انسان

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
26-May-2010
 

xxx

بر تارک_ جبین_ خوش_ آن سرای سیب
در آن بنا* که خشم و غضب بوده بی نصیب
آنجا که اتحاد_ ملل آرزو کنند
جایی که احترام_ ملل بوده بی رقیب
آنجا که جنگ و صلح_مردم دنیا دهد نظام/ وآنجا که بر حقوق ملل بوده عزتی
آنجا که بر کرانه ی اطلس نشسته است
آنجا که غنچه بهر_ رهایی شکفته است
یکجا نشان ز شاعر_ ایران گرفته است
سعدی** بر آن بنا، سخنی نغز سفته است :
باشد خطا که به "انسان" شوی تو نام / گر فارغ از مصائب_ آحاد_ ملتی

دکتر منوچهر سعادت نوری
نیویورک

*اشاره به شهر نیویورک (که به نام سیب بزرگ نیز خوانده می شود) و ساختمان سازمان ملل متحد است.
** شعر سعدی : بنی آدم اعضا  ی یک پیکر ند / که در آفرینش ز یک گوهرند / چوعضوى به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار/ تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی

بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو  

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

انسانم آرزوست

Rad Lanjani


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آ، دمی ز ابر
کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست
دانی که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود
آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول
آن‌های هوی و نعره مستانم آرزوست
دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما
گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست
مولوی


Rad Lanjani

Beautiful Poetry

by Rad Lanjani on

Thank you Dr Noury. I also like to post a poem on Humanity by Mowlavi on my next comment. That is very interesting too.


M. Saadat Noury

To Darveesh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment.


M. Saadat Noury

To Homan Mohabadi Ebrahimi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comments.


M. Saadat Noury

To All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice words and the link.


Darveesh

بسیار زیبا

Darveesh


بسیار زیبا


Homan Mohabadi Ebrahimi

Dear Ostad Saadat Noury

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد ، خیلی خوب گفتی

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد دمت گرم ، خیلی خوب گفتی


All-Iranians

Thanks

by All-Iranians on

for sharing.


All-Iranians

Humanity

by All-Iranians on