یادگار

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
27-Apr-2010
 

 

xxx

آنجا کنار جاده ی سرسبز کوهسار
فارغ ز روزگار

بر روی خرده سنگ
یک روز نوبهار

با تیغ خورده زنگ
ما پوشش درخت کهن می شکافتیم

نزدیک جویبار
آنجا که رشته آب زلالی روانه بود

بر رسم یادگار
با خط آذرنگ

بر آن تن درخت
نقش دو نام و قلب جوان می نگاشتیم

آنجا به دشت و بر آن بطن_ کشتزار
رقص_ گل و گیاه بسا عاشقانه بود

آنجا کنار جاده ی سرسبز کوهسار
ثبت است نام من و تو تن درخت

آنجا که کار عشق بماند به یادگار
در آن دیار که خاکش یگانه بود

آنجا که عشق بود و کدورت فسانه بود
بر لوح هر درخت ز عشقی نشانه بود

منوچهرسعادت نوري

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice comment and the poem you quoted from Hafez.


M. Saadat Noury

Dear Homan

by M. Saadat Noury on

I am happy you liked it. Thank you for your comments.


All-Iranians

یادگاردرغزل حافظ

All-Iranians


هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ

به یادگار نسیم صبا نگه دارد


All-Iranians

A Superb Poem

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Dear Dr Saadat Noury

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


شعربسیار عاشقانه ی  شما مرا به یاد جوانی و دوران پر هیجان دختر بازی های آن ایام انداخت . حالی کردم .استاد دست مریزاد


M. Saadat Noury

شراب قرمز عزیز

M. Saadat Noury


محبت و بزرگواری فرمودید
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان / کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
پاینده و بر قرار باشید


Red Wine

رومانس زيبا

Red Wine


 

استاد این یک بیت یادمان آمد که خیلی‌ قدیم شنیدیم در عمارت سبز... روزی که به خدمتتان رسیم،با تار زنیمش و شراب نوشیم،بلکه دل زمانه به حالمان سوزد و آهمان به جای رسد !

خمها همه در جوش و خروشند ز مستي
و آن مي که در آنجاست حقيقت نه مجاز است

 

 


M. Saadat Noury

Dear Benross

by M. Saadat Noury on

Our history shows that Iranians have kept the flame of our culture alive through times when it was in constant danger of being extinguished. I am just nothing compared to those great thoughtful peolpe who still make an effort to keep the flame alive. Thank you for your sweet comment indeed.


benross

Sweet

by benross on

You must be sweet like your poems, to be able to so patiently keep the flame of our culture lit, against all odds. Amazing.


M. Saadat Noury

Wonderful Wiseman:

by M. Saadat Noury on

Thanks for such a wonderful comment on the poem. I am really touched and overwhelmed.


divaneh

Wonderful

by divaneh on

Another beautiful poem Dr Saadat Noury. Sweat and romantic.


Manoucher Avaznia

آقای سعادت گرامی؛

Manoucher Avaznia


سپاس از توضیحات.


M. Saadat Noury

Dear Rad Lanjani

by M. Saadat Noury on

Thank you and I am delighted that you liked it.


M. Saadat Noury

جناب عوض نیا ی گرامی

M. Saadat Noury


آذرنگ  بیشتر به معنای آتش ، آتش رنگ ، روشن  و منور است
به معنای آتش:
چو گوگرد زد محنتم آذرنگ
که در خاکم افکند چون بادرنگ: مسعودسعد
به معنای آتش رنگ:
برآسود یک هفته بر جای جنگ
بیاقوت می رنگ داد آذرنگ: نظامی
به معنای روشن - منور:
بسنگ گران آمد آن سنگ خورد
مر آن سنگ این سنگ بشکست خرد
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ: فردوسی

آن مصراع را هم بی (بر) و هم با (بر) می توان خواند. با درود و سپاس فراوان


M. Saadat Noury

Dear Souri

by M. Saadat Noury on

Thank you for your very nice words.


Rad Lanjani

Refreshing

by Rad Lanjani on

Your poem refreshed my memories. It took me to those days when I was young enjoying going out with my friend and we had so much fun together.


Rad Lanjani

Splendid

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing.


Manoucher Avaznia

آقای سعادت گرامی؛

Manoucher Avaznia


ما زبان بستیم ازین گفتار پربار شما.

 

یک پرسش

خط آذرنگ چیست؟

یک یادآوری

در خط پنجم از پایین به نظر می آید کلمۀ "بر" پیش از "تن درخت" از قلم افتاده باشد.

 

با سپاس


Souri

Beautiful

by Souri on

Very romantic! Thank  you so much Dr Saadat Noury.