بنی صدر:بی بی سی و صدای آمریکا آلترناتیو سازی میکنند


Share/Save/Bookmark

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
03-Nov-2012
 

بنی صدر دیشب در مصاحبه ای با رادیو عصر جدید بعد از اشاره به منشا اختلافات آقایان خامنه ای و احمدی نژاد و اینکه مشکل در اصل ولایت مطلقه فقیه است که حل آن تنها از طریق حذف این اصل و جانشینی  آن با حاکمیت جمهور مردم ممکن است، در رابطه با عمل دولت آمریکا برای ایجاد التر ناتیو در سوریه صحبت کرد و اینکه با یک چرخش کامل تصمیم گرفت شورای ملی سوریه را، در عمل، کنار گذاشته و با گروه های مسلح داخل سوریه کار کند. بعد به همین کوشش در مورد ایران اشاره کرد و اینکه این قدرتها سعی دارند از طریق بی بی سی و صدای آمریکا برای ایران آلتر ناتیو بسازند: " مردم! به حرف های خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در مورد سوریه توجه کنید، می گوید اینهایی که می خواهند آلترناتیو بشوند را ما می گوییم چه کسی باشد و چه کسی نباشد! در مورد ایران هم مشغول هستند، شما صدای امریکا و بی بی سی را گوش می دهید و می بینی، اینها دارند، از کسانی که نوکرشون هستند، برای شما الترناتیو می سازند. شما می خواهید خودتان و کشورتان را در این مدار بسته زندانی کنید و بلاخره کار را به جایی برسانید که کشور شما بدتر از لیبی و سوریه بشود؟ فکری به حال خودتان بکنید، یک جنبش اجتماعی شکل دهید."
در این رابطه کامنت زیر را منتشر کردم:
"به نظر من نقش بی بی سی از نقش صدای آمریکا پر رنگ تر است. علت هم به نظر من این است که در صدای آمریکا هنوز فضاهایی برای ابتکار و کار افراد وجود دارد و از اطاق کنترل بطور کامل کنترل نمی شوند و هستند افرادی که از حداقل فضا حداکثر استفاده را می کنند ولی در بی بی سی هم اطاق کنترل آقایان صادق صبا و مسعود بهنود مانند برج دیده بانی زندان که میشل فوکو در کتاب انضباط و تنبیه از آن سخن می گوید عمل می کند و کنترلی کامل بر این دستگاه دارند و هم اینکه انسانهای ضعیف و خود باخته و خود را گم کرده در بی بی سی بسیار بیشتر وجود دارند که خود را مشتاقانه و داوطلبانه در اختیار اجرای این سیاست گذاشته اند."
خلاصه اینکه مردم ایران خوب حواسها را جمع کنید، این تلویزیون و رادیوها به این علت بوجود نیامده اند که قدرتهای غربی دلشان برای مردم ایران سوخته است. در وضعیت بحران های شدید اقتصادی که این کشورها حتی از دهان فقیرترین مردمانشان می زنند تا سیاست ریاضت اقتصادی خود را اجرا کنند، بودجه ای عظیم را برای این رسانه ها برای دلسوزی تخصیص نمی دهند و اگر این رسانه ها در اجرای اهداف سیاسی آنها که منافع قدرتهای حاکم بر انها تعیین می کند عمل نکند در آنها را خواهند بست.
ایرانیان در خارج از کشور در موقعیتی قرار دارند که اگر بر دو اصل استقلال و آزادی، جنبش خود را تنظیم کنند در موقعیت اقتصادی قرار دارند تا از طریق جمع آوری کمکهای مالی ایرانیان وطن دوست، یک رسانه سراسری ملی ایجاد کنند. در اینمورد فکر کنیم.
آخر اینکه باشد تا از طریق یک حرکت خود جوش و سراسری، خود سرنوشت خود را در دست گرفته و از این طریق هم مانع شویم که این قدرتها که حقوق ملی ایرانیان را جزء منافع ملی خود می دانند، اهرمهای عمل خود را که همان افراد و گروه های وابسته و خائن به اصل استقلال وطن هستند، نتوانند بکار گیرند و هم بعد از 120 سال مبارزه برای آزادی و استقلال و رشد و عدالت اجتماعی، و در زمانی که ازادیها در غرب روز روز تهدید د تحدید می شوند، پویاترین مردم سالاری ها را نه فقط در خاورمیانه و یا جهان اسلام که در جهان بر قرار کنیم
https://balatarin.com/permlink/2012/11/2/3187572


Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
Demo

آلترناتو سازی!

Demo


غصه و رنج ناتوی پیر شکست خورده فراری و ٧ خط یعنی بنی صدر از این است که چرا خودش آلترناتو نیست! این شیخ رنجور نمیخواهد درک کند که ٣٤ سال گذشته و دوره ناتوهایی چون ایشان و رجوی و خامنه ای و رفسنجانی بسر آمده و حال فصل ناتوهایی آلترناتوتر و مکارتر چون احمدی نژاد و حسن خمینی و مهدی رفسنجانی و مجتبی خامنه ای و غیره است که تره هم برای ناتوهای دغل پیشکسوت خود خُرد نمیکنند! بیچاره ملت ناتو طلب ما!


vildemose

In alternativha chi

by vildemose on

In alternativha chi hastand? Man TV negah nemikonam. 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir