آخرین سفر عا شقا ن

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
12-Feb-2012
 

 

 

( ‌پاره های سیاه و ضخیم از سعدی است )

عا شقا ن آخرین سفر را ،  خوش
می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز

روی_ بال_ فرشتگان‌ ،سازند
سوی_ روشن ستارگان، پرواز

محو در ‌ها له ی فنا گردند
نرسد یک خبر ، از ا یشا ن با ز

عا شقان کشتگا‌ ن_ معشوقند
بر نیاید ز کشتگا ن ، آ وا ز

می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز
سوی_ روشن ستا رگا ن ، پرواز

دکتر منوچهر سعادت نوری


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
All-Iranians

سفر با عشق

All-IraniansM. Saadat Noury

Divaneh-ye-Farzaneh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment. Let's hope that not only you but all friends and loved ones miss the train on the last journey.


divaneh

Nice Poem

by divaneh on

Thanks for sharing this nice poem Dr Saadat Noury. Let's hope that I miss the train on my last journey.


M. Saadat Noury

از سفر جز هنر عشق نباید آموخت

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس و در پاسخ، سروده ی زیز تقدیم می شود

از سفر جز هنر عشق نباید آموخت
از دل خود به دل دوست سفر باید کرد
//ak4122.persianblog.ir/post/24


All-Iranians

سفرعاشقانه

All-Iranians