آ بشا ر نیا گا را

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
02-Sep-2010
 

 

 

برای پیرایه یغمایی

 

آن آ بشار_ سربی والای پر خروش
آن شاهکارجنبش و غوغا و شور و جوش

چون نبض آسمان خدا بردل زمین
آن نبض پر طپش ، که نشد لحظه ‌ای خموش

رنگین کمانه‌اش شده چون زیور سپهر
برجشن با شکوه فلک ، یا ر_ سا قد وش

بنگر به پیچ و تاب ‌تن رشته های ‌آب
رقصی که ماهرانه زسربرده عقل وهوش

هرقطر‌ه ی زلال که ریزد زصخره ها
چون باده‌ای ست تحفه ی آن  پیر_می فروش

کنسرت_ آ بشار و نو‌ا های د لپذ یر
گو یی ، که صد ترانه و آوا و یک  سروش

سر داده ، آن سرود ‌ا مید و نشا ط را
تا بستری ز رود_  رها ، بر کشد به دوش

اینجا ، مهین قصیده ی راز طبیعت است
اینجا ، طنین_ موج رهائی رسد به گوش

دکتر منوچهر سعادت نوری

Niagara, Canada 2005 

PS: Niagara is a river (36 miles long) between lake Ontario and Lake Erie, separating Ontario, Canada, from New York State, USA.   Niagara Falls is a waterfall in the Niagara, divided by an island into Horseshoe or Canadian Falls (2600 ft. wide, 162 ft. high), and American Falls (1000 ft. wide, 167 ft. high)

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Rad Lanjani, Homan Mohabadi Ebrahimi, and Baharan for their nice comments.


Baharan

Great Poem

by Baharan on

Thank you for sharing.


Baharan

آفرین

Baharan


بسیار زیبا و دلنشین است. آفرین بر شما


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


 نیکو و بسیار پر هیجان سروده ای.  تشکر


Rad Lanjani

Very Nice

by Rad Lanjani on

هرقطر‌ه ی زلال که ریزد زصخره ها
چون باده‌ای ست تحفه ی آن  پیر_می فروش

Thanks