ضرورت تعیین خط مشی

saadat bahar
by saadat bahar
04-Mar-2010
 

 او در مقاله ای درباره استراتژی جنبش سبز مسائل مهمی را مطرح میکند. میگوید که"اصلاحات " واژه ای است که نظريات متفاوتی پيرامون آن ارايه شده است. غالب افراد و گروه ها اصلاحات را به اراده ملت براي تغييرات تدريجي در اركان نظام و روش ها و ابزارهاي آن در چارچوب قانون اساسی تعريف كرده اند.

اصلاحات آميخته با يك پيام نرم ، ملايم، مهربان و مسالمت آميز است. اگر معادل آن را رفرم بدانيم به نوعي در مقابل انقلاب قرار مي گيرد. حامل اين پيام ملي است كه ملت علاقه مند به اصلاحات در جهت تحقق آرمان هاي عدالت خواهانه و استقلال طلبانه و آزادي خواهانه است. هيچ كس از واژه اصلاحات ، سرنگونی رژیم و یا براندازی آن را ادعا ننموده است.

اما اصلاحات در آينده چه سر نوشتي خواهد داشت؟ چه كسي اصلاحات را رهبري مي كند؟ آيا اصولا اصلاحات نيازمند رهبري هست يا به صورت خودكار عمل مي كند؟ آيا اصلاحات داراي اهداف و استراتژي مشخصي است يا نه؟ هدایتی میگوید که این سوالها را باید جواب داد چون سرانجام هر حركت اجتماعي فاقد استراتژي ،رهبري و تشكيلات شكست و يا انحراف است.

//bit.ly/9Mew1f


Share/Save/Bookmark

Recently by saadat baharCommentsDate
Last tango in Tehran as Greens go Red
-
Mar 07, 2010
پرسش و پاسخ ۲۲ بهمن
-
Feb 17, 2010
اهمیت رفتار مردم در 22 بهمن
4
Feb 09, 2010
more from saadat bahar
 
Maryam Hojjat

Very RIGHT!

by Maryam Hojjat on

Green Movement must determine his GOAL & His Destination.