روزگارانِ خطرناک


Share/Save/Bookmark

روزگارانِ خطرناک
by Multiple Personality Disorder
14-Jan-2012
 

روزگارانِ خطرناک

روزگارانِ خطرناکیست این روزها
مردی صحیح وسالم از پشتبامی به پائین افتاد

دانشمندی بی سلاح، هنوز نکرده هیچ گناه
نه کیفرخواستی، نه مدرکی بر علیه او
تکه‌تکه شد، تکه‌تکه شد سرِ راه
شهید شد در راه خدا

دخترکی عاقل بر مزارِ پدرش سکتهِ قلبی کرد و مُرد
مردی زندانی، از بی غذائی جان سپُرد
جان فدای راهِ حق کرد و بخُفت
حقِ خود نگرفته کار وبارش را از این دنیا بُرد

روزگارانِ خطرناکیست این روزها
در یک انفجار،
ده‌ها فرد ترکیدند و ترک کردند این دنیا را
از طناب آویزان شد یک فردِ جوان
هر یک ساعت،  یکی در ملاء عام

مردم یکی بعد از دیگری
شکنجه میشوند در زندان‌ها،
بسیار خطرناک است این روزگارها
چهار کلمه در خیابان نتوان گفت
بی آنکه چهار چماق در اذا آن پس گرفت،
بر سرها، بر پیکرها، بر دندانها، و دنده‌ها
حتی "رائ من کجاست؟" هم نتوان گفت
رائ دادن و ندادن بسیار خطرناکست این روزها

ای ملت همیشه در صحنه!
چرخ‌هایشان باز نمیشود این هواپیماهای ما
هواپیماهای ما کهنه‌اند، کهنه!
هرگز از دور خارج نمیشوند خودروهای ما
ژیانِ چهل سال پیشِ ما هنوز فراوان است در بزرگ‌راه‌های ما
هر سال، هزاران‌ نفر کشته میشوند در این جاده‌های کهنه‌ِ ما
روزگارانِ خطرناکیست این روزها

بقیه هم که نفسی میکشند،
دود میخورند فراوانا
روزگارانِ خطرناکیست این روزها


Share/Save/Bookmark

Recently by Multiple Personality DisorderCommentsDate
ناگهان، شاهین نجفی Suddenly, a song by Shahin Najafi
3
Nov 13, 2012
Universal Love
1
Oct 01, 2012
Shahin Najafi, When...
11
Sep 02, 2012
more from Multiple Personality Disorder
 
MM

Thanks, MPD

by MM on

In the midst of all the hate blogs/comments, there is a sane message from MPD. 


Multiple Personality Disorder

احسنت!

Multiple Personality Disorder


.

.

سوری جان فدای لطفت.  بیشتر تشریف بیاورید.

خانم حجت، تشکر میکنم،  لطف دارد.

مهربانِ عزیز، به‌به بسیار عالی بود.  و شما فرمودید در ترجمهِ شعر مشکل دارید!  بسیار عالی بود! 

ناهید عزیز، تشکر، عالی بود!  ولی بهنویس شما چند اشتباه داشت:

آه... اگر روزی باز
گذری يابم... يا کوره‌راهی حتی
من به آن کوچهِ تنگ که پر از خاطره بود
و پر از خواهش دل با ياری
و... اگر می‌بود


nahidi

آه..اگر روزي

nahidi


آه..اگر روزي باز

گذري يابم ..يا کوره  راهي حتي

من به آن کوچه تنگ که پر از خواطره بود

و پر از خواهش دل با ياري

و ..اگر مي د


Mehrban

:(

by Mehrban on


Dangerous times are these,

a man, a healthy man falls from the roof.

A scientist, unarmed, innocent without charges or proof,

is blown to pieces on the road,

his life on to god he bestowed.

At her father's funeral stopped, a wise girl's heart and she dropped.

A man dies of a hunger strike,

sacraficed his work, his rights, and his life alike.

Dangerous times are these, 

out of the blue in a blast,

tens of people burst and die very fast.

From a rope a young man hung,

all in public, every hour one was strung.

All were tortured in the jail, one after the other on a long trail.

Dangerous times are these,

four words uttered will get four blows fluttered on heads, bodies, teeth and ribs.  

Even"Where is My Vote” can't be muttered.  

And if you vote or not alike, your life with danger may be cluttered.

You the ever present, The wheels of our planes are locked,

and replacement parts are blocked.

Giens forty years old, have not been taken off the road.

Dangerous times are these,

Even those who still can breathe,

from the smoke their lungs will seethe.

Dangerous times are these. 


Maryam Hojjat

Thanks MPD

by Maryam Hojjat on

Lot of facts in one grea.t poem


Souri

Great poem

by Souri on

Dear MPD,

Thanks for your thoughtful poem. Sad truth have been said in one meaningful poem.

More power to you.