تلگراف خمینی به محمد رضا شاه پهلوى در سال 1341

Kaveh Parsa
by Kaveh Parsa
01-Jul-2010
 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

حضور مبارك اعليحضرت همايونى

پس از اهداى تحيت و دعا، به طورى كه در روزنامه‏ها منتشر است، دولت در انجمنهاى ايالتى و ولايتى، «اسلام» را در رأى دهندگان و منتخبين شرط نكرده؛ و به زنها حق رأى داده است. و اين امر موجب نگرانى علماى اعلام و ساير طبقات مسلمين است. بر خاطر همايونى مكشوف است كه صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعى است امر فرماييد مطالبى را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمى مملكت است از برنامه‏هاى دولتى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعاگويى ملت مسلمان شود.

الداعى: روح اللَّه الموسوي‏

قم‏ - 17 مهر1341 -  9 جمادى الاول 1382

Share/Save/Bookmark

more from Kaveh Parsa
 
Amir Sahameddin Ghiassi

Did you forget BBC

by Amir Sahameddin Ghiassi on

Jmie Cater did not like the Shah and the Shah was a close friend of Nixon. I heard the Jimie paid money for the matter also. We are listeneing to the advertize.  The people who run the world made their decisions.


fooladi

Brief, blunt and to the point.

by fooladi on

Yet sucking up to the shah.

Now how the most "proressive" and "secular" sections of the society allowed this old criminal whose only objection to Shah was because he  gave women the right to vote, to become their revolutionary leader, baffles me to this day. Was it a case of a mass hysteria?


benross

سالی که نکوست

benross


سالی که نکوست از بهارش پیداست... اما نه برای کوران سی و چند ساله.