شهادت من: کشتار میدان ژاله در 17شهریور57

mahmood delkhasteh
by mahmood delkhasteh
15-Sep-2012
 

دیشب در صدای آمریکا مصاحبه ای در مورد 17 شهریور و مشاهدات و نظرتان خود در این رابطه داشتم. آقای سرهنگ شمس از گارد جاویدان نیز شرکت کرده و داستان سلطنت طلبان را تکرار می کردند که تظاهرکنندگان بدست فلسطینیها! بقتل رسیده اند

شاهد کشتار میدان ژاله در 17شهریور57 در صفحه آخر صدای آمریکا

شهادت من کشتار میدان ژاله در 17شهریور57 در صفحه آخر

Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
Iran Paidar 1st

مزخرف

Iran Paidar 1st


به نظر میاد که این دکتر جاجاجاجاجا جامعه شششش شناس پت پتی خودش سر دسته اشوبگرا بوده و ددددددددستور می‌داده.

من خودم بچه میدان ژاله بودم و حاضر در آن روز. من هیچ گرایشی به هیچ گروهی نداشتم و فقط از روی کنجکاوی به تماشای مردم رفته بودم. آنچه این دددددکتر میگه چیزی نیست جز دروغ. یک دسته مردم علیرغم اخطار نظامیان به طرف آنها در حرکت بودند. ناگهان صدای چند تیر بلند شد ولی‌ از طرف نظامیان نبود. حدس من بعد‌ها که در باره‌اش فکر کردم این بود که از سمت مردم بود و با گذشت زمان و اشنا شدن بیشتر با سازمانهای خود فروخته‌ای چون سازمانهای توده، مجاهدین، چریک‌ها و مصدقیون مطمئن شدم و هنوز هم مطمئن هستم که آنها تیراندازی را آغاز کردند تا به اهداف کثیف خود برسند و جوی مغشوش درست کنند. بعد از آن بود که نظامیان شروع به تیر اندازی کردند. در ضمن اینکه این شخص می‌گوید که نظامیان مسلسل‌های سنگین استفاده میکردند که این حرف کاملا مزخرف است. این شخص می‌گوید که او خودش نظامی بوده یا در خدمت نظام بوده. او یا دروغ می‌گوید یا اینکه از سلاح چیزی نمیداند. سلاح استفاده شده توسط نظامیان چیزی نبود جز ژ۳. ایشان بعد از گذشت ۳۴ سال از آن ماجرا هنوز افکار مخرب خود را از دست نداده و در فکر رویای ربوده شده از او توسط آخوندها است