سا ق هایش

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
09-Oct-2011
 

 

 

ما گشته ‌ا‌یم عاشق و پا بند خاطرش
گلبوسه بسته ایم به هرجای بسترش

اومعبدی خجسته بنا کرده پر ز ناز
درلابلای هررگ و اعضای پیکرش

آن دست پرحرارت وآن ساعد بلور
دارد نشانه ازژن نیکو به گوهرش

آن سا ق خوش تراش که ویژه به گیتی است
آ تش فکنده بردل ما نقش ظاهرش

یکتا ی خلقت است برآن زوج سا ق پا
د نیا به پا نکرده د گرنوع برترش

دکتر منوچهر سعا دت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread; special thanks go to those who posted very interesting comments, poems, and links.


All-Iranians

انقلاب ساق پا

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear G. Rahmanian

by M. Saadat Noury on

با درود و سپاس فراوان، در پاسخ، سروده ای از پروین اعتصامی تقدیم حضور مبارک می شود
 
بخویش، هیمه گه سوختن بزاری گفت
که ای دریغ، مرا ریشه سوخت زین آذر
همیشه سر بفلک داشتیم در بستان
کنون چه رفت که ما را نه ساق ماند و نه سر
خوش آنزمان که مرا نیز بود جایگهی
میان لاله ونسرین و سوسن و عبهر : پروین اعتصامی


G. Rahmanian

Dr. Saadat Aziz:

by G. Rahmanian on

Sitting here at one end of the world and having had the privilege of admiring quite a few pairs of legs, half-naked shoulders and bellies that tried bashfully to make their miniaturish presence known through high-priced fabrics, I have nothing, but the highest regard and veneration for you and the present blog. Thank you my friend!


M. Saadat Noury

ساقه ی نوازش

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for the poem; please accept this in return

ساقه ی نوازش
//www.youtube.com/user/farid3011348?blend=21&ob=5


All-Iranians

In between her legs

by All-Iranians on

"Finally you find yourself
In the last destination of life
You are in between her legs
Fully satisfied":
RIC Z. BASTASA

Sunday, October 03, 2010
//www.poemhunter.com/poem/in-between-her-legs/

 


M. Saadat Noury

Ode to Her Legs

by M. Saadat Noury on

Dear AI   Thank you for the poem; please accept this in return:

Ode to Her Legs //www.manushi.in/docs/187.%20Poem%20-%20Ode%20to%20Her%20Legs.pdf


All-Iranians

She had long bare legs

by All-Iranians on

Thank you for posting your beautiful poem; here is also an English poem on "Her Legs":

In the last year of my marriage,
among a hundred other symptoms I wrote a poem called
"The Woman across the Shaft"—she was someone
I never met—she had long bare legs
on a summer night when she answered the phone
in her kitchen and lifted her legs to the table
while she talked and laughed and I tried to listen
from my window across an airshaft between buildings
and watched her legs. I doubt she was beautiful
but her legs were young and long
and she laughed on the phone:
Mark Halliday


 


M. Saadat Noury

ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد

M. Saadat Noury


ناقد ادبی آگاه و ارجمند
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ی  دیگری از حافظ تقدیم حضور می شود

 سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد
کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی‌کند ... : حافظ

 


M. Saadat Noury

چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

M. Saadat Noury


شیرین بانوی ارجمند
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای ازسعدی تقدیم حضور می شود

چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت
سپر انداخت عقل از دست ناوک‌های خون ریزت
لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن
بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت ... : سعدی


M. Saadat Noury

بنده‌ی آن سرو سیمین ساق سیم اندام باش

M. Saadat Noury


پندار نیک گرامی
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از فروغی بسطامی تقدیم حضور می شود

در سر کوی وفا با کوه کن هم گام باش
جان شیرین را به شیرین بخش و شیرین کام باش
پیش روی و موی او سر خط مملوکی بده
تا قیامت مالک اقلیم صبح و شام باش
گر برای سیم باید بندگی کردن گرفت
بنده‌ی آن سرو سیمین ساق سیم اندام باش : فروغی بسطامی
 


Literary Critic

حافظ هم با شما هم عقیده است

Literary Critic


یش ازینت بیش از این اندیشه ی عشّاق بود    /    مهر ورزی تو با ما شهره ی آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب ها كه با شیرین لبان    /    طبع ما در بحث لطف و خوبی اخلاق بود

پیش ازین كین سقف سبز و طاق مینا بر كشید   /   منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد    /    دوستی و مهر بر یك عهد و یك میثاق بود

 سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد  /     ما بدو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار   /     دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد   /    دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

ahang1001

سروده ای بس

ahang1001


سروده ای بس زیبا...بوی عشق میدهد 


 


پندارنیک

Of legs...

by پندارنیک on

 

 

زیبا سرودی استاد، از مَنظَرش

چه خوش وصف نمودی از بَرَش

لیک، حقّ مطلب ادا باید کرد

بی‌ تیغ و واجبی خار بُوَد سر به سرش