دو سروده‌ پیرامون جدا یی دولت و دین

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
06-May-2012
 

 

 

١

ما درمیا ن مهلکه فهمید یم
عمده ترین ‌پیا م کد ا مین است

از با م خا نه ها همه بشنید یم
همبستگی ‌پیام نخستین است

درمتن آن ‌پیام چنین د ید یم
دولت جدا زمساله ی دین است

نیکوترین شعارکه بگزیدیم
آزادی ست وعدل که آیین است

٢

عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فروردین
بلکه آن روز که آزادی_ ملت ، تضمین

همه آ زا د و برابر ، همه مومن به صلاح
شک و ترد ید شده محو ، در آ‌غوش  یقین

نظر_ فقه معزز به مسا جد ، اما
امر دولت ، همه  منفک  ز سر _ مذهب  و د ین

عصر_ آزاد‌گی و عهد_ مروت حا کم
عشق ، غالب شده بر موعظه ی نفرت و کین

مرد و زن ، همره و در قافله ی کار و تلاش
تا همه بو م شود ، ‌پهنه‌ای از باغ بر ین

فره هشیار ، که تاریخ دگر باید خواند
عید ا یرا ن ‌تو مخوان روز_ یک_ فرورد ین

بلکه آن روز که آزادی ملت ، تضمین
امر دولت ، همه  منفک  ز سر مذهب و د ین

دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه سروده‌های زنجیرها

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Poet Mahmoud Seraji

by M. Saadat Noury on

 

با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از شهریار تقدیم می شود:
روی در کعبه این کاخ کبود آمده ایم
چون کواکب به طواف و به درود آمده ایم
در پناه علم سبز تو با چهره زرد
به تظلم ز بر چرخ کبود آمده ایم
تا که مشکین شود آفاق به انفاس نسیم
سینه ها مجمره عنبر و عود آمده ایم ...
شهریارا به طرب باش که از دولت عشق
فارغ از وسوسه بود و نبود آمده ایم
شهریار


Mahmoud Seraji

سعادت بزرگوار

Mahmoud Seraji


با درود چه انتخاب شایسته ای کردید 

 

*********

  اینهمه گمراهی  باطل ز چیست ؟؟؟

راه یکی عشق یکی دل یکیست 

گر به چمن عشق حکومت کند 

باد ز گل رفع خصومت کند 

باد خزان چتر سر گل شود 

خار ، عزیز دل بلبل شود 

رنگ  و نژاد و ره و آئین و دین

وارث  عشقند نه میراث  کین 

وه که چه زیباست کلام علی 

این سخن نغز و پیام جلی 

من عرف نفس پیام علیست

قد عرف ربه در آن منجلیست  

مظهر عشق است دل هر کسی 

گر بخود آئی  بخدا می رسی  

جوشش عشق است که جان میدهد 

هستی و مستی به جهان میدهد 

م.س شاهد  M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on


All-Iranians

Must Read

by All-Iranians on


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


 


با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از سعدی تقدیم حضور می شود:

اندرین راه ار بدانی هر دو بر یک جاده ایم
واندرین کوی ارببینی هر دو از یک خانه ایم 
سعدی


divaneh

جدا باد دولت ز ابلیس دین

divaneh


با سپاس از دکتر سعادت نوری گرامی برای این این اشعار زیبا. به امید روزی که این آرزوی دیرینه تحقق یابد و ابلیس دین به گوشۀ زیارتگاهها رانده شود و جایش را بدهد به آموزش واقعی مردم. 


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your comment; please accept this in return

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants: 3rd president of the USA : Thomas Jefferson درخت آزادی را باید گاه ‌گاه با خون میهن‌پرستان و ستمکاران آبیاری کرد


All-Iranians

Jenab Dr Noury

by All-Iranians on

Beautiful poems. Thank you for sharing.


M. Saadat Noury

Dear Dr Shahegh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your comment; please accept this in return

زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود
یک بغل آزادی بود
زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود
طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها ...
سهراب سپهری


M. Saadat Noury

Dear Ahosseini

by M. Saadat Noury on

Thank you for your comment; please accept this in return

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-149


M. Saadat Noury

Dear Shazde

by M. Saadat Noury on

Thank you for your comment; please accept this in return

//www.youtube.com/watch?v=5raRSHvC-nY


default

و چنین بادا

Mahvash Shahegh


و چنین بادا ! ممنون دکتر سعادت نوری برای این اشعار زیبا و پرمعنا


default

دولت زدین جدا شود - گر نشود چه ها شود

ahosseini


Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Shazde Asdola Mirza

آن روز که آزادی ملت، تضمین

Shazde Asdola Mirza


Let's hope for that day to come asap.