نگاهی به نامه رفسنجانی به خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
09-Jun-2009
 

 

1. هاشمی رفسنجانی با افشاگری های احمدی نژآد اولا نکته ای را که سالها  اپوزیسیون صالح و اپوزیسیون وابسته می گفتند تایید می کند. 

2.  بر خلاف سالهای 60، احمدی نژاد از نسل جوان جمهوری اسلامی با تمامی باورهای آن به بنیانگذار ان هست. یعنی در حال حاضر رفسنجانی نمی تواند براحتی احمدی نژاد را مانند بنی صدر  از صحنه سیاسی حذف کند. 

3. نامه رفسنجانی به نوعی درخواست کمک از خامنه ای برای بازنده نشدن کامل در این دوره از انتخابات هست.

4. خامنه ای از طرف احمدی نژاد به طور مستقیم تهدید نمی شود ولی رفسنجانی مدعی ولایت فقیهی هست و نیز رئیس مجلس خبرگان هست که می تواند خامنه ای را تعویض کند. احمدی نژاد تهدید بالقوه هست بدلیل باور داشتن مستقیم به ارتباط با امام زما ن یعنی دور زدن خامنه ای نایب امام زمانرفسنجانی امکان شکایت کردن از وی را ندارد. موتلفه می گوید به ضرر رفسنجانی هست. مطالب بیشتری گفته می شود.

5. احمدی نژاد عملا با نام بردن از هاشمی و ناطق ائتلافی را که از ماه ها قبل از انتخابات بر علیه وی تدارک دیده شده بود، علنی کرد  دلیل رای آوردن احمدی نژاد در دوره قبل ، رودرو شدن نسل جوان جمهوری اسلامی که کمتر فساد مالی داشت با جریان کهنه و قوی که کنترل همه چیز را در اختیا ر داشت.

6.  در جمهوری اسلامی حذف رقیبان یک سنت شده است. جناح رفسنجانی و خامنه ای کنترل قرار دادهای نفتی راداشتند .عدم تصویب وزیر نفت برای 3 ماه کشمکش های داخلی و اختلافات مالی بود.

7.  احمدی نژاد در میان اقشار محروم و فقیر که در ایران کم نیستند ، رای دارد زیرا خودش فساد مالی ندارد و تقریبا قابل دسترسی هست نکته ای که د ر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی نبوده است د ردوران خاتمی هم هیچگاه سفر های  استانی که شیوه غربی هست نبوده است. 

8. احمد ی نژاد به دور دو م خواهد رفت و در برابر موسوی قرار خواهد گرفت. احمدی نژاد خواهد باخت زیرا موسوی می تواند آرامش خیال بیشتری به جمهوری اسلامی در 4 سال بعد بدهد. ولی رای ها ی وی عملا دست برنده را برای نادیده گرفتن آنها خواهد بست. با ضافه اینکه مجلس در اختیار جناح اصولگرایان هست که شرایط سختی برای موسوی فراهم خواهند کرد و رفسنجانی بازنده اصلی این انتخابات خواهد بود.  احمدی نژاد بازنده اصلی نخواهد بود. زیرا شانس شرکت در دوره بعدی را ردر 4 سال بعد خواهد داشت.

9. محسن رضایی برنده دیگر این انتخابات هست که با 2 میلیون رای پست وزارتی را که توقع انرا از احمدی نژآد داشت، در کابینه های دیگر تضمین خواهد کرد.

10. رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری اش، دکتر محمود کاشانی نماینده کاشان در مجلس (پسر ایت اله کاشانی)، به سیاست های وی انتفاد کرد و به زندان اوین  انداخته شد وی چندین بار از رفسنجانی معذرت خواهی کرد ولی وی به او اجازه ازاد شدن را نداد. دوران قدرت مطلق رفسنجانی با عرصه نسل جدید جمهوری اسلامی، پایان رسیده است .

سعید سلطانپور

روزنامه نگار - کانادا


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
default

Multiple- you might be right

by hossein.hosseini on

I wish you weren't but I am afraid you are.  I have the same feeling with the same reasons.  I actually wrote a piece about a month ago predicting Ahmadinejad will win.

I do hope we both are wrong. We shall see