هیچ چیز را نمی توانید تا ابد پنهان کنید


Share/Save/Bookmark

هیچ چیز را نمی توانید تا ابد پنهان کنید
by Reza 41
17-May-2009
 

 به نام خدا

دوستان بهایی و غیره, جناب دکتر کاویانی; بهایی محترم تشکراز اعترافتان, زحمت ما را کم کردید . دوستان:
توجه دارید که  آقای دکتر کاویان میلانی با توسل به حمله شخصیتی و بعد از نصف نطقشان را جع به بیسوادی بنده که چقدر برای ایشان اسباب خنده و تفریح شده است و و و  سعی کردند گرد و خاکی کنند و موضوع اصلی را در نظر خوانندگان گم کنند , اما خاسته و یا ناخاسته در بخش ٦ اطلاعیه اشان کذب محث این توطئه کثیف را تکذیب نکردند و همانطور که قبلا یاد آور شدم ایشان اذعان دارند که  این اشخاص در مهدی آباد شیراز با پوشش سازمان بین المللی یونیسف اجازه کار خود را از شورای شهر شیراز گرفتند و مشغول بودند  .بله درست پس چرا در ویدئو بهایی بودن را مطرح کردید و عکس حضرت عبدالبها را نشان دادید و حرفی از ان-جی- او و یا یونیسف نیاوردید. غیر از این بود که میخواستید هویت حقیقی ایشان را به مسئولان نظام از قصد لو دهید؟
شما فرمودید ایشان در زیر نظر سازمان جهانی حمایت از کودکان این اجازه را گرفتند به خدمت شما عرض کنم:
 ١- سازمان یونیسف هر نوع ارتباط خود رابا این فعالیتها که در مهدی آباد شیراز انجام شد را صریحا در همان موقع  تکذیب کرد و همانطور هم که همه میدانند تلاش مربوط به آزاد کردن ایشان را هم به عهده نگرفت.
٢- در عقیده بهایی و طبق دستورات بیت العدل العظمی به علت اینکه این سازمانهای خدماتی و انسان دوست از جمله یونیسف را برآمده از گروههای سیاسی و قطبهای جهانی میدانند(بهانه) داخل شدن و همکاری با این نوع سازمانهای بشر دوستانه را برای بهاییان مجاز ندانسته و اکیدا ممنوع است(الف).  ولی جای هیچ شکی نیست این سرکردگان این عقیده برای جلب توجه  و موفقیت هرچه بیشتر این توطئه در شروع این دستگیری ها تا توانستند برای ظاهر خود در مقابل چشم دنیا از آبروی این سازمان مایه گذاشت و این شایعه را توسط مجاری های غیر اصلی خود پخش کرد و از طرفی دیگر در صحنه داخلی خود برای کسب انسجام از هم گسیخته بهاییان در سالهای قبل به بهایان ساده دل از طریق مظلوم نمایی و زجه و زاری (طبق معمول )این القا را کردند که این  مظلومان را چون بهایی بودند به خاطر اعمال نیکشان این مسلمانان متعصب و حسود و مغرض چشم نداشتند ببینند و ایشان را گرفتند زندان انداختند(ب)  و همین طور که ملاحظه می فرمایید آقای میلانی هم هنوز هم سعی در القا این فریب هر چه تمام تر از آبروی این سازمان مایه گذاشته و اگرنه مطلب بنده هنوز جایی نرفته بخوانید کی بنده گفتم  چرا از شورای شهر مجوز گرفتند؟ بنده گفتم ؛ اگر این اشخاص به عنوان خادمان بهایی از شهرداری شیراز اجازه خدمت به محرومین کسب کرده بودند پس چرا چند روز اول دستگیری ایشان تمام خبرگزاری های صهیونیستی  و بهایی و غیر به دروغ سعی در القای این باور بودند که  اینها برای سازمان بین المللی یونیسف تحت نظر سازمان ملل کار میکردند ؟ یعنی اینها بهایی بودن خود را در ابتدا مخفی کردند  و مسلما با پوشش ان -جی -او  وارد کار شدند .آقای دکتر باسواد و خوش خنده دندانهای سفید نیش دارتان را در عکسهایتان مشخص است حال نیشتان را ببندید و خواهشا ظلم و سیاه کاریتان را کنار بگذارید. جوانان پاکدل بهایی را با فریب و دسیسه خود به دهان شیران می اندازید بعد نا جوانمردانه به سود کیش خود و قدرتهای جهنمی صهیونیست اعانه جمع می کنید چهره ایران را در انزار جهانی سیاه میکنید؟ شرم کنید و مرد باشید دروغتان را با  اسم حکمت توجیح نکنید.  درست است به شما گفتند نشانه های باطل بودن این فرقه را با نام حکمت (دروغ) بپوشانید و برای این فرقه تن به هر ذلتی بدهید حال جواب مردم هیچ ولی تا کی میخواهید وجدان خود را لگد مال کنید ؟خدا به شما برای چی وجدان داده ؟ که مواظب شما باشد کار خطا نکنید وجدان خود این امانت خداوند را حفظ کنید و به  خود خیانت نکنید و دروغ نگویید شما سرتان را در برف کردید و فکر میکنید کسی شما را نمیبیند ؛ نه خیر اینطور نیست خدا به تمام کارهای شما واقف است . او بیننده و شنوده دانا وتواناست هیچ چیز را نمی توانید تا ابد پنهان کنید و در تاریکی نگه دارید بالاخره دست شما کاملا رو خواهد شد و  آبروی تان کاملا خواهد رفت .از خدا بترسید و دست از این شیطنت ها بردارید قبرستانهای این عزیزان را توسط عواملتان خراب نکنید و بگردن مسلمانان بیاندازید . از فریبخودگانتان و ملت شریف ایران عذر خواهی کنید و بروید پی کارتان و شرتان را از سر مردمان پاک و ساده دل بهایی کم کنید . لعنت الله الیه الشیاطین الرجیم وسلام الیکم العباد الصالحین

الف) این دستور در واقع از ترس آن است که پولهای بهاییان به مجاری دیگری غیر از پرداختن به جیبهای آقایان پشت پرده  وکاخهای مرمرین  و قبرستانهای زرین برود.
 .مدرک این دستور بیت العدل در رابطه با برهذر بودن بهایان از این سارمانهای بشر دوستانه در صورت لزوم و انکار به خوانندگان گرامی ارائه خواهد شد.
ب) سرکردگان زیرک بهایی هر از گاهی باید دست به یک خود زنی بزند و مظلوم نمایی بکند وگر نه تار و پود این فرقه در معرض جدی خطر انقراض قرار میگیرد و همین تنفر از اسلام است که این فرقه را سر پا نگه داشته .


Share/Save/Bookmark

more from Reza 41
 
default

ghamare bani hashem

by Mulla Husayn (not verified) on

Thank you for this wonderful answer. May the Blessed beauty be pleased with you. May he make your soul progress the throne of GOD in the Abha Kingdom.


default

Mulla usayn here is your answer

by ghamare bani hashem (not verified) on

Do you love Ommar and Ossman!?
I respect them and all the 1.2 billion Sonnies. How about you?


default

Why you people evade my questions?

by Mulla usayn (not verified) on

Do you have love for Subh-i-Azal, also? He is also respected by so many bayanis and Azalis?
Why do you fear Orthodox Baha'is, why do you oppress them? Why you ask your fellows not to make any contacts with them, not to debate with them. Why you distribute books against Orthodox Baha'is, Why ? Why ? Why?


Alexx

MHusyn

by Alexx on

حضرت محمد ع یک فرستاده الهی بر حق با یک کتاب اسمانی بر حق بنام قران کریم بودند.عده ای منفعت طلب/فرصت طلب این دیانت را به شاخه های مختلف تقسیم کردند. به همین منوال هست در مورد سایر ادیان.البته گر جمله کائنات کافر شوند گر ننشیند بر دامن کبریایی محمد/بهالله/مسیح/موسی/زرتشت/بودا.
گر خانه کس هست یک حرف بس هست.
خداحافظ


default

Tahirih?

by Mulla (not verified) on

"I have a better knowledge and more love for hazrate Mohamad , since I have become a bahai."

...this is good for you.

Do you have love for Subh-i-Azal, also? He is also respected by so many bayanis and Azalis?


default

Anahid

by Mulla Husayn (not verified) on

Thanks badi19 for the wonderful link of chicago newspaper.

Anahid you say that Shieh is a sect and Bahaeee is a religion. Right ? I have objection, b'coz according to the Orthodox Baha'i faith they are the true religion and You Haifan baha'is are the covenant breakers and a sect. Do you have any answer? Also if you can answer - please let us know if orthodox baha'i religion is created by hojatieh to tackle you haifan baha'is. What your leaders say on this? Also, is Joel Maranjella a Mulla or a hojetieye hate monger who is creating so much problems for you guys.

Please give proper answers and do not divert my questions with some saying of bahaole or UHJ.


Tahirih

Mulla Huseyn , why don't you read my comment below???

by Tahirih on

There is not a mention of Islam!!! it is about kindness and helping humanity to advance.

I have a better knowledge and more love for hazrate Mohamad , since I have become a bahai.

I will remember you in my prayers, so you could be more tolerant,

Tahirih


default

A true baha'i does not hate Islam.

by ghamare bani hashem (not verified) on

No noone hate Islam. but any decent human being hates the action of some moslems who use Islam as their spring board to hate-monger and hide behind its verses.
You know what I mean. Consider who your are and the positive affects of Islam in your character and you will get an idea.


Adib Masumian

Badi19

by Adib Masumian on

No, it is not. Read Susan's comment, reproduced below:

According to the court documents themselves there are only about thirty
followers of the so-called Orthodox Baha'i Faith (or Remeyites, as I
prefer to call them.) But the real problem with this article is that it
distorts what this court case is really all about. The National
Spiritual Assembly of the Baha'is of the United States is merely
attempting to enforce an *existing* court order which came as a result
of a lawsuit the Remeyites had themselves filed in 1964 where, under
Mason Remey's direction, they themselves attempted to claim a monopoly,
not only over the term "Baha'i" but to claim all Baha'i properties as
well. Had Mason Remey believed this was something that should be decided in hearts and
minds, and not in the courts, this court order would never have been
issued
in the first place. Remey, by the way, accepted that court order and
ordered his organization to disband and stop using the term "Baha'i."
That is when Joel Marangella broke with Mason Remey and claimed the
Guardianship for himself, forming the "Orthodox Baha'i Faith." Their
argument has been that since they are a separate organization they are
not bound by the court order issued against Mason Remey's organization.
The National Spiritual Assembly holds that this new organization was
but a subterfuge around the court's original decision. This is what is
being argued before the Court of Appeals. It is an issue of who owns
the Baha'i trademarks, not which faction is really 'orthodox.' The
National Spiritual Assembly is not trying to infringe on anyone's
religious liberty, merely to safeguard the names and symbols of their
own organization.


default

Baha'is upset with Orthodox Baha'i Faith

by Badi19 (not verified) on

Faryar Mansoori - have you seen this.
Isn't this persecution?

See this news item reported by Chicago Tribune today.
//www.chicagotribune.com/news/local/chi-bahai...


default

Reza41

by Mulla Husayn (not verified) on

What are those two black and white images between the JOKERS?


default

Isn't distruction of cemetries serving the Baha'i cause....

by Mulla Husayn (not verified) on

Why will IRI do that. Are they stupids? Aren't they Iranians.


default

Tahirih Jaan ! please read this before attacking Islam!!!

by Mulla Husayn (not verified) on

"As to Muhammad, the Apostle of God, let none among His followers who read these pages, think for a moment that either Islam, or its Prophet, or His Book, or His appointed Successors, or any of His authentic teachings, have been, or are to be in any way, or to however slight a degree, disparaged."

(Shoghi Effendi, The Promised Day is Come, p. 108)

A true baha'i does not hate Islam.


faryarm

جاسوسان شیرازی ؟

faryarmAlexx

To Reza 41!

by Alexx on

-برای چندمین بار:دکتر کاویانی نیستند بلکه کاویان میلانی هستند!!

-دیانت بهایی فرقه نیست.یک دین مجزا هست با کتاب اسمانی بنام مستطاب اقدس.
//reference.bahai.org/en/t/b/KA/
ولی شیعه یک فرقه هست.یک فرقه از اسلام .

-بهایی ها کار خلافی نمیکنند که بخواهند پنهان کنند.این شما هستید که جلوی انتشار و پخش اثار بهایی را اکیدا ممنوع کرده اید که حقیقت به گوش ایرانیان نرسد.چه کسانی هستند که هر روز هزاران فیلتر جلوی سایت های بهایی میگذارند؟

باز هم نماز روزه تان قبول


Tahirih

Bahaullah says:

by Tahirih on

They that are endued with sincerity and faithfulness should associate with all the peoples and kindreds of the earth with joy and radiance, inasmuch as consorting with people hath promoted and will continue to promote unity and concord, which in turn are conducive to the maintenance of order in the world and to the regeneration of nations. Blessed are such as hold fast to the cord of kindliness and tender mercy and are free from animosity and hatred. That is why those Bahai youth were helping in Shiraz. We are not hiding anything.

faryarm

قبرستانهای این عزیزان را توسط عواملتان خراب نکنید و بگردن Reza41

faryarm


According to Reza41

Bahais, have destroyed their own cemeteries and blamed it on Muslims !

Such is the extent of IR desperation and Reza41's  corrupt agenda.... 

 

 

    اقا رضا  هیچ چیز را نمی توانید تا   ابد پنهان کنید