« گفتمان هندلی »


Share/Save/Bookmark

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
10-Oct-2010
 

اون قدیم ندیما یادش به خیر حیوونا الهام بخش اصطلاح سازی درزبان بودند. مثلاً:
- بوقلمون صفت
- خرکار، خرزور، خرپول
- گنجشگ روزی
- سگدویی، سگ جون
- آهوصفت
- شیردل، بزدل
ازحق نباید گذشت که بیشتراین واژه ها پرباره ومفاهیم رو خیلی خوب متتقل می کنه واز عنصرخیال هم برخورداره.

بهتر ازاون ها واژه هائیه که از طبیعت گرفته شده تا احوالات و صفات آدم رو خیال انگیز تر وزیبا تربیان کنه. مثل نمونه های زیر:
- دریادل
- یه تیکه ماه
- خاکسار
- کوهیار
- سرسبز

تشبیهات شاعرانه هم که دیگه جای خودداره وزبان شاعران بزرگ پارسی لبریز ازاین تشبیه های نازکِ خیال انگیز است:
- نبودی به جزآه پیرزنی اگربرشدی دودی ازروزنی (سعدی) – آه پیرزن که به جای دود برمی خیزد چقدرموثرقحطسالی دمشق را تصویرمی کند!
- دست نیاز که پیش کسان میکنی دراز پل بسته ای که بگذری ازآبروی خویش (صائب تبریزی)
من ازروئیدن خارسردیواردانستم که ناکس کس نمی گردد ازاین بالا نشینیها (صائب تبریزی)

اما وقتی محصول کارشادروانان هنری فورد و گوتیب دایملر و کارل بنز بعد ها درهیبت پیکان علیه السلام وارد مملکت گل وبلبل ما شد زودترازاینکه فرهنگ ترافیکی خودرا در رانندگی درست وبستن کمربند ورعایت حقوق دیگران به ارمغان بیاورد، فرهنگ محاوره ای و واژگانی خودرا عرضه کرد که نشان دهد چقدر فارسی شکر است. ملاحظه فرمائید:
- پیرشده دیگه، گلگیراش سفید شده (موهای روی شقیقه اش سفید شده)
- تختِ گازرفته یاتاقان سوزونده
- سیاست مدارزرنگیه با چراغ خاموش میره جلو
- دودوزه بازه راهنمای چپ می زنه می پیچه راست
- با با یاروخیلی اوراقه، تصادفیه
- داغ کرده، جوش آورده، آب وروغن قاطی کرده، آمپرش زده بالا
- فرمون وترمزبریده میره
- وضع روحیه اش خرابه، پنچرکرده
- یواش بابا بپا نیفتی توجوب
- تند نرو یهو گیرپاچ میکنی ها
گرچه من شخصاً آندسته ازواژگانی را که برای توصیف احوال انسانی از صفات حیوانی بهره می گیرند به آندسته که ازصفات ماشین بهره می گیرند ترجیح می دهم (هزچه باشد حیوان تا ماشین زمین تا آسمان فرق می کند). اما بالاخره زبان است وزنده است وچه دوست داشته باشیم وچه بدمان بیاید، راه خودرا می پوید.
حتماً شما هم ازاین واژه ها سراغ دارید، لطف کنید بفرستید بلکه باهم یک دیکشنری واژگان "انسان-پیکان" درست کردیم.

پ.ن.1- میگم مثٌ اینه که نق نقو هم ازنفس افتاده ریب می زنه ها

پ.ن.2- جالا اگه تونستین ظرف ده ثانیه بدون اشتباه پنج بار تکرار کنید: "سپرجلوی ماشین عقبی خورد به سپرعقب ماشین جلویی"


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani
 
Shazde Asdola Mirza

Cars, trucks and other manly delights

by Shazde Asdola Mirza on

لاستیکاش مثل دل‌ صاحابش صاف صافه.

یه تف بزن زیر دنده و برو.

لاستیک قلب من در جاده عشق تو پنچر شد.

بیمه‌ با ابوالفضل!

اینکه بدرد نمیخوره ... هندلیه.

گازش بده ... نازش نده!

جون آقا، این ماشین توش نون داره.

دست فرمونو عشق کن!

ممه خانوما مثل گلگیر فولکس واگن، نمالیدش گیر نمیاد.