افشای دروغی دیگر: چرا بنی صدر گفت پوتین از پا در نیاورید؟


Share/Save/Bookmark

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
29-Sep-2012
 

سی سال حزب کومله و جریانی در درون حزب دموکرات کردستان و دیگر فداییان خلق که در جریان انقلاب، خود را لنین انقلاب می دانستند و در پی انقلاب اکتبر خود از طریق تحمل جنگ مسلحانه به انقلاب می بودند ( و در نتیجه یکی از اصلی ترین عللی شدند که استبداد بعد از انقلاب توانست ضد انقلاب استبداد را به انقلاب تحمیل و خود را بازسازی کند.) بروش شریف گوبلز دروغی را تکرار و تکرار را مکرر کردند و آن اینکه بنی صدر دستور حمله به کردستان را با دستور به ارتش و اینکه پوتین ها را از پا در آورید صادر کرده است و کردستان را به توبره کشیده است( البته بعدها هم اقلیت و هم اکثریت فداییان از تکرار این دروغ دست کشیدند.. حال نوار سخنرانی پیدا شده است و معلوم شد که بنی صدر این سخن را در رابطه با یاغی گرانی گفته بود چندین نفر را به قتل رسانده و فرماندار خوی و چند ارتشی را به گروگان گرفته بودند و و تهدید به قتل گروگانهای خود در عرض 24 ساعت کرده بودند. در این سخنرانی که در حضور حدود یک میلیون نفر در میدان آزادی انجام شد، همانطور که خواهید دید، رئیس جمهور می گوید که تسلیم منطق دشمن نباید شد و اگر او را هم به گروگان بگیرند دولت حق ندارد با گروگانگیرها مذاکره کند و بعد می گوید که اگر تهدید خود را اجرا و گروگانها را به قتل برسانند، ارتش حق ندارد پوتین از پای در آورد تا منطقه را از یاغی گران پاک کند. پس در اینجا می بینیم که سخنرانی اصلا ربطی به کردستان و مردم کردستان ندارد بلکه خطاب و اخطار به یاغی گران آدمکشی می باشد که تهدید به کشتن گروگانهای خود کرده بودند.

حال وظیفه کسانی می باشد که این دروغ را در طول این سالها باور کرده بودند، دروغ گویان و ترور کنندگان شخصیت را به چالش کشیده و بر صندلی داغ وجدان عمومی جامعه ملی قرار داده و از آنها سوال کنند که چرا اینهمه سال آنها را فریب داده بودند و هنوز سعی در فریب می کنند؟

یکی از خصوصیات شخصیت و فرهنگ مردم سالار و دموکراتیک این است که دروغ به خود و جامعه ملی را بر نتابیده و در صدد توجیه آن بر نمی آید و دروغگو را تا زمانی که از کار خود اظهار پشیمانی نکرده است نمی بخشد. امیدوارم شاهد گسترش روز افزون چنین انسانهایی و چنین فرهنگی باشیم.


Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
mahmood delkhasteh

سر را از زیر برف در بیاورید

mahmood delkhasteh


یکی از خصوصیات انسان در بند قدرت گرفتار شده اینست که استاد فریب دادن خود است و می تواند چشم بر واقعیت بسته و آنچه را که نیاز دارد واقعیت بپندارد.   من عین نوار سخنرانی بنی صدر را که در حضور بیش از یک میلیون نفر انجام شده است و بعد از سی سال یافت شده است را انتشار داده ام و شما به جای اینکه در پرتو این منبع و رفرنس بدون واسطه و اوریجینال،دروغگویانی را که بیش از سی سال این دروغ را بخورد شما داده بودند به چالش بکشید، نقل قولی بدون سند از یکی از همین دروغگویان می آورید؟! این نشان از آن دارد که متاسفانه شما معتاد به دروغ شده اید و ساخت باوری و اطلاعاتی شما بگونه ای شکل یافته است که برای حفظ آن نیاز دارید که دروغ را باور کنید.  حیف است، این ظلم را در حق خود روا مدارید و با شجاعت و صداقت عللی را که باعث شده بود این دروغ پر از تناقض را باور کنید به نقد بکشید

به آقای علیزاده هم می گویم که ما در اینجا هستیم تا درغگویانی مانند شما را که به خدمت صدام حسین در آمده بودید و از جمله کسانی بودید که هم جنگ اول کردستان را شروع کردید و هم از اولین کسانی بودید که ترور را در کردستان پایه گذاری کردید تا آنجا که مخالف خود را، که در سعی در ترور اول شما زخمی شده بود، در بیمارستان سنندج به رگبار بستید و هم از کسانی بودید که بدستور صدام جنگ دوم سنندج را آغاز کردید و اینگونه مانع رسمی شدن خودمختاری کردستان که شورای انقلاب تصویب کرده بود شدید، افشا کنیم.  افشا کنیم تا هواداران جوان شما که فریب دروغهای شما را خورده اند شما و شماها را بر روی صندلی های داغ افکار عمومی خود گذاشته و در نتیجه استقلال و آزادی اندیشه خود را باز یابند.  البته به شما و شماها هم پیشنهاد می کنم که قبل از آن، حود داوطلبانه دست از دروغگویی بردارید و به حق مردم که از اساسی ترین آن حق دانستن است عمل کرده و امور واقع را آنگونه که واقع شدند بیان کنید و اینگونه بعد ازده ها سال نقش تخریبی در مبارزه سیاسی بازی کردن، نقشی مثبت و انسانی را بازی کنید  


Zendanian

بند پوتین هایتان را باز نکنید تا غائله کردستان پایان می یابد

Zendanian


سئوال: فرمان معروف را که "چکمه هایتان را درنیاورید تا غائله کردستان پایان یابد" از سوی کدام مقام جمهوری اسلامی صادر شد؟ آقای بنی صدر در یکی از مصاحبه هایش با سایت "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" صدور چنین فرمانی از سوی خود را تکذیب و آن را "دروغگویی" احزاب کردی عنوان می کند. نظر شما چیست؟

علیزاده: البته دقیق ترش این است که ایشان گفتند "بند پوتین هایتان را باز نکنید تا غائله کردستان پایان می یابد". حمله به کردستان در دوره ای اتفاق افتاد که بنی صدر به اصطلاح فرمانده کل قوا بود. این جمله و یا مشابه آن حتما چاشنی حرکات دون کیشوت مآبانه آن موقع ایشان بوده است، اما از حق هم نباید گذشت که ایشان در صدور این فرمان تنها پادوی خمینی بودند و نه بیشتر. آن موقع کسی برای بنی صدر تره خرد نمی کرد. اگر تاریخ آن دوره به روایت رژیم اسلامی نوشته شود، "افتخار" این فرمان به نام خمینی ثبت خواهد شد و اگر به روایت علمی و عینی نوشته شود، بنی صدر در کنار خمینی و شریک جرم او به حساب خواهد آمد.

البته واژه دروغ گوئی برازنده خود آقای بنی صدر است، زیرا در مذهبی که وی از پیروان آن است دروغگوئی "تقیه" است و ارزش به حساب می آید، به همین جهت حتما ایشان این لقب را به دل نخواهند گرفت.

 

سالگرد حمله سراسری جمهوری اسلامی به کردستان در سال 58 و آغاز مقاومت مردم کردستان در گفتگویی با ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له

//cpiran.org/index.php/2012-03-27-09-35-24/2012-04-23-00-06-54/476-58