آفریدگار

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
04-Nov-2012
 

 

همه جا ، شاهد و ناظر به جهان باشی ، ‌تو
چشم و بینائی_ این عالم هستی ، از توست

 

مظهر_ صبر و تحمل ، به زمان باشی ، ‌تو
دل شکیبائی_ این عالم هستی ، از توست

 

ضامن_ بخشش و نیکی و وفا باشی ، ‌تو
عشق و شیدائی_ این عالم هستی ، از توست

 

حامی_ کوشش و پاکی و صفا باشی ‌، تو
جهد و پویائی_ این عالم هستی ، از توست

 

علم_ پایندگی_ نظم_ فلک ، از بنیا د
کا ر _دانائی_ این عالم هستی ، از توست

 

غرش_ موج ز دریا و غزل خوانی_ باد
شور و غوغائی_ این عالم هستی ، از توست

 

رویش_ سبزه و شادابی_ گل ، وقت_ بلوغ
جان شکوفائی_ این عالم هستی ، از توست

 

نور_ خورشید و زرافشانی_ آن گوی_ فروغ
پر‌تو آرائی_ این عالم هستی ، از توست

 

دکتر منوچهر سعادت نوری

 

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

About this Blog


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Mahmoud Seraji

جناب سعادت نوری

Mahmoud Seraji


در جائی زیر همین شعر شما نوشتم ، غرش موج و غزلخوانی باد واژگان بکر و بدیعی هستند و این بار که میخوانم شعر را بس فاخر می بینم روح زیبایتان را می ستایم ، محمود سراجی 

M. Saadat Noury

Dear All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return

//www.jasjoo.com/books/new-poems/nader_naderpour/101/3111


All-Iranians

آفریدگار و یار روشنی

All-Iranians


می شناسمت چشمهای تو
میزبان آفتاب صبح سبز باغهاست
می شناسمت واژه های تو
کلید قفل های ماست
می شناسمت آفریدگار و یار روشنی
دستهای تو پلی به رویت خداست
محمدرضا شفیعی کدکنی


M. Saadat Noury

Dear FN

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return

//ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghaside-anvari/sh88/


M. Saadat Noury

Dear Demo

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return

God's Patientce

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/gods-patience


Friendly Notes

وی پیش از آفرینش و کم ز آفریدگار

Friendly Notes


کای کاینات رابه وجود تو افتخار
وی پیش از آفرینش و کم ز آفریدگار
امر تو همچو میل فلک باعث مسیر
نهی تو همچو طبع زمین موجب قرار
از همت تو یافته افلاک طول و عرض
وز مدت تو یافته ایام پود و تار ...
انوری


Demo

-----

by Demo on

-----