نا شنیده های جنگ از زبان فرماندهان ارتش در 21 خرداد 1360

Share/Save/Bookmark

نا شنیده های جنگ از زبان فرماندهان ارتش در 21 خرداد 1360
by mahmood delkhasteh
10-Jun-2012
 

 سرتیپ فلاحی در روز بعد از برکناری بنی صدر در کنفرانس مطبوعاتی گفت:" وجدان میهنی من حکم می کند که بنام جانشین رئیس ستاد مشترک از تلاشهای بنی صدر ستایش کنم"

هموطنان توجه داشته باشند که این مصاحبه مطبوعاتی با فرماندهان ارتش در زمانی که کودتای 30 خرداد در جریان بود انجام شده است. در آن زمان دستگاه دروغ سازی حزب جمهوری اسلامی که رادیو تلویزیون و اکثریت روزنامه ها را در اختیار خود داشت، تا توانست به فرمانده کل قوا، بنی صدر، حمله می کرد و دروغ از پی دروغ می ساخت. در این جو وحشت بود که بیشترین فشار را به فرماندهان ارتش می آوردند تا بر علیه بنی صدر موضع بگیرند. ولی این عیار پهلوانان، با وجود اینکه می دانستند که جانشان در خطر است، از بنی صدر حمایت کردند و حاضر نشدند که سخن دلخواه جبهه استبداد را بر علیه بنی صدر بر زبان آورند. به همین علت بود که با بکار گذاشتن بمب در هواپیما، فلاحی و فکوری را به قتل رساندند و ظهیر نژاد که همیشه احتمال چنین این چنین به قتل رسیدنی را می داد و هیچوقت با هواپیما به جبهه نمی رفت، را در مقامی خالی از اختیار قرا داده و در واقع بیکار کردند
یکی از اصلی ترین وظائف نسل جوان اینست که حداکثر کوشش خود را بکار برده تا دیوار سانسوری که در آن بدنیا آمده و از آن طریق تغذیه شده است را بشکند. همچنین باید دقت کرد که حداقل دو نوع از سانسور وجود دارد:
الف: سانسور نوع ساده. در این نوع سانسور، واقعیت بطور خیلی ساده از دیدگاه جامعه پنهان می شود. برای مثال، روابط پنهانی آقای خمینی و حزب جمهوری با جناح ریگان در رابطه با آزادی گروگانهای آمریکایی، به سادگی سانسور شد.
ب: سانسور پیچیده. در این نوع سانسور برای پنهان کردن حقیقت، دروغ ساخته می شود و این دروغ تکرار و مکرر می شود تا از طریق باوراندن این دروغ، نه تنها جامعه از حقیقت مطلع نشود بله فکر کند که حقیقت را می داند و از این طریق تبدیل به قربانی سانسوری می شود. نوعی از خود بیگانگی که از طریق مجاز را واقعیت انگاشتن، ایجاد می شود.
تنها از طریق در هم شکستن این دو نوع سانسور خواهد بود که نسل جوان متوجه خواهد شد که وضعیت اسفبار وطن نه نتیجه انقلاب که نتیجه کودتا در انقلاب بود. اینگونه خواهد بود که با قهر بزرگ خود با انقلاب بهمن پایان و آن را پی خواهد گرفت تا اهداف انقلاب را که همان استقرار آزادی و و مردم سالاری، رشد و عدالت اجتماعی در ایران مستقل بود را بر قرار کند.
https://balatarin.com/permlink/2012/6/10/3052191

Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh