The Impossible Dream

Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
08-Jan-2011
 

 

 

A part of “To Dream the Impossible Dream” * , which was composed by American poet Joe Darion in 1965

To dream the impossible dream/ To fight the unbeatable foe/ To bear with unbearable sorrow/ To run where the brave dare not goTo right the unrightable wrong. To love pure and chaste from afar/ To try when your arms are too weary. To reach the unreachable star/ This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far

And here is the free translation of the above poem into Persian

خو ا ب و  ر و یا ی محا ل

آ ر مید ن ، خوا ب د ید ن
خو ا ب  و ر و یا ی  محا ل
یا ا سیر یک  نبرد  نا  بر ا  بر
با گروهی مردمان کینه توز
پا ی بند صد ستیز و بس جد ا ل
یا  که ا ز  شا د ی ر مید ن
گشته د مسا ز غم  و ا ند و ه جا ن  سو ز
بی ا را د ه ، ا شک  با رید ن
بغض آ لوده ، پریشا ن ، پرملا ل
یا سر ا ز خط  و  ره جا نا نه  پیچید ن
از دیاران ، راه بر چیدن
بر د رون  نقطه ا ی بیگا نه  کو چید ن
کاین شهامت در دلاور نیست
نقطه ا ی بر گوشه  د شت  ا ین  جها ن
پا  به  پا ی  مر د ما نی  تشــنه ی  آ ب  زلا ل
یا گذ شتن ، چشم  پو شید ن
ا ز خطا ها، ا شتبا ها تی  که  با و ر نیست
یا به صد نیر و د و ید ن
عاشقا نه  دانه های مهر با نی  را  فشا ند ن
صاد قا نه عشق  و ر ز ید ن
د ر  ره  د لد ا د ه ا ی  نیکو  خصا ل
یا  که  ر و ز  و  شب  به  ا و ج  نا  تو ا نی
خسته  و  آ شفته  حا ل
د ر  تقلا ی  ر‌ها یی  با ز  نا ما ند ن
هر مکا ن  و هر  ز ما ن  و  هر  مجا ل
 یا  پر ید ن ، نا گشود ه  با ل
تا  ر سید ن ، بر "ستاره"  یک شهاب د و ر
شعله ی آتش بسان چهلچر ا غ  نور
د ر طلو ع  جا نفر و ز  یک  خیا ل
ما چه می بینیم  ،  چه  می  گو ییم
آ ری ا ین ست   آ ر ز و ها عا شقا نه
بی  هرا س ا ز  د و ر ی  و  ا ز فا صله
بی  هرا س ا ز  د غد غه  ا ز  مسا له
ما شهابی ، د و ر  می  جو ییم
دور بس  پر ا شتعا ل
پا ی کو با ن و صا ل
پرتوی  فر خند ه  فا ل
بر سپهری لا یزا ل
آ ر مید ن ، خوا ب د ید ن
خو ا ب  و ر و یا ی  محا ل

دکتر منوچهر سعا دت نوری

Montreal: December 12, 2006

برگرفته از مجموعه سروده های زنجیرها 


* Read More on To Dream the Impossible Dream

Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear SAM

by M. Saadat Noury on

Thank you for that beautiful poem; please accept this in return

دختر تصویر بخش چهارم
//sarapoem.persiangig.com/link7/manazdustatdaram.htm

 


Shazde Asdola Mirza

خواب و رویا

Shazde Asdola Mirza


 

شهر رویا دیر گاهی شهر خاموشی ست
آشنایی هاش آغاز فراموشی ست
در من این فریادها از چیست باز؟
چیست می پیچد به ساق نرم خواب؟
در سکون پرده هایم اضطراب؟
باز گرد ای دیر مانده بر سر اوهام
وهم را پیش از تو ای بسیار کاویدند
جستجوها را به غیر از جستجو پایان دیگر نیست
گر سراغ عشق می خواهی
بالشی سنگی است در ویرانه ی گمنام
مهر ورزیدن
با کسی بودن
رنج بودن را به رنج دیگر آلودن
راستی را چیست عشق آموختن

یدالله رویایی


M. Saadat Noury

Dear Red Wine

by M. Saadat Noury on

Thank you for that beautiful poem; please accept these in return

 «ردی» جان رفتنی استیم بمانیم که چه؟
زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟
درس این زندگی از بهر ندانستن ماست
این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه؟
//www.youtube.com/watch?v=eNASkwGWRg4


M. Saadat Noury

Dear Ms Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind note; please accept this in return:

//en.wikipedia.org/wiki/Joe_Darion 


M. Saadat Noury

Dear All-Iranians

by M. Saadat Noury on

با سپاس، در پاسخ سروده ای از سعدی تقدیم می شود

گویی دو چشم جادوی عابدفریب او
بر چشم من به سحر ببستند خواب را
اول نظر ز دست برفتم عنان عقل
وان را که عقل رفت چه داند صواب را


M. Saadat Noury

Dear Souri Banoo

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comments; please accept the followings in return

//www.avayeazad.com/hooshang_ebtehaj_he_alef_saye/sia_mashgh/masnavi/8.htm

//www.youtube.com/watch?v=rEnjQxDrhVs

PS: I hope all the other poems (in various versions) will be also posted later.


Red Wine

...

by Red Wine on

با من بی کس تنها شده ، یارا تو بمان
همه رفتند ازین خانه ، خدا را تو بمان

من بی برگ خزان دیده ، دگر رفتنی ام
تو همه بار و بری ، تازه بهارا تو بمان

داغ و درد است همه نقش و نگار دل من
بنگر این نقش به خون شسته ، نگارا تو بمان

زین بیابان گذری نیست سواران را ، لیک
دل ما خوش به فریبی است ، غبارا تو بمان

هر دم از حلقه ی عشاق ، پریشانی رفت
به سر زلف بتان ، سلسله دارا تو بمان

شهریارا تو بمان بر سر این خیل یتیم
پدرا ، یارا ، اندوهگسارا تو بمان

سایه در پای تو چون موج چه خوش زار گریست
که سر سبز تو خوش باشد ، کنارا تو بمان  

//www.youtube.com/watch?v=l4vdt36LKEM


Souri

Dear Dr Saadat Noury

by Souri on

I've just sent your poem to my friends, they all loved it.

Some are asking if you have more translation of the English poems (or the other way, Persian to English)? In which case they like to read them all.

Thanks.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Ladan Farhangi

The complete text of the impossible dream

by Ladan Farhangi on

Here is the complete English text of “To Dream the Impossible Dream”:

To dream the impossible dream,
To fight the unbeatable foe,
To bear with unbearable sorrow,
To run where the brave dare not go.

To right the unrightable wrong
To love pure and chaste from afar
To try when your arms are too weary
To reach the unreachable star.

This is my quest, to follow that star.
No matter how hopeless, no matter how far. 

To fight for the right without question or pause.
To be willing to march into hell for a heavenly cause.

And I know if I'll only be true to this glorious quest
That my heart will be peaceful and calm when I'm laid to my rest.

And the world will be better for this,
That one man scorned and covered with scars
Still strove with his last ounce of courage.
To reach the unreachable stars.


Souri

Yes

by Souri on

This part and indeed the whole poem, has a true message which is sad but delneshin. Thank you.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


All-Iranians

But Souri Khanoom

by All-Iranians on

Could you agree, this is the best part

یا ا سیر یک  نبرد  نا  بر ا  بر
با گروهی مردمان کینه توز

پا ی بند صد ستیز و بس جد ا ل
یا  که ا ز  شا د ی ر مید ن
گشته د مسا ز غم  و ا ند و ه جا ن  سو ز
بی ا را د ه ، ا شک  با رید ن
بغض آ لوده ، پریشا ن ، پرملا ل
یا سر ا ز خط  و  ره جا نا نه  پیچید ن
از دیاران ، راه بر چیدن
بر د رون  نقطه ا ی بیگا نه  کو چید ن
کاین شهامت در دلاور نیست
نقطه ا ی بر گوشه  د شت  ا ین  جها ن
پا  به  پا ی  مر د ما نی  تشــنه ی  آ ب  زلا ل
یا گذ شتن ، چشم  پو شید ن
ا ز خطا ها، ا شتبا ها تی  که  با و ر نیست


Souri

Splendid poem, Dr Saadat Noury

by Souri on

! Amazing and powerful

I just needed something as powerful as this poem to boost my soul

:This part is so lovely

یا گذ شتن ، چشم  پو شید ن
ا ز خطا ها، ا شتبا ها تی  که  با و ر نیست