جها ن آ شفته

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
23-Sep-2010
 

 

 

آ سما ن را دوباره می بینم
با م_  شب پر ستاره می بینم

موکب_ شب فروز_ پروین را
همچو صد ‌گو شواره می بینم

در سرا پرده ی شب پاییز
نقش آ ن ماهپاره می بینم

چون فراق اش ‌توان نه می دارم
چشم ورخ ، سوگواره می بینم

روزگاری عجیب در پیش است
عا لمی پر شراره می بینم

جای دشت شقا یق و نسر ین
سر به سر،  شورزاره می بینم

باغ و بستان، اسیر بال کویر
کرکسا ن ، هرکناره می بینم

بهر فتوا و روضه و خطبه
واعظا ن ، صد هزاره می بینم

د ا نش ، آزادگی ، مروت را
خا لی از گاهواره می بینم

جنگ و تخریب و محو آزادی
در جها ن ، بیشماره می بینم

منوچهر سعا دت نوری

  بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

To Divaneh & Rad Lanjani

by M. Saadat Noury on

Thanks.


Rad Lanjani

Great Poems

by Rad Lanjani on

دیگر عشقی عیان نمی بینم
عاشقی در جهان نمی بینم
.در سراپرده قساوت ابر
.ذره ای آسمان نمی بینم
.قهرمانان، شبانه پژمردند
.سروری قهرمان نمی بینم
.زین غزل های روزگار خزان
.وصف ملک کیان نمی بینم!

فريدون فرخ زاد

 


divaneh

Beautiful poem

by divaneh on

Thanks for sharing Dr Saadat Noury.


M. Saadat Noury

Thanks & Enjoy the Ride!

by M. Saadat Noury on

Thank you all who visited this post. My special thanks go to All-Iranians and Ladan Farhangi for their kind comments. It should be also noted that we do not need a distressed world; we need a world of joy as described here.


Ladan Farhangi

Dear All-Iranians

by Ladan Farhangi on

According to this link //www.persian.ws/poet/fullnews.php?id=68 the poem was firstly posted in 2005. I think the poet was referring to the events at the time and onwards.


Ladan Farhangi

Dear Dr Noury

by Ladan Farhangi on

Great poem. Thank you for sharing.


All-Iranians

OK

by All-Iranians on

Could you really tell us what is happenig?  You know, nobody knows.... Anyhow, it is a great poem.