سربازان گمراه امام سیزدهم و چهاردهم دوباره مشغول شدند


Share/Save/Bookmark

سربازان گمراه امام سیزدهم و چهاردهم دوباره مشغول شدند
by Reza 41
05-Jul-2009
 

شکی در این که این نامه از سربازان امام زمان باشد نیست , شک در این است که سربازان کدام امام زمان این نامه را نوشتند ؟

امام زمان خفته در حیفا و یا امام زمان غایب

و این دفعه کدام بهایی نگون بخت دیگری می خواهد بابت توطعه این سربازان گمراه امام زمین بپردازد ؟؟

بهاییان گرامی واقعا صحت این نامه را چه کسی تایید کرده است؟ اقلا میکردند کاغذشان را تعقییر میدادند اطلاعیه تهدید عینک فروش شیراز هم از این کاغذ استفاده کرده بودند در این اطلاعیه همچنین یادشان رفته با نام خدا آغاز کنند واقعا "سربازان امام زمان" اینقدر از خدا قافلند؟

فرمودید این نامه بدستتان رسیده , منبع تان را بفرمایید , در حکومت اسلامی محافظت از کافران ذمی نیز به عهده و وظیفه حاکمیت مسلمانان است, آیا اگر واقعا این نامه در ایران است چه اشکالی دارد آن را به مسئولان نشان دهید؟ ضرر دارد ؟ حدیث است که حضرت رسول اکرم(ص) میفرمایند" کسی کفار ذمی (غبر اهل کتاب )را بیازارد مرا آزرده است".

شما اگر واقعا تابع حکومت هستید به جای پخش کردن این پاراپیگندای سرا پا مشکوک و بد کردن چهره مسلمانان و رژیم و مظلوم نمایان کردن بهاییان و انحراف ترحم موجود امروز جهانی به ایرانیان به سمت خود در این زمان حساس, این نامه را با بوق و کرنا میسپاردید به مقامات امنیتی و طلب امنیت میکردید , در آن صورت در صداقت شما شکی نمیشد.

چرا در زمانهایی که دولت ایران تحت فشارهای جهانیست این قبیل حرکات علیه بهاییان صورت میذیرد؟ سی دی لو دادن جوانان شیراز هم در پر تحدید ترین زمان علیه دولت ایران منتشر شد, یادتان میآید؟ حال بروید مروری کنید به زمانهایی که قبرستانهای جامعه بهایی تخریب شدند .

 واقعا متاسفم برای شما که این جور بازی میخورید


Share/Save/Bookmark

more from Reza 41
 
Anonymous111

Zulfiqar and Reza41

by Anonymous111 on

There is also a hadith that says Mohammad was gay and in love with Salman Farsi.  Is that true?

BTW: wahid=smhb=shah ghollam=Nur=covenant=zulfiqar.....


jimzbund

LOOOOOL , you show us the proof the protesters are agents !

by jimzbund on

Agha Reza bacheh akhund pamanbari,

You guys are kiiling the captured protesters by accusing them of being foreign agents, spies, withourt ever showing one piece of evidence and this has been going on for 30 years for all Iranians , Now you are asking for an evidence for a piece of paper which one of your illiterate friends writes ?!!! jeddan keh khayli por rooyeed.

With followers like you , Islam is doomed. 

 

Bund, Jimz Bund


default

waste of time

by smarter than you (not verified) on

Wahid why are you changing your name once a month to all these different characters? don't you believe in what you say anymore?
still so bitter about your past that you have to come up with some new deceptive comments and try to get your buddies to write back for a sense of approval?...what a pathetic life!


Sahameddin Ghiassi

دام های شرکت های سازنده مواد مخدر و مواد منفجره

Sahameddin Ghiassi


این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است   چون درون پاک کنی حرم و دیر یکی کعبه و بت خانه یکی است.    شما مولوی را بخوانید بهمه سوالات شما پاسخ داده شده.  امیر


Zulfiqar110

Death to the Islamic Republic!

by Zulfiqar110 on

There is a hadith which says that when the Imam Mahdi appears he will round up all the 'ulama/mullahs and behead 80,000 of them like dogs in one day!

 Here is hoping for the appearance of the true Imam Mahdi!