یک زنجیر و "دو رکعت " و چند سروده


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
02-Jul-2011
 

 

 

عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن
که نداند او زمانی نشناسد او مکانی
عجبا دو رکعت است این عجبا که هشتمین است
عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی
در حق چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل
دل و دست چون تو بردی بده ای خدا امانی
به خدا خبر ندارم چو نماز میگزارم
که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی : مولوی

جهاندیده بعد از دو رکعت نماز
به داور برآورد دست نیاز : سعدی

عروج ، بر فلک سروری توانی کرد
بخاک درگه نیکان ، اگر نیاز کنی
توانی آنکه یکی از مقربان گردی
دو رکعت از سر اخلاص گر نماز کنی
برای آخرت ار توشهٔ بدست آری
بگور چون روی آسوده پا دراز کنی
ببندی ار در لذات این جهان بر خود
بروی خویش دری از بهشت باز کنی : فیض کاشانی

ز مقام من چه پرسی به طلسم دل اسیرم
نه نشیب من نشیبی نه فراز من فرازی
ره عاقلی رها کن که به او توان رسیدن
به دل نیازمندی به نگاه پاکبازی
به ره تو ناتمامم ز تغافل تو خامم
من و جان نیم سوزی تو و چشم نیم بازی
ره دیر تختهٔ گل ز جبین سجده ریزم
که نیاز من نگنجد به دو رکعت نمازی : اقبال لاهوری

به یاد آن دل از شهر خسته بنویسم
کنار شعر دو رکعت نشسته بنویسم
شکسته امده ام تا شکسته بنویسم
و پیش چشم تو با دست بسته بنویسم : حمید رضا برقعی

شب دراز ومن واین راه دراز ای ساقی
با دو پیمانه مرا باز بساز ای ساقی
دامن دوست نشد، دامن پرهیزکجاست
تا دو رکعت بنشینم به نماز ای ساقی
روزگار این همه ما را به گدایی انداخت
وای از این بندگی و دست نیاز ای ساقی
من که از خود نرهیدم چه توانم بکنم
در برون با ره پر شیب و فراز ای ساقی
قصد تعزیر تو و شاهد مجلس دارد
شحنه ی مست کش شعبده باز ای ساقی
ملک تاراج شد از حمله ی بیگانه دریغ
نادری کو که کند عزم حجاز ای ساقی
داد از این خواستن ما که توانستن نیست
پر سیمرغ در آتش بگداز ای ساقی
دل «یاغی» ز سر زلف تو آشفته تر است
به نگاهی دل ما را بنواز ای ساقی : کریم سهرابی

افتاده ام ،  به پای_ تو ، در سجده گاه_ عشق
سجاده ام ، ببین : شده ، آهنگ و ساز _ عشق
 
با آن عروج_ وصل_ تو در خیمه گاه عشق
خوانم ترانه ای و دو رکعت ، نماز _ عشق

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 

با سپاس از نظرات محبت آمیز شما در مورد این سروده ها و در پاسخ ، سروده ای از سعدی تقدیم می شود
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی
زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی
تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی
جز این دو رکعت و آن هم بصد پریشانی: گلستان سعدی

//ganjoor.net/saadi/golestan/gbab7/sh19/


M. Saadat Noury

A friendly reminder to AI

by M. Saadat Noury on

This blog welcomes comments in an honest open forum from all participants. It should be also noted that nobody has the right to determine the IQ of the other people. IQ of a person is determined only by the same person taking a specific test, and here is a link: 

//www.iqtest.com/history.html 


Demo

The Illogical lowly IQ Finale!

by Demo on

With all the high IQ holders of Iranian Pride!!! on IC, this is a reminder again that this blog is specifically dealing with the poetry & with Iranian literature & has no accomodations to either debate 'prayers' or '70 virgins' in that effect. However, when a Divaneh jumps in out of nowhere & call this 'self admitting' low IQ commentator an 'Akhoond' what is there to respond then? And such is not the first time happening on IC. The bottom line is that the 'hearsays' have no legal injunctions whatsoever in a court of law to back'em up. The indicated 'quote' therefore could be from 'anybody.' Such 'Imam' is not here now to testify that such saying was actually his. The 'Rakat' is part of the 'Namaz' or the 'Salat' rituals in Arabic which simply means 'connection' in English. If one does not believe in such, then she/he could invent her/his own!

Regards to All.


All-Iranians

From All-Iranians to Dear Demo

by All-Iranians on

You are not discussing issues of "prayers" and "the 70 times". You are not even debating the views posted here by divaneh. You are not telling us what you oppose. You are just resorting to ad hominem attacks. You are obviously, low on logic and IQ, and that is why you just insult and slander someone without discussing issues intelligently.


Demo

فلسفه هفتاد من کاغذ!

Demo


با اجازه ۲ باره از استاد: فلسفه عدد ۷۰ همان فلسفه هفتاد من کاغذ روایات و احادیثی است که معلوم نیست چه کسی آنها را نوشته و چه کسی آنرا به اسم دیگری قالب این و آن کرده است! بطور مثال روایات زیادی در مورد  یک گربه دیوانه و کور و کری که ۱۵۰۰ سال بعد از نزول قرآن ادعای پیامبری می کند هست! درستی و غلطی آن مانند حدیث امام زمان و ظهوراوست! جل الخالق!


divaneh

دو رکعت نماز عشق

divaneh


با سپاس از استاد بزرگوار برای اشعار زیبای گرد آوری شده و شعر دل نشین خود ایشان که وجود ما را صفا داد.  

بنده هم با جناب آخوند موافقم که باید هر کس حداقل یک بار قرآن را به زبانی که می فهمد بخواند تا بداند که الله نادانی که فکر می کند آسمان هفت طبقه دارد در بعضی موارد دیگر نیز بیشی جستن را به مومنین سفارش نموده است:

از زنانی که می پسندید یک یا دو یا سه و یا چهار تن را به همسری در آورید (سوره نسا آیه 3)

و تنها از راه مطالعه قرآن است که در می یابیم برده داری امر خوب و مقبولی است:

کنیزی مومن بهتر است از زن آزاد مشرک، ... و برده ای مومن بهتر از مرد آزاد مشرک است (سوره بقره - آیه 221)

گویا باید دو رکعت نماز میت هم برای آخوند و قرآنش خواند.  


All-Iranians

دمو جان

All-Iranians


 روایت صحیح اینست: دو رکعت نماز شخص متاهل، بر تر از هفتاد رکعت. نمازی است که شخص مجرد می خواند:  امام جعفر صادق . اما بالاخره معلوم نشد فلسفه ی  هفتاد از کجاست!


Demo

استاد گرامی سعادت نوری

Demo


سپاسگزار از لطف و محبت بی دریغتان. با نقل اشعار زیبا کام خوانندگان را چون نقل و نبات همواره شیرین می نمائید. بزرگان جاودانه ادبیات کشورمان مولوی و سعدی و حافظ هر سه قرآن را مطالعه کرده و اثرات آن بخوبی در آثارشان مشهود است. حیف است که کسی بدون تعصب به زبان عربی حداقل ترجمه فارسی آنرا حداقل برای یکبار نخواند. شاید باعث حیرت و تعجب برای خواننده گردد که قرآن فقط و فقط در ۲ مورد امر بر سبقت و پیشی گرفتن انسانها ازیکدیگر می کند. آن دو مورد نه تعدد رکوع است و نه تعدد سجود. نه مقام دینی؟؟ داشتن است و نه عنوان سید و ملا و غیره. نه انجام وظایف دینی و نه تظاهر به انجام آنها در ملا عام. و نه غیره و نه غیره. آن دو مورد تنها و تنها سبقت در خیر رساندن به یکدیگراست و سبقت در طلب بخشش از هر خطایی چه عمد و چه غیر عمد.
"در نيكي ها و اعمال خير بر يكديگر سبقت جوئيد، و هر جا باشيد خداوند شما رابراي پاداش و كيفر در برابر اعمال نيك و بد در روز رستاخيز) حاضر مي‏كند زيرا او بر هر كاري توانا است.(سوره ۲ - آیه ۱۴۸)
"[براى رسيدن] به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است [و] براى كسانى آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده ‏اند بر يكديگر سبقت جوييد اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن را مى ‏دهد و خداوند را فزون‏بخشى بزرگ است (سوره ۵۷ - آیه ۲۷)


M. Saadat Noury

به هر خطوه کردی دو رکعت نماز

M. Saadat Noury


 

دموی گرامی و همه ی ایرانیان ارجمند
با سپاس از نوشتارهای آگاهانه و سودمند شما، با یکدیگر سروده ای از سعدی را مرور می کنیم


شنیدم که پیری به راه حجاز
به هر خطوه کردی دو رکعت نماز
چنان گرم رو در طریق خدای
که خار مغیلان نکندی ز پای
به آخر ز وسواس خاطر پریش
پسند آمدش در نظر کار خویش
به تلبیس ابلیس در چاه رفت
که نتوان از این خوب تر راه رفت
گرش رحمت حق نه دریافتی
غرورش سر از جاده برتافتی
یکی هاتف از غیبش آواز داد
که ای نیکبخت مبارک نهاد
مپندار اگر طاعتی کرده‌ای
که نزلی بدین حضرت آورده‌ای
به احسانی آسوده کردن دلی
به از الف رکعت به هر منزلی : سعدی


M. Saadat Noury

معنای رکعت

M. Saadat Noury


 

هر قیامی از نماز که رکوعی در آن داخل باشد
رکوع : پشت خم کردن در نماز، یکبار رکوع کردن در نماز
//www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=2LHaqdi52Ko%3d


All-Iranians

متخصصین مذهبی یعنی

All-IraniansDemo

متخصصین مذهبی یعنی چه؟

Demo


متخصصین مذهبی یعنی چه؟ و اصلأ مذهب دیگر چه صیغه ای است؟ نکند مذهب همان خود صیغه است که ملای سکس آن را ابداع کرده؟ بهر صورت نقل قول اعتبار حقوقی ندارد و اکثر روایات و نقل قولهاهم مثل آجیل مشکل گشاست که دهن شرین کن است وگول زن. این نقل قول بر خلاف آیات قرآن است و یک فرد مومن هرگز و هرگز نمیتواند در مورد جزا و پاداش هیچ عملی به غیر از آنچه در قرآن صریحأ ذکر شده تکلیف تعیین کند. دروغی  فاحش دیگرچون هفتاد حوری بهشتی برای هر شهید!! عدد هفت در عین حال ۲۵ بار در قرآن ذکر شده و عدد هفتاد ۳ بار. سوره اول قرآن یعنی سوره حمد هم ۷ تا آیه دارد که ۱۷ بار در ۱۷ رکعت نماز روزانه تکرار میشود.

♥ با تشکر از هدیه استاد و  با عرض معذرت و شرمندگی از حضور ایشان و جسارت در اظهار نظر در مورد پرسش مطرح شده در مورد حکمت عدد ۷۰. 


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind words and informative comments; please accept this in return

دو رکعت عشق با صدای سیمین و مسعود امینی

//www.youtube.com/watch?v=BEDjK3ShDRU


M. Saadat Noury

Dear Demo

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this in return

از : تذکره الاولیاء - فریدالدین عطار نیشابوری

//ayenedar.persianblog.ir/post/9


All-Iranians

ارزش دو رکعت نماز

All-Iranians


از امام جعفر صادق (ع) نقل اسث که ”ارزش دو رکعت نمازی که یک مرد متاهل می خواند هفتاد مرتبه بیشتر از دو رکعت نمازی است که یک مرد مجرد می خواند“. از متخصصین مذهبی سایت ایرانیان . کام تقاضا می شود معلوم فرمایند چه حکمتی درعدد هفتاد ست ، که مثلا در اعداد صد و هزار و ... نیست. با تشکر


All-Iranians

Good Collection

by All-Iranians on

Thanks.


Demo

Thank You

by Demo on

Bless your heart for sharing such 'ever last!'