ازحرف عشق تا خیمه ی عشق

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
20-May-2011
 

 

 

شعله ی برق_ نگاهت ، آتش افروخت به جانم
حرف عشق_ تو نشست بر دل و شد ورد زبانم

تو گرفتی ره_  سر منزل_  جا نا نه ی عشق
من بجز راه_  تو ، راه_  دگر_  عشق ، ندانم

گل_ آن چهره ی بیتا، خیمه زد بر سر_ عشقم
نام تو ، گشت  شکوفا ، ثبت  بر دفتر_  عشقم

تا که دیباچه شدی ، بر همه کار و همه راه
من گرفتم ره کوی ات، که توئی رهبر_ عشقم

حرف عشق_ تو نشست بر دل و شد ورد زبانم
شعله ی برق_ نگاهت ، آتش افروخت به جانم

نام تو ، گشت  شکوفا ، ثبت  بر دفتر_  عشقم
گل_ آن چهره ی بیتا، خیمه زد بر سر_ عشقم

دکتر منوچهر سعادت نوری

برگرفته از مجموعه سروده های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

... who visited this thread. Special thanks go to Anahid, Shireen, All-Iranians, and Divaneh for their supportive comments.


M. Saadat Noury

خوشتر ز عشق نیست ، ا لفبا یی

M. Saadat Noury


Dear Divaneh

با سپاس ، در پاسخ سروده ی  الفبای عشق تقدیم می شود

ا لفبا ی عشق
د ر فرصت د و روزه ی د نیا یی
عشق ا ست کلید ‌رمز توا نا یی
گر بنگری به د فتر د ا نا یی
خوشتر ز عشق نیست ، ا لفبا یی: دکتر منوچهرسعا دت نوری


divaneh

من بجز راه تو راه دگر عشق ندانم

divaneh


شعر بسیار لطیف و زیبایی است استاد جان و در همنوایی با شما باید گفت:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر


M. Saadat Noury

گرسخن گویم دگرازعشق خواهم گفت وبس

M. Saadat Noury


Dear AI

با سپاس از زحما تی که در تایپ و پست سروده ی جناب مظهری  کشیده اید ، در پاسخ سروده ای از فیض کاشانی
تقدیم می شود

غیروصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض
درّی از دریای فکرت بر نمی آید مرا
گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس
جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا : فیض کاشانی


All-Iranians

از سوی خدا، هیچکسی، حکمروا نیست

All-Iranians


 

با تشکر از شما  ، قسمتی از شعر خیمه گاه عشق که لینک آن برای ما فرستاده شد ، در این جا پست میشود

جز مهر و محبت  ، شرری در دل ما نیست
در سینه ی عاشق  ، بجز ازمهر و وفا نیست
رندان خرابات  ، بجز عشق ،  نجویند
عشق است که چون خیمه زند ، چون وچرا نیست
از مسجد و بتخانه  ، بریدیم چو دیدیم
مکر است و فریب است و کسی راهنما نیست
پروا مکن از شور وشرر ای شیخ  ، که در ملک
از سوی خدا  ، هیچکسی  ، حکمروا نیست

از شاعری بنام مظهری
//simorgh-01.perso.neuf.fr/gof/goft/mazhari/index.htm

 


M. Saadat Noury

هرچه گویی آخری دارد به غیرازحرف عشق

M. Saadat Noury


 

خواه آتش گوی و خواهی قرب، معنی واحد است
قرب شمع است آنکه خاکستر کند پروانه را
هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق
کاینهمه گفتند و آخر نیست این افسانه را

وحشی بافقی


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your very kind comment; please accept this in return:

//simorgh-01.perso.neuf.fr/gof/goft/mazhari/index.htm


M. Saadat Noury

Dear ahang1001

by M. Saadat Noury on

با سپاس ، در پاسخ و با اجازه و بدون داد و بیداد ، سروده ای فی البداهه تقدیم می شود

بس که از عشق بگفتم سخنانی شیرین
که بجز عشق دگر هیچ کلامی نتوانم


M. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

با سپاس ، در پاسخ سروده ای ازسوزنی سمرقندی تقدیم می شود

دیباچه ٔ دیوان خود از مدح تو سازم
تا هر ورقی گیرد از او قیمت دیباج : سوزنی سمرقندی


All-Iranians

داخل"خیمه"چه خبراست

All-Iranians


جناب سعادت نوری داخل " خیمه " چه خبر است ؟ قبلا داخل دو " خیمه "  رفته اید:

زنجیره ی " خیمه ها " و سروده ها
در خیمه گاه عشق 

و حالا اینجا ، داخل این خیمه:

زحرف عشق تا خیمه ی عشق

مثل اینکه به جنابعالی بد نمی گذرد!

بهر حال زیبا گفته اید. در ضمن ، شعر شیرین خانم هم بسیار عالی است. تشکر


ahang1001

با اجازه

ahang1001


بس که از عشق تو گفتم ای داد

که بجز عشق دگر هیچ کلامی نتوانم

شیرین


Anahid Hojjati

Beautiful poem Ostaad Saadat Noury

by Anahid Hojjati on

Thanks for sharing. 

دیباچه

  • مرکب‌ازدیباوچه, مقدمه, شرحی‌که‌دراول‌کتاب‌نویس

  •