بنی صدر از مردم کردستان معذرت بخواهد؟؟؟


Share/Save/Bookmark

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
12-Sep-2012
 

همانطور که در زیر می بینید، یکی از سازمانهای ظاهر حقوق بشری در کردستان، از بنی صدر خواسته است از "جنایتهایش" در کردستان معذرت بخواهد. این پاسخ را نوشتم:

این چگونه سازمان حقوق بشری می باشد که در حالیکه هیچ جرمی را ثابت نکرده است و در حالیکه تازه از اهالی کردستان می خواهد که در مورد "جنایتهای" بنی صدر مدرک جمع آوری کنند از قبل حکم را صادر کرده و در نتیجه از اولین رئیس جمهور می خواهد از مردم کردستان عذر خواهی کند؟! آیا تناقض به این آشکاری را در نامه خود نمی بینند؟ آیا اینها واقعا فعال حقوق بشری هستند و یا قدرت آلودگانی هستند که خود را پشت این عناوین پنهان کرده اند؟ نمونه اینها را در بعضی اصلاح طلبان سابق و فعالان حقوق بشر حاضر دیدیم که تا دیدند که امکان حمله به ایران جدیست یادشان رفت که وظیفه دارند از حقوق همه انسانها دفاع کنند و یکدفعه شدند مشوق/مدافع/توجیه گر حمله نظامی به مام وطن و هیچ نفهمیدند که زندگی و صلح، از اصلی ترین حقوق انسانها می باشند.

دیگر اینکه این آقایان نیک می دانند که زمانی که احزاب کومله، چریکهای فدایی خلق و حزب دموکرات کردستان و...و جنگ اول سنندج را در فروردین 1358 شروع و اولین نوروز بعد از انقلاب را بر کام ایرانیان بس تلخ کردند، بنی صدر هیچ نقش اجرایی نداشت و دولت بازرگان بر سر کار بود و تنها جرم او این بود که پیشنهاد ایجاد شورای شهر سنندج را داد ( که البته وقتی این سازمانها در اقلیت قرار گرفتند، به زور تهدید و انداختن نارنجک در خانه بعضی از اعضای آن، شورا را از بین بردند.) بعد هم که در زمان ریاست جمهوری او بود که طرح خودمختاری کردستان از تصویب شورای انقلاب گذشته بود و این حزب کومله بود که با شروع جنگ دوم سنندج، مانع اجرای طرح حودمختاری شد.

بله آقایان و خانمها صادر کننده این نامه سرگشاده، در این امر با شما همراهم که عذر خواهی لازم است. روحانیت حاکم و خصوص اقای خمینی باید از مردم کرد عذر می خواست که قاتلی به نام آقای خلخالی به جان کردستان بیاندازد و صدها نفر را بدون محاکمه اعدام کند. ولی مهمتر از آن، این حزب دموکرات کردستان و بسیار مهمتر از آن، حزب کومله است که باید از مردم کردستان عذر خواهی کنند که هم جنگی ناخواسته را به آنها تحمیل کردند، هم خلخالی های خود را تولید و هم، به قول جلال طالبانی، تنها شانس خودمختاری را که در زمان بنی صدر برای آنها فراهم شده بود، با بخدمت صدام حسین در آمدن سوزاندند.

متاسفانه این احزاب، بعد از سی سال هنوز که هنوز است فرار به جلو می کنند و شانسهایی را که خود از بین بردند و جنایتهایی را که خود مرتکب شد و یا اسباب انجامش را فراهم کردند به گردن بنی صدر می اندازند و اینگونه در فریب نسل جوان کردستان، با مافیای حاکم مسابقه می گذارند.

دیگر اینکه اگر قرار بر معذرت خواهی بنی صدر بود، پس چگونه بود که بعد از نقش محوری بنی صدر در دادگاه میکونوس، این حزب دموکرات کردستان بود که از بنی صدر تشکر کرد و سپاسگزاری؟ چگونه از کسی سپاسگزاری می کنند که باید معذرت بخواهد؟ البته نیک می دانید که بعد از حکم دادگاه میکونوس بود که رژیم جنایتکار مجبور شد دست از ترورهای خارج از کشور بر دارد و باینوسیله جان بسیاری از شما حفظ شد، لابد بنی صدر برای اینکار هم باید از شما معذرت بخواهد؟

بس کنید، دست از بکار گیری زبان دروغ برای فریب هر چه بیشتر هواداران خود بردارید. مانند آقای رضا پهلوی عمل نکنید که برای جا انداختن خود جز دروغ نمی گوید و با اینکار هر چه بیشتر خود را رسوا می کند. کمی اهل انصاف باشید. حداقل قدری از جوانمردی زنده یاد دهکردی را داشته باشید، که قبل از ترورش، بعد از سخنرانی بنی صدر در حانه صلح برلین، گفت که قاسملو به او گفته بود که بنی صدر به او پیام داده است که اسلحه ها را زمین نگذراید ( توضیح اینکه، حزب دموکرات کردستان و کومله به شرط دادن عفو عمومی پذیرفته بودند که اسلحه ها را زمین بگذارند. بنی صدر از خمینی خواسته بود که با درخواست موافقت شود ولی خمینی قصد خدعه کرده بود و بنی صدر حاضر نشده بود با او در این خدعه همراه شود و در نتیجه این پیام را برای قاسملو فرستاده بود.) آیا بنی صدر باید بابت این کار و حفظ جان بیشماری از اعضای شما هم باید معذرت بخواهد؟

آخر اینکه با اینکارها شما فقط عرض خود را می برید، چرا که در زمانی که هر روز بیشتر رسانه های عمومی در دسترس مردم قرار می گیرند، افشا کردن این دروغها آسان و آسانتر می شود و رو سیاهی دروغ بروی شما خواهد ماند. قدری به خود بیایید و برای انسانیت خود و نیز کرامت مردم کردستان احترام قائل باشید، از فریب آنها دست بردارید و به خود و مردم کرد، ظلم نکنید. حیف است که در جنبش آزادیخواهی و مردم سالاری ایرانی ها، شما در صف کسانی قرار بگیرید که در مبارزه برای قدرت، اخلاق را به هیچ گرفتند. بخود بیایید.

مخلص
محمود دلخواسته

//www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id...


Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
Zendanian

اینها که آقای بنی صدر میگویند جعل است و هیچ مبنای واقعی ندارد

Zendanian


 مصاحبه "رادیو زمانه" با ابراهیم علیزاده

//cpiran.org/index.php/2012-03-27-09-35-24/2012-04-23-00-06-54/476-58

سئوال: فرمان معروف را که "چکمه هایتان را درنیاورید تا غائله کردستان پایان یابد" از سوی کدام مقام جمهوری اسلامی صادر شد؟ آقای بنی صدر در یکی از مصاحبه هایش با سایت "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" صدور چنین فرمانی از سوی خود را تکذیب و آن را "دروغگویی" احزاب کردی عنوان می کند. نظر شما چیست؟

علیزاده: البته دقیق ترش این است که ایشان گفتند "بند پوتین هایتان را باز نکنید تا غائله کردستان پایان می یابد". حمله به کردستان در دوره ای اتفاق افتاد که بنی صدر به اصطلاح فرمانده کل قوا بود. این جمله و یا مشابه آن حتما چاشنی حرکات دون کیشوت مآبانه آن موقع ایشان بوده است، اما از حق هم نباید گذشت که ایشان در صدور این فرمان تنها پادوی خمینی بودند و نه بیشتر. آن موقع کسی برای بنی صدر تره خرد نمی کرد. اگر تاریخ آن دوره به روایت رژیم اسلامی نوشته شود، "افتخار" این فرمان به نام خمینی ثبت خواهد شد و اگر به روایت علمی و عینی نوشته شود، بنی صدر در کنار خمینی و شریک جرم او به حساب خواهد آمد.

البته واژه دروغ گوئی برازنده خود آقای بنی صدر است، زیرا در مذهبی که وی از پیروان آن است دروغگوئی "تقیه" است و ارزش به حساب می آید، به همین جهت حتما ایشان این لقب را به دل نخواهند گرفت. 


Faramarz

بنی جهل از مردم ایران معذرت بخواهد!

Faramarz


 

 

Mr. Bani Sadr should first apologize to the people of Iran especially the younger generation that has inherited this disaster called the Islamic Republic.

Then he should quietly go to where the old elephants go to die.


anglophile

May I cordially invite

by anglophile on

our extremely complex, sophisticated, multi-versional, multi-shade, resident kumele supporter to shed some light on our resident bani-Sadr apologist's claims?


Roozbeh_Gilani

آقای دلخسته، شما چه را حقیقت را کتمان می‌کنید؟

Roozbeh_Gilani


این ادعا شما ، که سازمان فدایان خلق، کومله و حزب دموکرات جنگ راا شروع کردند، ادعایی هست کاملا غلط. خمینی دجال کینهی عمیق به مردم آزادیخواه کردستان که زیر بار "ولایت فقیه" او نرفتند داشت.

ببینید این پیر ساگ آدمکش چه گفت در باره هموطنان کرد ما: 

"مرزها را آزاد کردند، قلم ها را آزاد کردند، گفتار را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به خیال این که این ها یک مردمی هستند... اینها خرابکارند، دیگر با این اشخاص نمی شود با ملایمت رفتار کرد... با اینها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار می کنیم..." (روزنامه های کیهان و اطلاعات، یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۵۸)


Roozbeh_Gilani

مگر در زمان آقای بنی‌ صدر به کردستان لشگر کشی‌ نشد؟

Roozbeh_Gilani


آدمکشی نشد؟

مگر در دوره همین حمله وحشیانه نبود که ۶۵ نفر بچه، زن، پیرمرد و پیر زن هموطن کرد ، در روستای قارنا به دست ادمکشان سپاهی به چنان طور وحشیانه قتل عام شدند که حتا صدای اعتراض مللای آدمکش، خلخالی هم در آمد؟

واقعا که...


MRX

At the minimum

by MRX on

this scumbag (excuse me mr. el presidente bani sadr)  should appologize for taking credit for supposedly discovering ghiam 18 tir (nojeh coup according to islamo facists). He was so jolly when he heard the news and for some time he was taking credit for the discovery of it.  He did not lift one finger to save the life hundreds of bravest Iranian patriots whose biggest crimes were loving their country. so screw him, may he rot in hell!


Ali P.

عجبا...!

Ali P.


این چگونه سازمان حقوق بشری می باشد که در حالیکه هیچ جرمی را ثابت نکرده
است و در حالیکه تازه از اهالی کردستان می خواهد که در مورد "جنایتهای" بنی
صدر مدرک جمع آوری کنند از قبل حکم را صادر کرده و در نتیجه از اولین رئیس
جمهور می خواهد از مردم کردستان عذر خواهی کند؟!

 

 

 حالا مگر چه شده؟

کدام حکم؟

پشت این تقاضا که هیچ مرجع اجرایی ای نیست.

مگه "اولین رئیس جمهور" رو میخواهند بالای مدرسه علوی ، خدای ناکرده، تیرباران کنند؟

چون این تقاضا را کرده ، سازمان حقوق بشری بودنش رفته زیر سئوال؟؟

 

(   رضا پهلوی را هم هر جور هست به دسته گل های ابولحسن خان بچسبونید(