"زنان چه می‌خواهند؟"


Share/Save/Bookmark

"زنان چه می‌خواهند؟"
by Multiple Personality Disorder
19-Aug-2011
 

"زنان چه می‌خواهند؟"

من یک لباس قرمز می‌خواهم
لباسی شل و ول، و جلف
می‌خواهم خیلی تنگ باشد
می‌خواهم تا روزی که کسی آنرا از تنم نکنده آنرا بپوشم
می‌خواهم، این لباس، بدون آستین باشد، و پشتِ آن باز،
تا هیچ کس مجبور نشود حدس بزند زیرِ آن چیست

می‌خواهم تا پایین خیابان قدم بزنم، در این لباس،
عبور کنم از جلوی بقالی سر کوچه، و کلید‌سازی،
با آنهمه کلیدهای پر زرق و برقِ پشتِ پنجره‌اش،
عبور کنم از جلوی آقا و خانمِ واعظ،
که شیرینی‌های روزِ پیش را در قنادی خود میفروشند
عبور کنم از جلوی برادرانِ گرامی،
که از کامیون لاشه‌های گوسفند در گاری می‌اندازند،
که پوزه‌های نرم آنها را بر دوش می‌کشند

می‌خواهم قدم بزنم بسانِ آنکه تنها زنِ روی زمینم،
و می‌توانم خودم انتخاب کنم

با شرارت تمام آن لباسِ قرمز را می‌خواهم!
می‌خواهم بدترین ترس‌های شما را در موردِ من تایید کند
بدترین ترس‌های شما، در موردِ من،
و نشانتان دهم که چقدر به شما بی‌اهمیتم،
و یا هر چیزِ دیگری، به جز آنچه که من می‌خواهم

زمانی که آن لباس را پیدا کنم،
چنان آن پوشاک را از جارختی‌اش برکنم
که انگار مثل این است که من بدنی را انتخاب میکنم
که مرا در این جهان حمل خواهد کرد،
همچنین از میانِ شیون‌های زایش، و ناله‌های عشق،
و من آن لباس را مانند استخوانهایم می‌پوشم، مانند پوستم

و این لباس آن لباسی خواهد بود
که مرا در آن دفن خواهند کرد

 

اقتباسِ فارسی شعرِ "زنان چه می‌خواهند؟"  از "کِیم ادونِزیو

Farsi adaptation of the poem "What Do Women Want?" by Kim Addonizio


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
Multiple Personality Disorder

The way I see it is this,,,

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Imagine this; the ‘badly veiled’ woman in the Blog Image has just been stopped by the Morality Police for violating the dress code.  After she is given a thorough lecture about the values of the Islamic Republic, she is released on her recognizance.  Upon walking down the street she is approached a reporter from the Islamic Republic of Iran Broadcasting, or, BBC CNN, NBC, ABC, PBC, or anyone else, really, it doesn’t matter, she is asked, “What do women want?”  A question that is asked thousands of times around the world every day, but in the context of the poem by Kim Addonizio, the poem begins its relevancy to the issue of women’s dress in Iran, hence the adaptation of the poem for Iran’s situation, rather than a direct translation.

The ‘badly veiled’ woman in the Blog Image, being livid, begins to say, “I want a red dress. I want it flimsy and cheap, I want it too tight, I want to wear it until someone tears it off me…”


Nazy Kaviani

Beautiful!

by Nazy Kaviani on

Thank you MPD. I liked it in English and I love your adaptation in Farsi! Though as Dr. Saadat Noury suggests, it's not a poem about all women, there is something about this poem that is very appealing to me. Thank you!


divaneh

خودشان هم نمی دانند.

divaneh


اقتباس بسیار قشنگی بود چند شخصیتی جان. قربون اون لباس قرمز برم من. همین جا خوب است یک تشکری هم از سوسن خانم بکنیم که انگلیسی این شعر را منتشر کرد.  


Multiple Personality Disorder

Thank you Faramarz and Red Wine for reading

by Multiple Personality Disorder on

You are too kind, thank you.


Multiple Personality Disorder

M. Saadat Noury,

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Thank you for reading and your comment.


M. Saadat Noury

آنچه یک زن ، بسان من می اندیشد

M. Saadat Noury


ام پی دی  گرامی
سپاس از کار ارزنده ی شما، برگردان (ترجمه ی) سروده ی "کیم بانو" بسیار متین و دلنشین است. اما با نیک نگاهی به متن انگلیسی_ سروده ، ای کاش "کیم بانو" عنوان آن را "آنچه یک زن ، بسان من می اندیشد "  بر می گزید نه همه ی زنان چه می‌خواهند؟


Faramarz

دست مریزاد ام پی دی جان

Faramarz


 


واقعاً که ترجمه فارسی از شعر اصلی قشنگ تر شد. خدا زیاد کنه این زیبا رویان سرخ پوش را! 


Red Wine

...

by Red Wine on

میم پ دال جان ،با خواندنِ این مطلب،تا اندازه یی خستگی‌ از روز از تنمان رخت بست.

دستِ حضرتِ عالی‌ درد نکند...

با احترام ،از مادرید... (ساعت ۱ نیمه شب،درجه هوا ۲۶º [در خیابان ،در هتل ۱۸º] تا یک شنبه اینجا هستیم،در خدمت جنابِ پاپ بندیکت شانزدهم !)