ایمان بیاوریم به معجزات ولایت فقیه


Share/Save/Bookmark

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
12-Jun-2009
 

ایمان بیاوریم به معجزات ولایت فقیه

احمدی نژاد با در صد بالائی و اختلاف زیادی از صندوق های رای گیری بیرون آمد

کسانی که مردم رابه رای دادن تشویق می کردند اکنون که دیگران را بدون اینکه کوچکترین تضمین در مورد سلامت رای ها داشته باشند به رای دادن تشویق کردند خودشان هم عواقب زیان بار را بپذیرند . در سرزمینی که افراد کمترین امکان ابزار مخالفت جمعی و سازمان یافته مدنی ندارند تشویق به رای دادن و بعد هم فریاد زدن که مهندسی شد ، یک خودفریبی هست اگر آگاهانه نبوده باشد و اگر آگاهانه که یک شیادی سیاسی هست

. ایمان بیاوریم به معجزات ولایت فقیه مشوقین شرکت مردم در انتخابات چه برای گفتن دارند؟

براستی اگر رای ها مهندسی شده است پس چگونه احمدی نژاد در مکان های تولدکاندیداها بیشتر از انها رای اورده است. //www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=544034 حالا احمدی نژاد با

مشروعیت بیشتر با آمریکا وارد مذاکره می شود دیگر جناح رفسنجانی نمی تواند چندان دخالتی در این امر بکندا

از سوی دیگر هم هیچ کدام از کاندیداها اعتراض جدی نخواهند کرد و اگر جوانان هم اعتراضی بکنند بدلیل بدون سر بودن تظاهرات و رهبری و حزب ، بسرعت به ضد خود تبدیل شده و استبداد بیشتری در ایران حاکم خواهد شد.

تنها باید یک پست کلیدی در جائی که خامنه ای بتواند احمدی نژاد را کنترل کند برای موسوی باید در نظر گرفته شود که موسوی زیاد اعتراض نکند.

همشهری ها

برای دوستان خود شغلی در پیتزا فروشی محله مان پیدا کنیم بزودی مهاجرین جدید برای کمک به اقتصاد خراب کانادا و آمریکا وارد خواهند شد.


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
Khar

AnonymousManonymous

by Khar on

Yes Saeed was a leftist and he was executed by the IRI for being active against it. btw You know what put Khomaini and IRI in to power was none other than Mamad Reza Shah, dont you think? think about it you'll get the point.


Khar

Yes this was a f@cking Mojezeh...

by Khar on

Direct from Imam Zaman!


default

LEST WE FORGET

by AnonymousManonymous (not verified) on

Wasn't late Saeed Soltanpour a leftist who, like ALL other leftists, supported Khomeini's Islamic Republic? Lest we forget!