بوسه های ‌پنهانی

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
28-Jan-2012
 

ای آن که حرف_ دل ، ز تو شد آغاز
عشق _تر‌ا ست دل ، به نگهبانی

چشمان _ تو ، نشانه‌ ی صد ابراز
زان گوهر _ نیاز ، که تابانی

هر چرخش_ کرشمه ی تو ، طناز
‌گویی که رقص_ گل به گلستانی

تنها تویی به وا دی_ دل ، د مسا ز
محراب_ عشق و معبد_ ایما نی

با قامت_ چو شهره به سرو ناز
تو آن قیامتی ، که نه پایانی

آغوش_د لبرا نه‌ ی تو ، اعجا ز
یعنی به کا ر دل ، سر و سا ما نی

آ یا شود ، که رخ به نما ئی با ز
خواهی ، یکی د و بوسه ی ‌پنهانی

یا بوسه ها ، بسان دعا ها و یک نماز
خواهی فتد ، بر آن تن_ عریانی

ای آ نکه حرف_ د ل ، ز تو شد آغاز
تو آ ن قیا متی ، که نه پا یا نی

دکتر منوچهر سعادت نوری

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
All-Iranians

بوسه ی از سیمین بهبهانی

All-Iraniansباغ مهتاب

دیشب، ای بهتر ز گل ! در عالم خوابم شکفتی
شاخ نیلوفر شدی در چشم پر آبم شکفتی
ای گل وصل از تو عطرآگین نشد آغوش گرمم
گر چه بشکفتی ولی در عالم خوابم شکفتی
بر لبش، ای بوسه ی شیرین تر از جان ! غنچه کردی
گل شدی، بر سینه ی هم رنگ سیمابم شکفتی ...

//sarapoem.persiangig.com/link7/siminb6.htm


Tiger Lily

SK, Siiiiiiiiiiiiiiiiiiissssta!

by Tiger Lily on

that's because in the US there are a lot of princes.* lol

I think kissing is very very yucky. eWWWWWAAAAAWWWWWWWW

 

* It's true!


M. Saadat Noury

باش که سیرت کنم ز بوسه ی شاداب

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the link & the poem; please accept this in return

 باش که سیرت کنم ز بوسه ی شاداب

 //www.jasjoo.com/books/new-poems/akhavan_sales/32/757


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ ، سروده ی زیر تقدیم حضور می شود

آن شب من از لبان تو نوشیدم
آوازهای شاد طبیعت را
آنشب به کام عشق من افشاندی
ز آن بوسه قطره ی ابدیت را : فروغ فرخزاد


All-Iranians

شعر طنز بوس ِ پنهانی

All-Iranians


 

ساقیا بنه دامی در مسیرجانانی
تا مچ طرف گیری وقت بوس ِ پنهانی
چون که او کند حاشا بی دلیل و بی مدرک
گرچه رد پای بوس مانده برلب مانی
بوسه های پنهانی ،ماندگار اصلاً نیست
می رود به در فوراً مثل بند تنبانی
آن که می دهد پنهان بوسه ای به تو ، حتماً
می دهد به شهلا هم بوسه های شیطانی ...
//shamidtaghavi.blogfa.com/post-571.aspx


All-Iranians

ترانه مراببوس آغازگر موسیقی پاپ ایران

All-Iraniansdivaneh

ریزم زمژه کوکب بی ماه رخت شب ها

divaneh


با سپاس از دکتر سعادت نوری گرامی برای این شعر زیبای بوسه. این هم دوبیت از غزل زیبای جامی.

ریزم زمژه کوکب بی ماه رخت شب ها

تاریک شبی دارم بااین همه کوکب ها

چون ازدل گرم من بگذشت خدنگ تو

از بوسهء پیکانش شد آبله ام لب ها

جامی

 

 


M. Saadat Noury

مرا ببوس حسن گل نراقي

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the link; please accept this in return

 //www.youtube.com/watch?v=q54MNL7E1gY  مرا ببوس حسن گل نراقي


All-Iranians

Persian Poetry بوسه

All-IraniansM. Saadat Noury

بوسه فرانسوی

M. Saadat NouryM. Saadat Noury

Codes of behavior, Iranian Experience

by M. Saadat Noury on

Dear Soosan Khanoom  Thank you for your kind comment and the link; please accept this in return

 Codes of behavior, Iranian Experience //www.iranchamber.com/culture/articles/codes_behavior.php

 


M. Saadat Noury

Bésame Mucho

by M. Saadat Noury on

Dear Tiger Lily  Thank you for the link; Please accept this in return

... She wrote that song (Bésame Mucho) even though she had never been kissed yet at the time, and kissing as she heard was
 considered a sin:
//en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9same_Mucho#cite_note-2


All-Iranians

Thanks Jenab Dr Noury

by All-Iranians on

For the poem. You may also like to view this

Best Kisses : //www.bestkisses.com/


Soosan Khanoom

beautiful poem Mr. Noury

by Soosan Khanoom on

By the way,  attention IC readers

did you know that report suggests that before marriage the average American woman has kissed 79 men? 

and as for the average Iranian woman ... the statistics is probably " NONE "

what a shame !  

; )

 

 


Tiger Lily

....

by Tiger Lily on


M. Saadat Noury

از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the poem; please accept this in return

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم
خار و خس وجود به سیلاب داده ایم
رخسار یار گونه آتش از آن گرفت
کاین لاله را ز خون جگر آب داده ایم
آن شعله ایم کز نفس گرم سینه سوز
گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم
در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت
جان در هوای گوهر نایاب داده ایم
کامی نبرده ایم از آن سیمتن رهی
از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم
رهی معیری


M. Saadat Noury

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

M. Saadat NouryAll-Iranians

بوسه باران رهی

All-Iranians


چون نسیم اندام او را بوسه باران کن رهی/ کز هوسناکی چو گل در گلشنی افتاده است

//ganjoor.net/rahi/ghazalha2/sh19/


پندارنیک

این پدر سوخته‌ها شما رو هم از راه به در کردن؟!

پندارنیک


What a beautiful poem of yours, dear Ostãd.............I really enjoyed it...........This one seems to be coming from your (host) land.......