خودمان را در باره این قانون اساسی‌ فریب ندهیم


Share/Save/Bookmark

Kaveh Parsa
by Kaveh Parsa
06-Oct-2009
 

بعضی‌ دوست داردند خود را گول بزنند.  بعضی‌ هم میخواهند دیگران را گول بزنند.  هردو دسته هم بر یک مورد توافق دارند: خواسته‌های جنبش سبز در چهارچوب قانون اساسی‌ کنونی دست یافتنی میباشند.  هیچ کس از میان موافقین این گفتار تا به امروز پا پیش ننهاده تا توضیح بدهد با وجود اصل ۱۱۰ و شورای نگهبان چگونه میتوان دموکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه کرد.  کاملا برعکس، هم تجربه تاریخی و هم اساس تئوریک حاکمیت به خوبی نشان میدهند که با وجود این قانون اساسی‌ ایران هیچ گاه روی آزادی را نخواهد دید.  گروهی هم میگویند بسیار خوب.  درست میگویی. اما امروز باید تقیه کرد و به ظاهر نشان داد که این قانون را قبول داریم.  احمدی‌نژاد را که پایین آوردیم و سپاه را که ضعیف کردیم خواسته اصلی‌ یعنی‌ تغییر در قانون اساسی‌ را عنوان خواهیم کرد.  این هم حرف حساب نیست.  اولا اگر من و شما از این کلک باخبریم، رژیم هم آن‌ را میداند. ثانیا، همین کلک بازی ها، به فرض هم که بشود آن‌‌ها را اجرا کرد، نه فقط دستگاه که رهروان جنبش را هم سردرگم و گمراه میکنند.  مردم به پا خواسته اند که به حقّه بازی و نفاقی که خصیصه دولت مجذوبین ولایت است پایان دهند، نه اینکه یک حقه بازی را جایگزین حقه بازی دیگری کنند.  در ضمن، مردمی که می‌بینند خونشان دارد برای این ریخته میشود که اسم رئیس جمهور عوض شود، از فداکاری دست میکشند. یک گروه دیگر هم میگویند ما امروز تنها قدرت کافی‌ برای تقییران محدود را داریم.  اگر تغییرات اساسی‌ بطلبیم، دشمن با شدت و حدت بیشتری نهضت را مورد حمله قرار داده و نهایتا آنرا قلع و قمع می‌کند.  اگر ما با ۳ میلیون آدم در خیابانهای تهران نمیتوانیم قانون اساسی‌ را بطلبیم که ضامن آزادی‌ها و حقوق بشریمان باشد، پس کلاهمان پس معرکه است و باید اصلا قید چنان قانونی را بزنیم.  در آن‌ صورت خیلی‌‌ها دیگر به خیابان نخواهند رفت چرا که خواسته آن‌‌ها آزادی است نه تغییر اسم رئیس جمهور، و خون بهائی است بسی‌ گزاف برای تغییر یک اسم.

از سوی دیگر، حاکمیت خوب میداند که اکثریت عظیم مبارزین سبز خواهان تغییرات اساسی‌ و ساختاری هستند.  وقتی مردم میگویند یا مینویسند مرگ بر دیکتاتور منظورشان احمدی نژاد نیست.  خوب میدانند نامردی که به ا.ن معروف شده قابل این نیست که دیکتاتوری کند.  دیکتاتور ولی‌ فقیه است.  اما ولی‌ فقیه دیکتاتور است به آن‌ دلیل که این قانون اساسی‌ مسخره به او اجازه میدهد، و حتی تشویقش می‌کند، که دیکتاتوری کند.  پس مرگ بر دیکتاتور یعنی‌ مرگ بر قانون اساسی‌ دیکتاتور پرور.  بعضی‌ میگویند خامنه‌ای روز و روزگاری آدم مقبولی بود، حیف که عوض شد.  خامنه‌ای که هیچ اگر یکی‌ از فرشتگان بارگاه الهی را هم در مقام ولی‌ فقیه بگذارید در عرض دو روز فاسد و ظالم میشود.  این عیب نهاد است نه فرد.  ما باید از قانون اساسی‌ دفاع کنیم که ضد دیکتاتوری باشد نه دیکتاتور زا.  حالا یک عده خجالت میکشند به نکبت این قانون اساسی‌ اعتراف کنند و مرتبا از ظرفیت‌های استفاده نشده اش صحبت میکنند.  این قانون هیچ ظرفیت قابل استفاده‌ای ندارد که به درد دموکراسی و حقوق مردم بخورد.  اگر داشت، تا به حال یا اقایان اصلاح طلب از آن‌ استفاده کرده بودند و یا احمد جنتی خبیث آنرا از بین برده بود

//khanehdust.wordpress.com/2009/10/05/ منبع  : بلاگ خانه دوست     


Share/Save/Bookmark

more from Kaveh Parsa
 
Bijan A M

Kaveh

by Bijan A M on

GHORBOONE_E DAHANET. You have nailed it. The problem is the IRI constitution which is inherently anti-democracy. You can't change it peacefully and gradually (IMHO). Somehow a crack should appear in the ranks of Pasdars and Basijis to minimize the bloodshed (if anything is going to happen).