ای وطن، ای ایران

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
19-Jun-2011
 

 

 

ای  وطن ، زرینه هفت آئینه داری
ای بسا گوهر ، که در گنجینه داری

در تمدن ، سهم ها ، دیرینه داری
دانش و فرهنگ را ، پیشینه داری

در هنر ، معماری_ تزئینه داری
خط و تذهیبی خوش و نقشینه داری

ای که خورشیدی طلا، زرینه داری
بس گلستان، دشت ها سبزینه داری

ای که صد افسانه بر هر سینه داری
رستم و رودابه و تهمینه داری

عاشقانه ، ساغر_ آبگینه داری
مستی ، از گل باده ی دوشینه داری

وین زمان بس خرقه ی پشمینه داری
سوگ ها ، از شنبه تا آدینه داری

ای که قلبی ، با صفا ، بی کینه داری
پس چرا ، سنگین غمی در سینه داری؟

 ای خزان را سه دهه ، بیشینه داری؟
چون اسیران جامه ی رنگینه داری؟

ای که خورشیدی ، چنان زرینه داری
پس چرا ، عصری چنین غمگینه داری؟

دکتر منوچهر سعادت نوری
خرداد ۱٣۹۰

مجموعه ی گل غنچه های پندار

یاد آوری: بخش کوتاهی از این سروده حدود دو هفته پیش در تارنمای وزین عصر نو نیز چاپ و منتشر شده است


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thanks

by M. Saadat Noury on

Many thanks go to Soosan Khanoom, Immortal Guard, and "divaneh" for their very nice words and supportve comments.


M. Saadat Noury

و چنین گفت حافظ

M. Saadat Noury


 

بیا با ما مورز این کینه داری
که حق صحبت دیرینه داری
نصیحت گوش کن کاین در بسی به
از آن گوهر که در گنجینه داری
ولیکن کی نمایی رخ به رندان
تو کز خورشید و مه آیینه داری
بد رندان مگو ای شیخ و هش دار
که با حکم خدایی کینه داری
نمی‌ترسی ز آه آتشینم
تو دانی خرقه پشمینه داری
به فریاد خمار مفلسان رس
خدا را گر می‌دوشینه داری
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داری

 


divaneh

Absolutely beautiful

by divaneh on

An outstanding poem. Thanks for sharing Dr jaan.


Immortal Guard

Very Beautiful!

by Immortal Guard on

Very Beautiful!


Soosan Khanoom

Amazing .....

by Soosan Khanoom on

Thank you for your poetry ...