از در و دیوارها بالا پریدن

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
03-Dec-2011
 

 

 

از در و دیوارآن و این ، ز خشم و کین
به بالاها پریدن

یا که هر یک را ، به چشم دشمن دیرینه
دیدن

یا که از فرهنگ_ نیک و از فضیلت
دل بریدن

هیچ چیزی نیست ، جز آنکه ، رذیلت
را گزیدن

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی

با سپاس و در پاسخ ، ترانه ای با صدای گوگوش تقدیم حضور می شود

پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد : ترانه ای با صدای گوگوش
//www.youtube.com/watch?v=rqLvwAW8kAY


All-Iranians

کاشکی

All-Iranians


 

کاشکی از نسل انسان می شدیم
گوش بر این شعر خاقان می شدیم
هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان
 //ganjoor.net/khaghani/divankh/ghasidekh/sh168/


All-Iranians

خانه ای خریدم بی در و بی دیوار

All-Iraniansراستی خبرت بدهم
خواب دیده ام خانه ای خریده ام
بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار
هی بخند ...
حال همه ی ما خوب است،
اما تو باور نکن
علی صالحی
 //cafesampad.ir/forum/thread-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-114.html


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on


All-Iranians

Dear Dr Noury

by All-Iranians on

Thank you for the link to the poem on the walls of a town. It only works for the English version; it does not work for the Persian text!


All-Iranians

دیوار در شعر سعدی

All-Iranians


 

ترا تیشه دادم که هیزم کنی
ندادم که دیوار مردم کنی


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Nouryبا سپاس و در پاسخ ، سروده ی دیوارهای شهر تقدیم حضور می شود

//www.persianmirror.com/Article_det.cfm?id=1559&getArticleCategory=54&getArticleSubCategory=21


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ ، سروده ای از شهریار تقدیم حضور می شود
در و دیوار به حال دل من زار گریست
هر کجا نالهٔ ناکامی خود سر کردم
بعد از این گوش فلک نشنود افغان کسی
که من این گوش ز فریاد و فغان کر کردم : شهریار


All-Iranians

Well said

by All-Iranians on

Jomhoori e Araazel va Obaash


divaneh

محظوظ شدیم

divaneh


واقعاَ که از اینها رذل تر خودشان هستند. با تشکر از استاد عزیز برای این شعر ارزنده.