زیر و زبر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
11-Nov-2012
 

اکناف جهان را ز ازل کاویدند

"زیر و زبر دو گاو را خر دیدند"

معلوم نشد چگونه انبوه خران

از ذره و کهکشان فراتر دیدند

 

آنان که جهان فسانه پنداشته اند

گویا عَلَم حقیقت افراشته اند

چون گفتۀ خود حقیقت انگاشته اند

بس تخم حقیقت اینچنین کاشته اند

 

تشکیک نموده اند در حق یقین

در بنیۀ دانش و ره مذهب و دین

این نکته که گفته اند "صدایی آید"

از جنس گمان است؛ نه از روی یقین

 

بیست و یکم آبانماه 1391

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
فکر دوفردا
1
Oct 10, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

جناب سراجی عزیز؛

Manoucher Avaznia


با درود

نظر لطف شماست.  

سپاس


Mahmoud Seraji

با عرض سلام

Mahmoud Seraji


با عرض سلام خدمت سوری خانم و شما جناب منوچهر رباعیات شما بنظرم بر رباعیات سلف خود ارجح است زیرا  هم عروض و قافیه رعایت   شده و هم کلام نو و بدیع است چون خیام هرگز از ذره و کاینات برای نقد جامعه  به این زیبایی کلامی نگفته است  طنز زیبایی بود ، آفرین 

Manoucher Avaznia

لطف دارید.

Manoucher Avaznia


لطف دارید.


Souri

I agree with you dear Manouchehr

by Souri on

And I appreciate your poem even more now !


Manoucher Avaznia

سوری عزیز

Manoucher Avaznia


با درود

 

منصوب به خیام است:

گاویست در آسمان قرین پروین

گاو دگری نهفته در زیر زمین

چشم خردت گشای از روی یقین

"زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین"

 

بنا بر این نگرش؛ که ظاهرا در این مورد که جهان بر شاخ گاوی استوار است صبغه ای از اساطیر ایرانی دارد, همۀ ساکنان زمین؛ از جمله گویندۀ این رباعی, مشتی درازگوش بیش نیستند. این دید تحقیری نسبت به انسان نگرشی نه عینی و نه مسئولانه است.  نگاه بنده در این چند رباعی که بخشهایی از اصل را هم دارد دیدی انتقادیست.  اینجانب بخشهایی از این رباعیات موجز و شیوا را حاوی تناقضات آشتی ناپذیر می داند و ازینروی اینگونه آنها را به نقد کشیده است.

 

با سپاس


Souri

Aali boud!

by Souri on

.I truly loved this one, dear Manuchehr

:If you can give us a little more explanation about this

زیر و زبر دو گاو را خر دیدند

I'd be more grateful

thanks