حکمت لشکرکشی ۱۲۰ نفره به نیویورک


Share/Save/Bookmark

PArviz
by PArviz
02-Oct-2012
 

رژیم آخوندی در طی‌ حیات ننگینش همیشه سر بزنگاههای حیاتی‌ و حساس توانسته با بکارگیری شم ضّد انقلابیش خود را از خطر برهاند.

چند نمونه:

- ادامه جنگ با عراق برای سرکوبی مخالفان داخلی‌ و استفاده از بهانه جنگ برای توجیه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی تا زمانی‌ که برایش صرف داشت

- بکارگیری حداکثر شقاوت و وحشیگری در مبارزه با مخالفان داخلی‌ (چه مسلح و چه غیر مسلح) برای حفظ "نظام"

- وقتی‌ که رژیم با ورشکستگی اقتصادی در قبال ادامه جنگ روبرو شد، دجّال جم زهر را نوشید در حالی‌ که همیشه دم از ادامه جنگ تا آزادی قدس میزد

- وقتی‌ دجّال به درک واصل شد، سرکردگان رژیم تمامی اختلافات داخلی‌ خود را به کنار گذاشتند تا بتوانند با انتخاب جانشین خمینی به حکومتشان ادامه دهند

- در طی‌ سی‌ سال اخیر کمتر مقطعی را می‌توان یافت که این رژیم در حال گذر از بحرانی‌ نبوده باشد. آخوندها با ایجاد بحران‌های خارجی‌ سعی‌ کرده‌اند بی‌ لیاقتی خود در اداره کشور را به گردن کسان دیگر به خصوص آمریکا بگذارند

- با دادن تمامی‌ امکانات به قشری خاص و شریک کردن آنان در تمام جنایات و جرمهایی که در قبال مردم انجام داده‌اند، لشکری از مزدورانی بیرحم و جنایتکار به وجود آورده‌اند که بقای خود را در بقای رژیم می‌بینند و از هیچ جنایاتی برای حفظ آن دریغ نمیکنند

و اما تحلیل من از دلیل فرستادن لشکر ۱۲۰ نفره به نیویورک:

رژیم اگر درامد نفت را از دست بدهد چند ماهی‌ بیشتر نمی‌تواند دوام بیاورد. تحریمهای اخیر اوضاع رژیم را به طور جدی به هم ریخته است و برای حفظ "نظام" ننگینش وارد فاز نجات خود شده است. این رژیم از حمله نظامی نمیترسد شاید حتی خواهان آن نیز میباشد چون برای یکی‌ دو سال بقای آن را تضمین می‌کند، چه چیزی بهتر از یک بحران خارجی‌؟ ولی‌ بسته شدن شیر نفت چیز دیگریست و حیات رژیم را به زیر علامت سوال میبرد. رژیم به هر نحو شده می‌خواهد با آمریکا مذاکره کند و کنار بیاید. برای همین یک لشکر گدا گشنه به آنجا میبرد تا مطبوعات دنبال آنها در حال خرید شامپو و یا کفش باشند (البته تعجب می‌کنم که چرا اینها که چپ و راست از بیت‌المال میلیارد میلیارد میدزدند چه احتیاجی به خرید در فروشگاههای ارزن دارند، شاید گدا‌صفتی چیزیست که مداوا ندارد). در این میان کسی‌ متوجه غیبت چهار پنج نفر نمی‌شود و اینها میتواند در محلی با آمریکائیها مذاکره کنند. احمدی‌نژاد چندین بار به تمایل رژیم به مذاکره با آمریکا اشاره کرد. به نظرم لشکر کشی‌ به نیویورک صرفا برای رد گم کردن است.

پس تعجب نکنید اگر در آینده نزدیک خبر مذاکره بین رژیم و آمریکا را شنیدید.


Share/Save/Bookmark

more from PArviz
 
Azarbanoo

I Hope NOT!

by Azarbanoo on

US thinks about his own interests.  However, I agree with you on your blog.  Great blog.