حرف خوش

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
28-Mar-2012
 

 

 

تا که باشد حرف خوش اندر میان
حرف زشت و نا‌ پسند از بهر چیست

واژه ی زیبا نشان در هر بیان
در خرد بر ژاژه  خایی ارج نیست

دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
All-Iranians

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

All-Iranians


 

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید
زان که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش
بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش
حافظ


M. Saadat Noury

مهربان آگاه و سخن دان

M. Saadat Nouryبا درود متقابل و با سپاس، اجازه فرمایید غزل حافظ را در اینجا با هم مرور کنیم:

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
وان گه برو که رستی از نیستی و هستی
گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی
با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی
در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
آری طریق دولت چالاکی است و چستی
تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی
یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی
در آستان جانان از آسمان میندیش
کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی
خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد
سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی
صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز
ای کوته آستینان تا کی درازدستی


Mehrban

Ba dorood

by Mehrban on

خارا چه جان بکاهد گٔل عذر آن بخواهد

تلخی باده سهلست در جنب ذوق مستی

 


M. Saadat Noury

سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر

M. Saadat Noury


 

همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس و در پاسخ ، سروده ای از فرخی سیستانی تقدیم می شود:

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
 سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر
 فسانهٔ کهن و کارنامهٔ به دروغ
 به کار ناید رو در دروغ رنج مبر
 حدیث آنکه سکندر کجا رسید و چه کرد
 ز بس شنیدن گشته ست خلق را از بر
 شنیده‌ام که حدیثی که آن دوباره شود
 چو صبر گردد تلخ، ارچه خوش بود چو شکر... : فرخی سیستانی


All-Iranians

واژه ی محبت

All-Iranians


 

تو با نوشخند مهر با واژه ی محبت
فرسوده جان محتضزم را از بند درد آزاد می کنی
و با نوازشت این خشکزار خاطره ام را آباد می کنی
با سدی از سکوت
در من رساترین تلاطم ساکن را بنیاد می کنی ... : حمید مصدق


M. Saadat Noury

پاي زبان پارسي

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for the poem; please accept this in return

پاي زبان پارسي از ره نه ايستاد
تا پايگاه نشر ادب در جهان نهاد
//www.persian.ws/poet/fullnews.php?id=191


All-Iranians

واژه هایی همه ازجنس بلور

All-Iranians


 

من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور
کاغذی دیدم از جنس بهار
موزه ای دیدم دور از سبزه
مسجدی دور از آب
سر بالین فقیهی نومید
کوزه ای دیدم لبریز سوال ... : سهراب سپهری