آخر چرا

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-Jan-2011
 

 

به مناسبت کشتار ها و نابود سازی (اعدام) های چند هفته ی اخیر

دیدی چگونه بال و پر ما شکسته شد
یا دل درون سینه ، چه خونین و خسته شد

ایام_ ما گرفت ره تلخ_ قهقرا
زان دم که روزگار ، به دشمن خجسته شد

ابری سیاه پاره ، بر آمد ز قهر وکین
آن کهکشان_ عاطفه از هم گسسته شد

آزادگان_ قافله سالار_ نیکنام
در جای جای شهر ، به زنجیر بسته شد

وان مردمان عاشق این مرز و بوم پاک
بس رهسپار خاک عدم ، دسته دسته شد

توفا ن و سیل_ خشم ، چنان چیرگی گرفت
تیر_هلاک ، بر چپ و بر راست ، َجسته شد

آنجا که بود کشتی_ عشق و امید ما
آخر چرا؟ به ساحلی از غم نشسته شد

زان دم که روزگار ، به دشمن خجسته شد
دیدی چگونه بال و پر ما شکسته شد

دکتر منوچهر سعادت نوری
 دی ۱٣٨۹ -  ژانويه ۲۰۱۱

xxx
مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My special thanks go to Ebi, Salty, Anahid, JD, and Divaneh for their kind comments.


divaneh

Stunning Poem

by divaneh on

A very beautiful and timely poem that has come from hearth and touches the hearth. Thanks for sharing.


Jeesh Daram

چقدر زیبا

Jeesh Daram


سپاس

Anahid Hojjati

Dear Ostaad Noury, what a beautiful poem, thanks.

by Anahid Hojjati on

 Dear Ostaad Saadat Noury, thanks for sharing your poem. It is important to talk and write about these executions so people are mobilized more and more against IRI. My favorite part of your poem is:

 

آنجا که بود کشتی_ عشق و امید ما
آخر چرا؟ به ساحلی از غم نشسته شد 


default

Thank you

by SALTY on

For such a nice poem.


ebi amirhosseini

.....

by ebi amirhosseini on

sepaas

Ebi aka Haaji