خواهد سوخت در آتش

Nilo Siavashi
by Nilo Siavashi
29-Jun-2009
 

 


نون و پنیر و سبزی

احمدی چرا می ترسی

ملت , بله کاریت که داره

چوب تو کونت می ذاره

احمدی روز وشب سیب زمینی بازه

ایرانی دگر هرگز با ظلم و زوری نسازه

عنتری که چار سال قبل , رییس جمهورمان شد

این بار تقلب کرده , زود و  زیاد , بس منفورمان شد

ندایی آمد از گوشه شهر زیبا و مظلوم

آخر این نوکر  بی عرضه چگونه اربابمان شد

خلق ایران خسته از ستم , به ستوه آمده

سبز پوشیده , آماده به سرخی , پای کوه آمده

سلام برعزم  بانوانش , درود بر شور جوانانش

ظالم درس نیاموخته , خواهد سوخت در آتش, در آتش


Share/Save/Bookmark

Recently by Nilo SiavashiCommentsDate
1362
2
Apr 19, 2009
more from Nilo Siavashi