احوال عاشقان وطن


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
10-Apr-2010
 

xxx

سرد است اين  زمانه و اوضاع مكدر است
احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
با سنگ هاي بسته و سگ ها ي با ز شهر
بنگر چگونه عهد و زما ن با ستمگراست
دوران  پا يكوبي و بزم و نشا ط رفت
هرجا كه رو  نهي ، همه رفتا ر د يگرا ست
ديگر نه عاشقي ، كه بخواند سرود عشق
د يگر نه دلبري كه د لش برتو با وراست
ديگر نشان ز کلبه ی آن میفروش نیست
ديگر نه آنکه نعره ی مستا ن ، به معبر ا ست
ديگرنه شور و  جوش  در ا ين قوم پرخروش
ديگر نه فكر كشور و ﺁينده درسراست
دراين فضاي وحشت و تا ريك و پرهرا س
بلبل سكوت كرده و گل غنچه پرپراست
خورشید پرفروغ نه د يگر منور است
سرد است اين زمانه و اوضاع مكدر است
دریای پرخروش، خموش است و بی نهیب
وان خوشه های باغ، چه بی بار وبی براست
آن کوه استوار ، چه ریزش نموده است
وا ن رود  و جویبار ،  چه خشکیده بستراست
دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است
ا لماس_  سبز عا طفه ، نایاب گوهراست
تا در پیاله عکس رخ یا ر شد پدید
خشمی  به  پا ، ز  ساغر و  رخسا ر_ دلبر است
د يگر نه آن نوای_ طربناک_ جا نفز ا 
آهنگ_ عا شقا نه در این ملک ، منکر است
ماتم  گرفته عشق و به هرکوی این دیا ر
آن پرچم_ سیاه_ عزا  ،  بر سر_ در است
ابر است آ سما ن و فضا بغض کرده است 
ا نبوه_ با ر_ غم به بسا جا ن و پیکراست
احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
خورشید پرفروغ نه د يگر منور است

دكترمنوچهرسعادت نوري

از مجموعه سروده‌های گل غنچه های پندار 

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

To RW, AI, SAM, HME, and goltermeh

by M. Saadat Noury on

You are in a Word, Terrific! Thank you.


Homan Mohabadi Ebrahimi

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید

Homan Mohabadi Ebrahimi


کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند، آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند، آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو، گرز گران ندارد
روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان، نقش جهان ندارد


Homan Mohabadi Ebrahimi

شعری از نسیم شمال

Homan Mohabadi Ebrahimi


گردیده وطن غرقۀ اندوه و محن وای ای وای وطن وای
خیزید و روید از پی تابوت و کفن وای ای وای وطن وای
کو بلخ و بخارا و چه شد خیوه و کابل کو بابل و زابل
شام و حلب و ارمن و عمان و عدن وای ای وای وطن وای


Homan Mohabadi Ebrahimi

Thank you Dr Noury

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

It is an excellent Vatanieh poem; thank you for sharing.


goltermeh

And also

by goltermeh on

Thank you for sharing this artistic peice.


goltermeh

Hi

by goltermeh on

I loved it. I watched the images; they are all powerful and fantastic.


Shazde Asdola Mirza

دست مریزاد که استادانه سروده اید

Shazde Asdola Mirza


Every voice counts! Every action counts!


All-Iranians

Thank you...

by All-Iranians on

for sharing.


All-Iranians

Powerful Links!

by All-Iranians on

This is an excellent poem. The links to the images are also fantastic, patriotic , powerful, and very thoughtful. 


Red Wine

عاشقان وطن

Red Wine


همه جان و تنم
وطنم وطنم وطنم
همه با يك نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش و نغمه زنان
ز صلابت ايران جوان

استاد، شعر شما را چند بار خواندیم و لذت بردیم،گاهی‌ بغض و گاهی‌ امید... بسیار لذت بردیم...

خوش داشتیم الان در خدمتتان بودیم (بزم،بزم آذری هاست ! موسیقی آذری و شراب گرجی،جای شما خالی‌.) و به سلامتی حضرت عالی‌ باده نوشیده و از درگاه حق طول عمر شما را مسئلت مینمودیم.

 

پاینده باشید.