتابه دزدی گشت افشاء

 

به دست آفتابه داشت آن را گرفتند

 

یکی خان بود از حیث چپاول

 

دوتا مستخدم خان را گرفتند

 

فلان ملا مخالف داشت بسیار

 

مخالف‌های ایشان را گرفتند

 

بده مژده به دزدان خزانه

 

که شاکی‌های آنان را گرفتند

 

چو شد در آستان قدس دزدی

 

گداهای خراسان را گرفتند

 

به جرم اختلاس شرکت نفت

 

برادرهای دربان را گرفتند

 

نمیخواهند چون خر را بگیرند

 

محبت کرده پالان را گرفتند

 

غذا را آشپز چون شور میکرد

 

 سر سفره نمکدان را گرفتند

 

چو آمد سقف مهمانخانه پائین

 

به حکم شرع مهمان را گرفتند

 

به قم از روی توضیح‌المسائل

 

همه اغلاط قرآن را گرفتند

 

به جرم ارتداد از دین اسلام

 

دوباره شیخ صنعان را گرفتند

 

به این گله دوتا گرگ خودی زد

 

خدائی شد که چوپان را گرفتند

 

به ما درد و مرض دادند بسیار

 

دلیلش اینکه درمان راگرفتند

 

مقام رهبری هم شعر میگفت

 

ز دستش بند تنبان را گرفتند

 

همه این‌ها جهنم، این خلایق

 

ز مردم دین و ایمان را گرفتند

//www.asgharagha.com/archives/002288.php 


Share/Save/Bookmark

more from Kaveh Parsa
 
Mehrban

Very good

by Mehrban on


بده مژده به دزدان خزانه

 

که شاکی‌های آنان را گرفتند

 

چو شد در آستان قدس دزدی

 

گداهای خراسان را گرفتند


default

JJ

by Kaveh Parsa on

My apologies first & foremost to Simin Behbahani, and Hadi Khorsandi for wrong attribution, and also to Iranian.com.

I have done further research, and the poem is by Hadi Khorsandi and the I have updated the info.

//www.asgharagha.com/archives/002288.php

KP


MRX1

Very good

by MRX1 on

Very nice poem and to the point. thank's for sharing.


Jahanshah Javid

This is not by Behbahani

by Jahanshah Javid on

Please see Simin Behbahani's letter stating she is not the author of this poem:
//iranian.com/main/node/81983