‫دعوت به مشاعره

Mardom Mazloom
by Mardom Mazloom
15-Jun-2009
 

‫داشت رهبر علی خان خرکی
‫خرک بی ادب و بی هنری؛


‫اسم او بود محمود انتر جان
‫اهل ایران ز دستش به امان؛


‫هر کجا رفت خرک لج میکرد
‫دهنش را به همه کج میکرد؛


‫این موجود بجز ننگ و دروغ
‫چیزی ندانست بعد از آن سن بلوغ
‫لطفاً غین مرحمت کنین.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom
 
Mardom Mazloom

‫به به صفا آوردین

Mardom Mazloom


این نون (اول) ‫جناب شازده اسدالله
‫نباید که پیروز گشته به جنگ
همه نامها برگردد به ننگ;

این نون سمسام گرامی برای احمدی
‫ننگ بایدت هر دو عالم جاودان
‫گر دو عالم بر تو بی او تنگ نیست;

اين میم رودابه خانم
‫محمودی دارم و از حسرت یک مشت علف
‫بر علفزار فلک بیند و دندان خاید;

‫این نون ابی گرامی

‫نکبت و جفا ایام چو ز حد برگشت
‫بیار باده که چون باد میرود ایام


‫چو ایران نباشد، تن من مباد


Khar

Report: Five Students Killed at Tehran University

by Khar on

Report: Five Students Killed at Tehran University; Mass Faculty Resignation Follows.

- According to an unconfirmed report by the student news site Bamdad Khabar, on the night of June 14, Anasr-Hezbollah along with the revolutionary guards attacked the student dormitory at Tehran University and killed 5 students. The students have been identified as follows: Mobina Ehterami (f), Fatemeh Barati (f), Kasra Sharafi (m), Kambiz Shoaei (m) and Mohsen Imani (m). 6/15/09


ebi amirhosseini

شازده جان به جای "ت" قبوله؟؟!!

ebi amirhosseini


چنین گفت کوروش به محمود مشنگ
 که ای چشم و ابرو و کاپشن قشنگ
 که از شرم گفتار و کردار تو
 جهان بر همه پارسیان گشته تنگ
به باد دادی هر چه ما ساخته ایم
که از رفتار تو ما آبرو باخته ایم
هر آنچه حقوق بشر خوانده ایم
به کردار تو بر باد داده ایم
خجل کرده ای جملگی پارسیان
بس است خفت برای ایرانیان ...

 

Ebi aka Haaji


Shazde Asdola Mirza

Hadi Khorsandi says: khodeti! T please

by Shazde Asdola Mirza on

مهندس موسوی با رأی بسیار
به منزل شد گرفتار
ملاقاتش پزشکی با دوا رفت
بگو رأیم کجا رفت؟

 

ببین کروبی افتاده به ناله
شده طفلک مچاله
همی‌گوید ببین بر ما چه‌ها رفت
بگو رأیم کجا رفت؟

 

وقاحت خیمه زد در بیت رهبر
بگو الله اکبر
که راه جعل را تا انتها رفت
بگو رأیم کجا رفت؟


Roodabeh

با اجازه

Roodabeh


آن خس و خاشاک تویی       پست تر از خاک تویی

شور منم، نور منم    عاشق رنجور منم

زور تویی، کور تویی             هاله بی‌ نور تویی          

دلیر بی‌ باک  منم             مالک این خاک منم    

Roodabeh


Shazde Asdola Mirza

N please

by Shazde Asdola Mirza on

غاصب سگ پدر بی‌ ارزش،

رای مردم همه کرده درزش.

بسکه در کار تقلب چاپیده،

مثل سوسک تو سوراخش تمرگیده.

مردم اما پدرش در میارن

مادرش رو به عزاش وا می‌‌دارن!


SamSamIIII

:) baba amou roozeh doshanbast o kaar ziad

by SamSamIIII on

 

but why not , I,ll help the cause of a friend

اينو مونتاژ کردم از بلاگ ديگم با دستکاری ..اين پيشکش تا بيکار شدم يه اشی ديگه بپزم ...چيرز  من


بخوان اين چکامه چو باری دگر
بگيری ز صمصم چو پندی مگر
که ايران  کشد درد, ز ميمون و انتر نژاد
ز سيد علی جنتی  احمدی  تاز زاد
کنون تخم  قادص کند چس چسک
و ايران نژادان بنوشند کتک
که رای و علکشن به چوب کرده اند
و چوب را ز ترس از جوانان به جوب کرده اند
ول اينک بدان بهر ايرانی قهرمان
که چوب را بيابد و چربش کند انچنان
به ميدان فردوس ارد ز ملا و ايلش و احمد کيان
,کند چوب را بهر کونش چنان از ميان

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia


Mardom Mazloom

‫آقا سمسام،

Mardom Mazloom


‫‫ واسه این احمدی یک بیتی بگو این شعر قوام بگیره، برادر.


‫چو ایران نباشد، تن من مباد


SamSamIIII

looooooooooooooooooooooooool

by SamSamIIII on

 

Dametttttttttttttttt  Garm loooool. man that was funny...can the average hezbi crowd join as usual 2 or is it like

Daavat beh moshajereh ;):)

Cheers , hehe I needed this!!!

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia