اگر دين نداريد وطن كه داريد, چهره واقعي سركردگان خائن بهايي


Share/Save/Bookmark

اگر دين نداريد وطن كه داريد, چهره واقعي سركردگان خائن بهايي
by Reza 41
03-Apr-2009
 

جناب آقاي آهنگ رباني بايد در آغاز اين كلمات گوهر بار حضرت آقاي بهااله را كمي  مشخص تر بيان كنيم, ايشان بايد ميفرمودند كه محبوبترين چيزها نزد خداي خودشان چشم بند كمكي براي خواب مي باشد , چرا كه ريتم آهنك رباني شما به موسيقي لحو هم شباهت كه ندارد هيچ, خاصيت لالايي رباني را نيز دارا نمي باشد ,اينروزها  كسي ديگر از اين لالايي هاي معمول امثال شما  خوابش نمي برد, بنابر اين توصيه ميكنم  بهاييان عزيز ومردم و محترم مورد خطاب شما  كمي در رباني بودن اين پيام شما تامل كنند .آمدن پيامي با نام و رنگ آهنگ رباني نشان از چه دارد ؟ با دست ياچگي و دست و ياي لرزان و در يوزگي سعي در رباني كردن يك سري دروغها و تهمتهاي ناروا ثمري نخواهد داشت , چرا كه شاعر مي فرمايد :
تاريك نشود روشن با نام چراغ //// نام فروردين نيارد گل به باغ
 و اما اينكه فرموديد راهنمايهاي غلط و آدرس اشتباه دادن پديده ايست ناصواب و به اشتباه انداختن دیگران و به اصطلاح رد گم کردن به عمد که معلول میل به جاهل نگه داشتن دیگران  و بزرگ ساختن خویش است,دوباره خدمتتان عرض خواهم كرد: چرا از اين لالايي هاي رباني, خودتان خوابتان نميبرد , در طول اين نوشته خوانندگان گرامي  عرض بنده را متوجه خواهند شد .
دوم : جناب عالي بعد از بافتن يك سري مجعولات و تهمتها ها ,علما و فقهاي محترم شيعه را قدرت طلب و خواهان استيلاي بر ناس معرفي كرديد, جالب اينجاست كه همه مي دانند شما و  پايه گذارن اين دين جعليتان سنديت و محق بودن خود را از تاريخ آخرين امام شيعيان (ع) استخراج كرديد(1000 سال) و حال نيز بر اساس طبيعت بي وفا و منافگونه اعتقادتان  اينكه در اين نوشته تان ايشان را با تهمتهاي منصافانه خود " پيش در آمدهاي قدرت طلبي بعد از پيامبر اكرم (ص)" معرفي و نهايتا بدرقه مي فرماييد. همين هتك حرمت علني شما منظور كلام بلاگ قبلي بنده را بوضوح نشان ميدهد , كه امثال شما (سركردكان اين فرقه )  , براي حفظ امنيت و سلامتي بهاييان در ايران چقدر محطاط عمل ميكنيد در واقع برعكس در خارج نشسته ايد بزدلانه باورهاي اعتقادي شيعيان  را تحريف ميكنيد , شما نشان ميدهيد براي امنيت و سلامت بهاييان(مظلوم زير سلطه تان)  ساكن در ايران  پشيزي اهميت قائل نيستيد , كاملا واضح است جناب عالي با لالايي هاي شومتان براي خوراك تبليغات منفي عليه اسلام و مسلمين در پي تهييج احساسات مسلمانان دنبال چند ابله ميگرديد كه ميل به اذيت و آزار  بهاييان ايران داشته باشند واحيانا هم اگر پيدا نشد داستان سازي كه بلديد و بعلاوه بازوي اجرايتان وارد عمل شود چند قبرستاني را  هم تخريب كنند امضا هم بكنند و بروند و بعد شما  هم تمام كاسه كوزه ها را بر سر مسلمان خرد كنيد و كمي عزت براي خودتان در دنيا جا كنيد , كه اينشاالله مدارك اين اعمال جنايت كارانه اين فرقه با سركردگان جنايت كار و خطرناكشان بزودي بيرون و علني خوآهد شد.
در ادامه جواب به لا لايي لحو جناب عالي ,از نقش بهاييت در دوره قاجار كلام آورديد كه اين بحث و روشن گري را در فرصتهاي آينده ميگذاريم و به آن مي يردازيم, اما شما اشاره فرموديد به اعتقاد و باورهاي اسلامي از جمله اعتقاد به بهشت و جهنم و ختم نبوت را باورهاي قديمي وسنتي خوانديد , و وجود جن (وجود خارج از ديد) و 
  پري(فرشتگان الهي)را ناشي از انحراف در باورهاي ديني القائات روحانون خوانديد, و تقليد را امري  اجباري براي مسلمانان جلوه داديد, شما دم از انصاف ميزنيد حال آنكه خود ذره اي از آن بهره نجستيد شما بدرستي اشتباه انداختن را معلول ميل به جاهل نگه داشتن ديگران ميدانبد در صورتي كه نيك ميدانيد القائات جناب عالي چز حرفهاي بي اساس نيست , خداوند در كتابهاي انجيل و تورات از جهنم و بهشت و موجودات خارج از ادراك پنجگانه ما سخن آورده ودر قرآن كريم نيز وجود ايشان را تاكيد فرموده , حال يا شما راست ميگوييد و يا به خدا دروغ مي بنديد. همانطور كه در  يكي از بلاگهاي قبليم با اشاره به "حدودات "علمي حضرت آقاي بهاالله اشاره كردم ايشان بنابر نمونه هاي بسيار بارزتر صلاحيت رسالت خود را اثبات نكردند, و اينشاالله با توسل به آيات الهي در فرصتهاي آينده "حدودات " حوزه ها و "ابعادهاي "شخصيتي ايشان و اقصان و افنان مربوطه را با هم برسي خواهيم نمود , بنابر اين جناب عالي همانطور كه جناب آقاي دري نجف آبادي دادستان محترم كشور اسلامي ايران فرمودند , نظر شما در اين خوصوص براي خودتان محترم , ولي سعي در تاميم اين انحرافات در خارج از فضاي منزلتان نورزيد ,شما حق بدهيد حتي شخصي با بيماري ماليخوليا و اسكيتزوفرنيا حق دارد آراد بگردد مادامي دارو مصرف ميكند و خاطر يرشان ابن بيمار اسباب مزاحمت ديگران نيست,ايشان آزاد است , ولي همين كه اين تخيلات ايشان اسباب زحمت جامعه شود بايد براي او تختي راحت در بيمارستان در نظر گرفت . و اين قانون منع نشر اكاذيب تنها شامل ايران نيست , خود بخوبي ميدانيد كه "بت العدل عظمي " در تسريع و ابلاغ اجراي اين قانون در جامعه بهايي حتي پلك هم نمي زند ,پس يه ايشان بفرماييد "بركس مپسند آنچه ترا نيست پسند" و در مورد تقليد خدمت دوستان پر مهر بهايي بنابر اعتقاد اسلامي و دستور قراني "لا اكراه في االدين" كس حق ندارد  دين را بر كسي ديكته كند , احكام ثابتند و بر اساس ماهيت سيال معاني (كه خود بزرگترين معجزه قران ميباشد) مسلمانان بر اساس تشخيص خود آزادند كه از عالم مورد اعتماد خود بر اساس تشخيص و عقل فردي خود از هر عالمي تقليد كنند چرا كه از آن عالم بزرگوار به هيچ وجه نخواهند شنيد كه امر به دين كند(لا اكراه في الدين)وحال اگر كسي دين(مربوط به امور شخصي و نه عمومي) را امر كند خلاف قانون خدا انجام داده است , كه ما در آيين بهايي اين خلاف را بوضوح مي بينم ,چرا ؟ در توضيح بايد گفت اصل ديانت را تبديل به امر كردن(امر بهايي) پر واضح اين را ثابت ميكند كه بطور زيركانه انسان را از زير باران رد كرده اند و زير ناودان قرار داده اند, يعني اينكه همانطور كه مي دانيد در اسلام بجز حضرت رسول (ص) و 14 معصوم  هيچ شخصي ديگر در حوضه معصوميت قرار ندارند و به طور ثابت مورد استناد نيستند و يا كلا استناد عقليشان مورد توجه است و نه ذاتيشان به كلام ديگر غير از اعمه و اطهار (ع) هيچ كس معصوم نيست , ومعصوميت ايشان نيز بر پايه و اساس قرآني و حديث است در قران سوره احزاب33 ميفرمايد: وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۳﴾ خدا و فرستاده اش را فرمان بريد خدا ميخواهد آلودگي را از شما اهل بيت(پيامبر ) ص بزدايد وشما را پاك و منزه گرداند" و همچنين حديث از پيامبر (ص) هست كه به تاييد منابع اهل سنت نيز ميباشد كه مي فرمايد" براي شما دو ارث بجا ميگذارم قرآن و خاندانم" و ايات فراوان ديگري كه ميتوانيم در فرصتهاي آينده به آن بپردازيم ,اما منظور از اين بحث اين است كه هيچ يك از علما و آيات اعظام ادعاي طهارت و معصوميت كه ندارندهيچ با فوت اين عزيزان ,فتوا و برداشت  ايشان ديگر قابل استناد نمي باشد و به كنار ميرود  اما همانطور كه دوستان يرمهر بهايي مستحضر هستند افراد بيت العدل اعظم معصوميت جمعي  دارند و هيچ حرفي را بالاي حرف خود تا بحال قبول نكرده و نميكنند و شما جايزه داريد اگر كسي توانسته باشد بيارد حكم و يا اطلاعيه اي از بيت العدل امده باشد و كسي آن را توانسته باشد تعقيير داده باشد, و در اصل ولابت مطلقه كه شما به عنوان  پادشاهي روحانيت و حكومت مطلقه نام مي بريد شرح حال بسيار وخيم تر در سيستم خودتان  دارد , شما اين واقعيت  خكومت معصومه مطلقه خودتان را چرا سفيد شوري ميكنيد , بنابر اين سركردگان امر بهايي ماهرانه شما را از زير باران رد كردند و به زير ناودان خود نگه داشتند و آنقدر ماهرانه عمل كردند كه كسي هم اجازه و جرات انتقاد هم ندارد و حق سوالي كه  پايه حقوقي ايشان را در بر دارد را به بهانه هاي مختلف از پيروان گرفته اند و در واقع بجاي يك امر انتخابي(تقليد) در امور شخصي فرا تر رفته و آن را تاميم دادند به حكمي و امري كه خلاف از عوامر ايشان چه كوچك و چه بزرگ تردهاي كوچك و بزرگ در پي خواهد داشت ,يعني دقيقا راه انداختن يك حكومت توتاليتر.
شما در لالايي ديگر آورديد كه در تاربخ گذشته علما باعث آزار و ازيت و قتل موسسان و پيروان اديان رسمي امروز بودند , و امروز در مورد ديانت بهايي دوباره شاهد همچنين وضعي هستيم , و ماهرانه سعي داريد  ماسك مظلوميت را به رخ كريه اين جريان آويزان كنيد ولي هر گردي گردو نمشود, دوست گرامي حرف انصاف نزنيد بي انصافي تا چه حد؟ قتل و غارت زن و مردان و يير و جوان سوزاندن كتابها تحت حكم "كسر الحدود" كه جناب حضرت آقاي بهاالله از آن به عنوان نقطه شرم آور تاريخ اين ديانت نام مي برد را چرا نمي فرماييد ,  خوانندگان عزيز اين بلاگ, اگر ميخواهيد احساس مردم آن زمان را نسبت به فرقه خشن و بي رحم بدانيد بن لادن و تيم  سلاخي و سربران الزكاوي را در نظر بياورند و متقابلا ترسي كه اين فرقه به دل مردم انداخته بود به عنوان اصحاب صاحب الزمان اين آقاياني كه ايشان نام بردند هر كدام به نوبه خود يك الزكاوي در منطقه خواص خود دستور به عمل داشت با شقاوت تمام, تا آنجا كه حضرت آقاي عبدالبها اينچين دراين رابطه ميفرمايد:  "در یوم
ظهور حضرت اعلی، منطوق بیان
ضَرب اعناق (زدن گردن ها) و
حَرق کتب و اوراق، و هدم بقاع
(ویران کردن مساجد و
زیارتگاه ها) و قتل عام الا
من آمن و صدّق (کشتن همه به جز
آنهایی که به ایشان ایمان
آورده اند و تصدیقشان کرده
اند) بود" (عبدالبهاء،
مکاتیب، ج2، ص 266
پس بنا بر اين جناب عالي اگر دم از انصاف ميزند مي فرموديد كه فرقه اي كه وحشيانه به جان و مال مردم دست به خشونت زده و شمشير امام زمانش را كشيده صغير وكبير نمي شناسد و براي تامين آذوقه جانيان تيمش دست به هر دزدي و غارتي ميزند , دولت براي حفظ و دفاع از جامعه اش چه بايد بكند و اين تنها در زمان آقاي علي محمد باب است , و كاري به سوئ قصدشاه 19 ساله (ناصرالدين شاه سوئ قصد اول )در 1852 از طرف افراد تحت امر جانشينان علي محمد باب ندارد . شما كه فرياد وا مظلوما سر داده ايد و دم از انصاف ميزنيد با يك فرقه تروريست وحشي بي رحم چه ميكرديد ؟ حال وارد بحث ميرزا آقا خان "نوري"(پسر عموزاده پدري آقاي حسين علي نوري" بهاالله") خائن و عامل معترف انگليس و باعث قتل قهرمان ملي ايران مبرزا تقي خان امير كبير نميشويم.
جنابعالي در ادامه لالايي ربانيتان صحبت از به اين فرقه پيوستن ملايان و مجتهدين كبير نام برديد چرا از خنجر زدن به گردن شهيد ثالث و ترور اين مرجع تقليد به جرم تاييد نكردن اين فرقه تروريست شماي با انصاف حرفي نميزنيد, هر چند كه عامل اين ترور ناجوانمردانه و به دنبال آن به راه انداختن قتل و غارت مردم زنجان كسي نبود جز برادر زاده اين شهيد يعني"تاج الملوك قره العين" كه خود به نيز  فريب اين فرقه تروريستي خورده و همس و 4 فرزند خود را رها كرد وتا هنگام دستگيريش در منزل تيمي اين فرقه بسر مي برد .
شما مي فرماييد" با توجه به وسعت دسترسي به آثار بهايي ( بخصوص برای روحانیون که کتب تاراج رفته این آیین را در اختیار دارند)" من از شما و هر بهايي ديگر تقاضا دارم در اين عصر اينتر نت سايتي را معرفي كنند كه ارائه دهنده كتب بهاي با متن كامل باشد و نه برگزيده هايي از آنان , اصلا شايد از اين خواسته عبور كنم , شما تنها يك كتاب اقدس جمال مباركتان را نشان دهيد كه به فارسي  به صورت زير نويس كلمه به كلمه مثل قران ترجمه شده باشد , تا الان 90% يا بيشتر بهاييان نميدانند كه اين كتاب تنها توضيح دارد (نه تمام بندها آنهم بعضي از بندها)ولي ترجمه ندارد در اصل هيچ يك از آثار بهايي ترجمه ندارند , آن هم به دستور حضرت آقاي  شوقي افندي . شما مي فرماييد روحانيون از اين مي ترسند كه مبادا مردم به اين آيات الهي دست پيدا كنند و همگي از سيطره حكومت ايشان خارج شوند شما بالا قيرتا اين كتابها را مخصوصا كتاب بديع(كه اصلا در دسترس هيچكس از بهاييان نيست) نوشته قلم مبارك را ترجمه بفرماييد و در خدمت احباي الهي قرار دهيد بعد دسترسي مسلمانان به كتابها پيش كش,
شما حتي يك كتاب مناجات لآاحمد ساده را نمي گذاريد پيروان شما دريابند چه معني دارد چه برسد كتابهاي اصلي, خواهشان نگوييد علتش  معناي خارج از درك است , ما صحبت چهارتا مناجات ساده ميكنيم وانگهي اگر اين كتابها و نوشتجات دركش براي اين زمان  نيست پس چرا اصلا خداي ايشان اين مجهولات را به اين زودي فرستادند اقلا يك مقدار ديگر صبر ميكردند. و شما همانطور كه فرموديد خوب است به حكم سخن ابتدايي در باب انصاف بكوشيد علاوه بر ندادن آدرسهاي غلط اگر هم آدرسي مرحمت مي فرماييد زحمت كشيد آن را قبلا ترجمه و روشن بفرماييد هرچند حضرت آقاي بهااله فرمودند كه همه چيز را به چشم خود مشاهده كنيد ولي  ايشان نفرمودند چشم اكثر ما كه عربي نميداند بعد ميخواهيد برداشت يك كس ديگر را به عنوان مشورت به ما القا بفرماييد اين كه چشم ما نميشود  , پس بنابر اين بيجا نيست اين سخن گوهر بار ايشان را اين جور تعبير كنيم كه محبوب ترين چيزها نزد خداوند "چشم بند" است از نوعي كه انسان را به خواب عميق فرو مي برد  در نتيجه ديگر كاري به اين كارها ندارد خلاص . دوستان پر مهر بهايي با تشكر از وقتي كه صرف كرديد و سخنان بنده حقير راهم خوانديد از دوستان مسلمانم خواهش ميكنم به قرآن عمل بفرمايد و بهاييان را مورد مهر و محبت و رافت اسلامي خود قرار بدهند چرا كه ايشان خود نيز در دام اين جريان گرفتارند و از بسياري از حقايق اين فرقه با نام و يوشش حكمت بدور نگه داشته شده اند , و بنده و شما وظيفه مان جز تذكر چيزي ديگر نيست و باقي را بايد بگذاريم به عهده لطف و رحمت خداوند خواهند ش.اينشاالله يك روز از اين چرت نيمه روز بيدارخواهند شد  .  وسلام  رضا

ناشناسهاي لجن پراكن : 1,2,3  فحش نديد فقط حمله كنيد


Share/Save/Bookmark

more from Reza 41
 
default

whose authority

by head injury (not verified) on

with whose authority you call other religions jal-ee,
and call for their elimination ? is it written in any book?
thats the religious supremacy we are taking about.

exercising a sound judgment and avoiding the insincere is a great advice, you should follow that to.


NUR

Down with religious supremacy!

by NUR on

28 February 2008

To All National Spiritual Assemblies

Dear Bahá'í Friends,

We have been requested by the World Centre to alert you to the current activities of the Covenant-breaker Martin Lavallee on Facebook.com. This individual administers the "Orthodox Bahá'is" page on Facebook and also has a personal page on the site. There have been recent instances where Bahá'í youth with accounts on Facebook have unwittingly accepted invitations from Lavallee to be a "friend" or to become "members" of the Covenant-breaker page. Further, as a consequence of the Facebook networking scheme, if an individual accepts a direct invitation from Lavallee or any other member of his group, the "Friends" list (with e-mail addresses) of that individual becomes exposed. In this way, those with insincere intentions have the potential to directly contact an increasing number of Bahá'is, interactions that could pose a threat to the spiritual well-being of youth and other believers who are not deepened in the Covenant.

Each National Assembly will need to determine the necessity and most appropriate manner of discreetly informing believers of this situation in consultation and with the assistance of the Counsellors. In doing so it will of course be important to avoid creating undue anxiety or curiosity about the nature of Covenant-breaker material on the Internet..

It is our intention to provide more general guidance in the near future about how online social networks can be constructively and safely used by Bahá'ís.

With loving greetings,

Matt Weinberg Program Director Bahá'í Internet Agency

cc: Members of the Continental Boards of Counsellors


default

Religious supremacy ill fabricated and ill enforced

by ملت شريف ايران (not verified) on

دوستان پر مهر بهايي
"دروغ بزرگ بهاييت "
هموطنان بهايي عزيز و محترم
فرقه جعلي بهايي .
انشاالله وسلام و دعا براي تمام منحرفان از راه حق

You are writing zeddol-naghiz agh reza. Keep your religion but change your ways. This in inevitable.
I will offer prayers for you, I will. We can only HOPE.


default

Reza

by Hamid 11 (not verified) on

Shut the heck up bache akhond saremoon dard greft az in hameh arajeefet. Hameh mesleh to ke allaf nistand 24 saateh inja bashan bekhan javabeh zer zerh toro bedan. Jojeh ahmadi baseh degeh enghad zer nazan besavad. Az to balatarasham kari natoonestan bekonand hala to omdi fekr mikoni adami hasti boro beshin sareh jaat joojeh.


default

Thank you for this blog

by AnonymousX (not verified) on

I found it immensely educational. There must be many good things about the religion of Bahais, which I found in the fine lines of your piece. Why?

Because your many contradictions speak volumes about your own weak base and the strength of Bahais's base(and others' too).

There is only one way you can stop them and all other progressive people, religious and non-religous. It is your way of past and today:

The strike of sword. The only language you can speak with. However, this method cannot survive the later stages of the 21st century.


Reza 41

Cat chased off the Jackal...

by Reza 41 on

لالايي رباني گفت و در رفت , مردم بزدلان را بشناسيد...

دوستان پر مهر بهايي و هموطنان گرامي خواننده اين بلاگ
اگر اين مطلب فوق را ميخوانيد و مطلب مورد اعتراض بنده را كه جناب آقاي دكتر آهنگ رباني از مسولين و سركردگان فرقه جعلي بهايي مي باشند,پيدا نمي كنيد به عرضتان برسانم: حدسا به علت برملا شدن تهمتها و دروغهاي ايشان عليه دين مبين اسلام و حكومت جمهوري اسلامي ايران و همچنين برملا شدن دروغهاي گفته شده  اين شخص بزدل در ادامه اغوا كردن هر چه بيشتر هموطنان بهايي عزيز و محترم ,ايشان چاره اي نديدند جز عقب نشيني ,ايشان بدون عذر خواهي از ملت غيور ايران چه بهايي و مسلمان دمشان را لاي يا گذارده فرار را بر قرار ترجيح دادند و بلاگشان را كه با عنوان "آگر دين نداريد...." را از روي اين سايت وحتي از آرشيو بلاگ خود نيز حذف كردند . و دوباره در بلاگي جديد خائنانه  با جفنگيات ديگر به سياه كاري خود ادامه داده , جاي هيچ شكي نيست كه اين حركات مضبوحانه و توحين بزدلاني امثال ايشان به اسلام و ائمه و اطهار (س) , در امتداد خواسته دشمنان سرزمين و ملت ايران عزيز مي باشد ,سازهاي لحو به اصطلاح رباني بدانند بعد از ماهها و صبر و فرصت دادن به امثال ايشان , سردادن ارجيفهاي ايشان ديگر بدون جواب نخواهد ماند , بهتر است با عذر خواهي از ملت شريف ايران دست از خيانت برداشته و اين "دروغ بزرگ بهاييت" را خود ايشان پرده برداري كند , هرچند اين كار بدون ايشان هم بزودي انجام خواهد شد . انشاالله  وسلام و دعا براي تمام منحرفان از راه حق    رضا

Cat is out of cage ,watch out


NUR

Occupied minds

by NUR on

I agree that Bahaism is in shambles and no amount of demonizing others will revive it, take a look here. Sourcewatch isn't controlled by the Islamic republic. It's run by the Center for Media and Democracy which is in the US.

And as far as demonizing goes: Haifan Bahaism is already full of demons. It doesn't need to be externally demonized when it's already attained full fledged demon-hood all on its own long ago.

413


Reza 41

Truth won't lie dear..

by Reza 41 on

مونا جان شما كه اسم فرشته زيبايي كه در اثر توطئه سركردگان نامرد بهايي در اوايل انقلاب به دست يك مشت افراد عقده اي انجمن حجتيه جان به جانان سپرد نبايد كسي را به دروغ گويي متهم كنيد, در صورتي كه نه مورد آن را در اين نوشته معلوم ميكنيد و نه تحقيق كرديد و يا حداقل از سركردگان اين فرقه پرسيد كه آيا موارد مورد اشاره من تا كجايش صحيح است(هرچند كه آنها در جواب, شما را دنبال نخد سياه خواهند فرستاد) , بنده مورد به مورد شما مشخص كنيد براي شما  مدركهايش را از منابعي مي آورم كه شما آنها را تاييد كنيد. خير پيش

Cat is out guys, watch out 


Mona 19

آقا رضا دروغ گو دشمن خداست نه دوست خدا و بنده خدا!

Mona 19


`تنها کسانى دروغ مى‏بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، آرى
"دروغ گویان واقعى" آن‏ها هستند `~ سوره نحل

امیدوارم خدا به اندازه یک ذره جو به شما و امثال شما انصاف و چشم بصیرت عطا کند.

مونا


default

occupied Iran

by islame (not verified) on

some have no religion but have a country.
Some dont have niether. Their expired religion is in shamble and no amount of demonizing others is going to revive it .
Your cult of hate islame.